۱۳۸۸ تیر ۱۴, یکشنبه

نگاه ندا جهانی شد

 نگاه ندا جهانی شد

‫..
‫نگاه او ، نگاه سئوالی و حالت انتظار و توقع ِ تحرک از جانب
‫بیننده را نشان می دهد . یک نفر زخمی و ناتوان که خودش
‫نمی تواند بخودش کمک کند و با نگاه خود ، انتظار کمک دارد.
‫.
‫یک هفته از پخش صحنه ِ جان به جان آفرین دادن ِ ندا
‫نگذشته است که ، یک نقاش غیر ایرانی ، از این ‫نگاه ،
نگاهی که با بیننده اش خیلی حرف ها می زند ، ‫متأثر
‫شده و یک تابلو از ندا و نگاهش کشیده است که فقط
سر و گردن ندا هست‫ و نگاه ندا را در آخرین لحظه ،
‫در حال خداحافظی با جهان مادی را نشان می دهد.
‫آن فرد خارجی ، ندا را نمی شناخت ، او ندا را انسانی
‫شناخته بود که مثل ِ بقییه مردم ، در خیابان ها برای
‫برگرداندن ِ احترام ، و به حساب آمدن رأی خودش
‫راه پیمائی میکرد و بطور صلح آمیز فقط رأی خودشان
‫را می خواستند که در جوابشان ، عده ای از مردم ،
‫چماق و باتوم ، لگد و مشت و ضربه ِ کله با کلاه کاسکت
‫دریافت کردند و عده ای چون ندا ، گلوله دریافت کردند.
‫.
چندین نفر ‫دیگر هم با بدن خونین و پیکر بی جان یا
‫نیمه جان و خون آلود ، در عکس ها و یا ویدئو های
‫موبایل ها دیده می شوند. زمان گلوله خوردن ِ آنها
‫به کاملی ویدئوی ندا ، فیلم برداری نشد .
‫ندا ، ندای مردم ، بطور تصادفی فیلم برداری شد .
‫و یک صحنه سمبولیک از ندای مردم شد و نشان
می داد ‫که از طرف حکومت ، ‫ندای آزادی ،
‫ندای مردم ایران با گلوله جواب داده می شود.
‫..
‫سوز
۱۰ تیر ۱۳۸۸ − 01.07.2009

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر