۱۴۰۳ تیر ۳۰, شنبه

اگر جنگ سرد نبود

اگر جنگ سرد نبود

..

فرض می کنیم که ایده ای به نام کومونیزم و کشور هائی به نام کشور

کومونیستی مانند اتحاد جماهیر شوروی و چین کومونیست نبود...

در آن صورت، دیگر احتیاجی به پیمان ناتو و سیتو و سنتو نبود که

یک نوار حفاظتی به دور شوروی کومونیستی تشکیل دهند برای نگهبانی

از دنیای به اصطلاح آزاد و کشور های همسایه شوروی و چین، از ژاپن

تا هندوستان با «پیمان سیتو» و پاکستان و ایران و ترکیه با «پیمان سنتو»

و کشورهای از ترکیه تا شمال اروپا با « پیمان ناتو» نمی بایست جزو

پیمان های دفاعی باشند و در زیر نظارت و نفوذ امریکا و انگلیس نمی بایست

سیستم دفاعی خود را تنظیم کنند و از امریکا و انگلیس اسلحه و رادار و

وسایل جنگی دیگری را خریداری کنند.

در آن صورتی که کومونیزم و کشور کومونیستی وجود نداشت، به نظر

می رسد که می شد جهانی آرام با صلح و صفا و دوستی بین کشور ها 

و ملت ها داشته باشیم.

.

حالا فرض می کنیم که...

عده ای پولدار که کار نمی کنند، دور هم نشسته اند و با هم فکر می کنند

که چطوری پول در بیاوریم، پس با تبلیغ و بزرگ کردن ایده های چند

دانشمند و فیلسوف، چند تائی را پیدا می کنند که طرفدار ِ عقیده و

سیستم کومونیستی هستند، پس آن انقلابی ها را با پول هائی که برای شان

از جا های مختلف فرستاده می شود، کمک می کنند، تا کشوری با

ایده های کومونیستی به وجود آید و با مدیا هائی که در اختیار دارند،

ایجاد یک کشور کومونیستی را در ذهن مردم جهان جا می اندازند

و با پول های مخفی که در بین عده ای طرفدار کومونیزم پخش می

کنند، شورش های خیابانی به نفع کومونیزم راه می اندازند و زمینه

و کار برای پیاده شدن ایده ای کومونیستی، از هر سو آماده می شود.

.

کشور کومونیستی ایجاد شد و حالا نوبت تبیلغ بر ضد کومونیزم است

که با سرمایه داری مبارزه می کند، ولی سرمایه داری نماینده ای از

آزاد بودن مردم و دموکراسی و جهان آزاد است، چون در کشور

کومونیستی، کسی اجازه ندارد رادیوی دو موج داشته باشد، زیرا

گفته می شود که از راه گوش کردن به رادیو، مردم کشور های

کومونیستی، فریب سرمایه داران ضد کارگر را می خورند و

از راه انقلاب کارگری منحرف می شوند.

تئوری برای انقلاب کارگری، انقلاب توده ها هست، یعنی انقلاب

بیشترین مردم که فقیر هستند و حالا حکومت کارگری و فقیران

می خواهد که مردم را به رفاه و آسایش برساند.

آن چه که از حکومت کومونیستی برای مردم در طول هفتاد سال

دیده شد، فقر عمومی، عقب مانده بودن از صنعت و علم و هنر

بود. تنها هنر برجسته در حکومت کومونیستی، یک باله بود که

آن هم در زمان غیر کومونیست بودن نوشته شده بود.

در طول هفتاد سال حکومت کومونیستی، یک شاعر یک نویسنده

یا یک هنرمند بزرگ پیدا نشد، چون همه مردم فهمیده و باشعور

و با استعداد را با برچسب مخالف انقلاب، از بین می بردند.

در طول این هفتاد سال حکومت کومونیستی، غرب یا دنیای آزاد

یا به عبارتی امریکا، مظهر دنیای آزاد، با نشان دادن تهدید شوروی

مظهر کومونیزم، اعتبار های بزرگ را به تصویب مجلس ها رساندند

که سلاح های مقابله با کومونیزم و شوروی را بسازند که در مقابل

خطر کومونیزم، ضعیف نباشند.

.

در یک برنامه در مورد جنگ ویتنام گفته شد که حدود نُه میلیون تُن

بمب روی ویتنام ریخته شده است، یعنی عدد نُه با نُه تا صفر جلویش

می شود کیلو.

برای هر کیلو بمب، چقدر پول از دولت امریکا گرفته شده است.

تازه فقط پول بمب ها به تنهائی نیست، پول حمل و نقل این بمب ها

از کارخانه به ارتش امریکا، هزینه و سوخت و هواپیمای حمل این

بمب ها از انبار و فرودگاه تا محل پرتاب بمب به دشمن، هزینه پرسنل

و خرج وسایل جنبی و آماده سازی و... چندین هزینه ای دیگر...

.

گفته شد در جریان جنگ سرد و آماده سازی برای ناو های هواپیما بر،

۱۵۰۰۰ نوع کالا از سوی شرکت ها برای ساخت هر یک ناو

فرستاده شد که در حدود ۱۴ فروند، ناو هواپیما بر ساخته شد.

بی چاره آن سربازان و کادر نظامی که می بایست چند ماه در این ناو

ها به دوراز خانواده و بچه ها در خدمت و کاربری ناو ها باشند.

.

کشور های اروپائی هم به نوبه خود، به کشور های آزاد و مخالف

کومونیزم، اسلحه های جنگی مواد انفجاری و ماشین های جنگی،

رادار برای کشف هواپیما و هواپیما های جنگی فروختند.

.

رنگ و بوی کومونیزم که کهنه شد و کشور های کومونیستی از

هم پاشیده شد، اسلام گرائی افراطی از افریقا و آسیا تند و تند از

زمین جوشید.

در عراق و سوریه و افغانستان گروه های اسلامی قدرت پیدا

کردند و خشونت اسلام را به جهانیان نشان دادند و در افریقا

چندین اسلامی گرای افراطی دختران را می دزدیدند و درس

خواندن دختران را گناه به حساب می آوردند و خلاصه با این

تئوری اسلامی های افراطی در خاورمیانه و افریقا آشوب

به وجود آوردند و از آب گل آلود ماهی گرفتند.

.

در ایران حکومت اسلامی همه پیشرفت های مدرن قبل از

انقلاب را انکار کرد و کارخانه های صنعتی را به تعطیلی

کشاند و مردم را به زنده گی با روش ۱۴۰۰ سال پیش دعوت

می کرد.

انقلابی های ایران با تمام دنیا سر جنگ داشتند و به همه کشور

های همسایه به هرکدام نوعی، بد و بیراه می گفتند و امریکا

ستیزی شعار اصلی آن ها بود که با اسرائیل ستیزی همراه شد

و گاهی هم به انگلیس ستیزی، می پرداختند.

.

با نشان داده شدن ایران به عنوان یک حکومت افراطی و زیاده

خواه و طالب بمب اتمی و دشمن عرب ها، توانستند به عرب ها،

صد میلیارد و صد و بیست میلیارد و در آخر پانصد میلیارد دلار

اسلحه بفروشند.

.

از جنگ سرد به جنگ سبز «اسلامی افراطی» روی آورده شد.

.

این تاجران پول دوست و سیری ناپذیر، برای شان جان مردم،

کشته شدن مردم، بی خانمان شدن مردم، هیچ اهمیتی نداشته است

و فقط آن چه در نظر داشته اند، پول در آوردن است، با هر روشی

و از هر راهی که ممکن است.

.

آرزومندیم که پول دارهای جهان، روشی دیگر برای پول در آوردن

پیشه کنند، اگرچه کمتر از درآمد فروش اسلحه های جنگی هست،‌

ولی باز هم درآمد است و در راهی انسانی و صلح آمیز به دست

می آید که از نظر اخلاقی باعث نکوهش نباشد.

..

سوز

۲۰ تیرماه ۲۵۸۳ شاهی -  ۱۴۰۳ هجری

10.07.2024

گرداننده گان جهان

گرداننده گان جهان

..

چندی پس از رئیس جمهور شدن رئیسی در ایران، برای این سئوالم جوابی نمی دیدم، 

که چرا یک آدم کم سواد و کم معلومات که یک جمله معقول و منطقی را نمی تواند 

به پایان برساند، به چنین مقام بالائی نصب شده است؟

در آخر با فکر این که اونجا یکی هست که همه تصمیم ها را می گیرد و 

احتیاج به عقل و خرد این یکی نیست، خودم را قانع کردم. 

.

بعد دیدم در اروپا و آمریکا هم دیده می شود که افراد کم سواد و کم معلومات 

که رشته درسی یا کاری شان به پست وزارتی که دارند، نمی خورد 

ولی مسئولش هستند.

خب در اروپا که دیکتاتوری دیده نمی شود و انتخابات می شود 

و حزب های مختلف بر سر کارها هستند، 

پس چرا این جا ها  افراد نامناسب یا نالایق بر سر پست ها هستند؟ 

در چند ماه گذشته  رئیس جمهور امریکا، جو بایدن، گاف های بزرگی داشته است.

بیماری های مختلفی به او نسبت می دهند، ولی باز هم هیچ صحبتی از این که 

او را کنار بگذارند و یک آدم سالم تری را به جایش بیاورند نیست.

دو سه روز پیش، در یک کنفرانس خبری با سران کشورهای «ناتو»، 

رئیس جمهور آمریکا، «زلنسکی» از اوکراین را…«پوتین»، از روسیه... گفت، 

خب بعد گفته اش را اصلاح کرد.

چندی پیش هم معاون خودش « کامه لا هریس» را معاون «ترامپ»، 

رقیب انتخاباتی اش، اعلام کرد.

این همه ناکارآمدی از یک رئیس جمهور قوی ترین کشور جهان در مهمترین 

جایگاه کشور به نظر درست نمی آید، ولی هیچ برنامه ای قاطع و سریع نیست 

که او را فوری کنار بگذارند،  

و آدمی که کنترل خودش را دارد به جایش بر سر کار باشد، چرا؟

.

یک احتمال قوی این است که گرداننده گان اصلی در جهان، می خواهند به مردم 

جهان بگویند که به بینید، این عروسک های کوکی را بر سر کار گذاشته ایم 

و شما، هیچ کاری نمی توانید بکنید.

هر آن چه که ما، می خواهیم، همان می شود.

گرداننده گان ِ سیاست جهان، در راه و در کار ِ درآمد های کلان هم تعیین کننده هستند.

با جنگ نمایشی در اوکراین، ناگهان قیمت روغن های مایع، نزدیک سه برابر شد، 

به این بهانه که در اوکراین جنگ است.

حالا قیمت روغن زیتون دوبرابر شده است، اوکراین که روغن زیتون تولید نمی کرد، 

ولی تاجران بزرگ که خرید و فروش های بزرگ جهانی را در دست دارند

یا  کنترل می کنند، قیمت ها را تعیین می کنند و برای این گران کردن ها، موضوعی 

مانند جنگ اوکراین را در افکار عمومی بزرگ می کنند و هر چیز مورد نیاز شدید 

مردم را گران کرده اند و چندین برابر بیش از زمان جنگ اوکراین سود می برند.

.

یک موقعی در ایران،  این سخن گفته می شد که: جنگ برای ما نعمت است. 

.

حالا دیده می شود که جنگ، در واقع برای سرمایه داران بزرگ نعمت است.

..

سوز

۲۳ تیرماه ۲۵۸۳ شاهی - ۱۴۰۳ هجری

13.07.2014

۱۴۰۳ تیر ۲۴, یکشنبه

دل بی کینه قشنگ است

 دل بی کینه قشنگ است.

فریدون مشیری گفته است.
..
جواب یا همراهی
..
آری ای دوست، دل ِ بی کینه قشنگ است
دل ِ بی کینه, همی سرخ  ِ قشنگ است
همه جا مِهر به جوید، چون به دنبال یکی رنگ قشنگ است
دست ِ یاری بِرساند، به آنی، که وامانده و لنگ است
بشکَنَد مانع و خورد کند آن که سر ِ راه، چو سنگ است
ماسه ها را به نگر، خورد شده از خاره یه سنگ است
ماسه ها نرم، بر آن پای ِ برهنه، ولی خورده یه سنگ است
بِشِکن مشکل مردم، بِگُشای راه، اگر جاده یه تنگ است
دل_سیاااه است، که بد خواه و هم طالب جنگ است
تیره دل، تیره روان است و در کار خودش، واله و منگ است
او به دنبال طلا هست و طرفدار برا، توپ و تفنگ است
گر شوند، کشته هزاران، غم او نیست، چون که دَبَنگ است
سرخ و مشکی نشناسد چون، طلا در همه جا ها، به یه رنگ است.
«به یک رنگ است»
بد دِ ِلی را، که به جز پول نداند، به سیمای بشر، لکه یه ننگ است
رو کمک کن، به همه مِهر بِوَرز، گرچه پوست ها همه رنگ به رنگ است.
..
سوز
۱۹ تیرماه ۲۵۸۳ شاهی - ۱۴۰۳ هجری
09.07.2024
---------------

عاشقم

اهل همین کوچه ی بن بست کناری ،

که تو از پنجره اش پای به قلب منِ دیوانه نهادی ،

تو کجا ؟

کوچه کجا ؟

پنجره ی باز کجا ؟

من کجا ؟

عشق کجا؟

طاقتِ آغاز کجا ؟

تو به لبخند و نگاهی ،

منِ دلداده به آهی ،

بنشستیم

تو در قلب و

منِ خسته به چاهی

گُنه از کیست ؟

از آن پنجره ی باز ؟

از آن لحظه ی آغاز ؟

از آن چشمِ گنه کار ؟

از آن لحظه ی دیدار ؟

کاش می شد گُنهِ پنجره و لحظه و چشمت ،

همه بر دوش بگیرم

جای آن یک شب مهتاب ،

تو را یک نظر از کوچه ی عشاق ببینم..

به كسی كینه نگیرید

دل بی كینه قشنگ است

به همه مهر بورزید

به خدا مهر قشنگ است

دست هر رهگذری را بفشارید به گرمی

بوسه هم حس قشنگی است

بوسه بر دست پدر

بوسه بر گونه مادر

لحظه حادثه بوسه قشنگ است

بفشارید به آغوش عزیزان

پدر و مادر و فرزند

به خدا گرمی آغوش قشنگ است

نزنید سنگ به گنجشك

پر گنجشك قشنگ است

پر پروانه ببوسید

پر پروانه قشنگ است

نسترن را بشناسید

یاس را لمس كنید

به خدا لاله قشنگ است

همه جا مست بخندید

همه جا عشق بورزید

سینه با عشق قشنگ است

بشناسید خدا را

هر کجا یاد خدا هست

سقف آن خانه قشنگ است...

#فریدون_مشیری.