۱۳۹۱ اسفند ۱, سه‌شنبه

بی هنر 2

بی هنر 2
..
از بی هنران دَلنگ و دیمباله شنو
از کار و هنر بهره ندارند و خوراک، کاه وَ جو
گر داد نظر بَر هنر ِ دست ِ یکی، کارپَروَر
تعریف ِ نفهمی ش، از زبان ِ خود ِ ایشان بشنو
..
سوز
01  اسفند  1391 - 19.02.2013