۱۳۹۷ آبان ۱۴, دوشنبه

آبادانی بجای خرابی

آبادانی بجای خرابی
..
آن چه که از مدیا ها به گوش می رسد، مجموع قرارداد های فروش اسلحه به عربستان
در حدود پانصد میلیارد دلار شده است. یعنی برای چند سال آینده، این مقدار اسلحه
و تجهیزات جنگی به عربستان فروخته شده است.

این پول را شرکت های بزرگ دریافت می کنند، ولی آیا چند در صد از آن به مردم
امریکا می رسد و برای آبادانی و بهداشت و رفاه مردم امریکا استفاده خواهد شد؟
به  نظر می آید که فقط آن چه که به عنوان مالیات از این شرکت ها دریافت می شود به
صندوق دولت می رود و آن درصد کمی هست، از سودی که شرکت ها دارند.
.
صاحبان شرکت های مورد معامله، ثروتمند تر می شوند و آن ثروتی هست که به آن
احتیاجی ندارند و فقط عدد دارائی شان را بالا می بَرد و فقط یک رضایت فکری دارند.  
.
اسلحه جنگی، کارش خراب کردن و نابود کردن است.
آیا نمی شود و آیا نمی شد که این مبلغ های چندین میلیاردی که برای فروش وسایل
جنگی خرج می شود، برای ساخت و ساز و آبادانی و رفاه مردم به کار رود؟
.
شاید بتوان گفت که پول این همه نفت که از عربستان و... خارج می شود، تنها به
عربستان و... تعلق ندارد، بلکه این پول برای همه مردم جهان است.
چون این مقدار نفت که مصرف می شود، نتیجه آن گاز های کربنیک است
که باعث گرمایش بیشتر زمین می شود و باعث آلوده گی هوا در کره زمین
می شود، پس وقتی که ضرر آن به همه مردم دنیا می رسد،
پول آن هم به همه مردم دنیا تعلق دارد.
.
هوای کره زمین را بیشتر، یعنی در حدود چهل درصد آن را، امریکا و چین
خراب و آلوده می کنند، ولی ضرر های آلوده گی های هوای کره زمین
به همه مردم دنیا می رسد، از گرم تر شدن تمام سرزمین ها و خشکسالی و
از بین رفتن کشاورزی و دامداری در تمام کره زمین، تا آب شدن یخ های قطبی
و بالا آمدن آب دریاها، که هر کدام ضرر ها و خسارت های مربوط به خودش
را برای طبیعت و محیط زنده گی مردم دارد.
یعنی که رعایت نکردن بهداشت و نگهداری از محیط زیست در هر کجای
دنیا که باشد، اثری دارد که مشکل آن بر جاهای دیگر جهان هم تاثیر دارد.
.
به تازه گی آماری از پلاستیک های استفاده شده و رها شده در طبیعت منتشر شده
است که رقمی در حدود یک صد و چهل میلیون تن در سال است.
این مقدار پلاستیک در دریا ها و اقیانوس ها هم، جابجا شده که از مرغ های دریائی
تا ماهی های کوچک و بزرگ از این مواد پلاستیکی صدمه دیده اند.
کشور های فقیر که سیستم درست برای جدا سازی و استفاده از این پلاستیک ها را
ندارند، آن را در طبیعت رها می کنند و ضرر «پلاستیک های سرگردان» در همه
جا و برای طبیعت و محیط زیست دیده می شود و خسارت می زند، پس برای
جلوگیری و بهبود و به داشت محیط زیست، همه کشور ها می بایست همکاری کنند،
فرقی نمی کند که پلاستیک را کشور های فقیر استفاده کرده اند یا کشورهای ثروتمند.
.  
از پول فروش نفت و طلا و الماس و مس و نقره و هرچه که در یک جائی از
جهان هست، حدود سی تا چهل درصد به «صندوق جهانی برای همه» پرداخت
شود، تا این صندوق با در نظر گرفتن فوری تر بودن، برای محل و یا نوع حفاظت
از محیط زیست، از این پول ها خرج کند، فرقی نمی کند که این خرج کردن در
کجا و در کدام کشور است، هدف به سازی و نگه داشت محیط زیست است.
.
داستان های ساخته گی و خطرناک نشان دادن کومونیست و خطر های
ایده ئولوژیک دیگر، بایستی به داستان های سازنده گی برای محیط زیست
و بهداشت تبدیل شود.
.
بایستی فکری جهانی شود که میلون ها انسان گرسنه را از فقر و نداری
نجات داد، بایستی آموزش را به روستا های جهان برد که یک خانواده افریقائی
برای خودش بیست تا بچه نسازد و یا جمعیت هند و چین را کمتر کرد که
مردم رفاه بیشتری داشته باشند و گرسنه در آن جا ها هم نباشد.
در چین یک عددی نزدیک به هشتاد میلیون انسان را گرسنه اعلام می کنند.
چه فایده ای دارد، داشتن یک چنین جمعیتی؟‌ غیر از مشکل و درد سر چه
انتظاری می توان از این جمعیت گرسنه داشت؟
پر واضح است که اگر جمعیت چین به نصف تعداد امروز برسد، یعنی حدود
هشتصد میلیون نفر جمعیت داشته باشد، بسیار بهتر از امروز می تواند به
خدمات و بهداشت آنان رسیده گی کند، تا حالا که حدود یک و نیم میلیارد
جمعیت دارد.
مشکل جهانی، بالاتر رفتن روز به روز جمعیت و کم تر شدن روز به روز
محصول کشاورزی و دامی هست.
.
آن چه باید انجام شود،‌ کم تر کردن جمعیت کره زمین از راه صلح آمیز و
زیاد کردن محصول های کشاورزی و خوراکی و دامی در همه جا هست.
.
روش های کم کردن جمعیت، با هماهنگی کشور ها می تواند به سرعت
شروع شود، زیرا زمان زیادی لازم دارد تا جمعیت کم تر شود.  
زیاد کردن محصول های خوراکی و دامی، کاری چند جانبه هست... با
جلوگیری از گرمایش زمین و رساندن آب به منطقه های رو به خشکی،
و در نتیجه نگه داشتن روستائی ها در منطقه های رو به  خشکی فعلی
و زمین های آب دار بعدی با زیاد کردن امکان کشاورزی در محل.
..
سوز
۴ آبان ۱۳۹۷ -  26.10.2018

۱۳۹۷ مهر ۱۳, جمعه

بشو خوش دل، بزن لبخند


بشو خوش دل، بزن لبخند
..
حافظه ای کوتاه، مانند ماهی.
یکی از دوستان می گفت که تو مانند ماهی حافظه ات کم شده است.
می گویند حافظه ماهی پانزده ثانیه است.
گفتمش، چه خوب و چه زیبا
به به، چه نعمتی هست این
در دنیائی که پُر از جفا هست و نامردی
در دنیائی که همه اش، دوروئی هست و دل‌سردی
خیلی خوب است که زود فراموش کنی بدی ها را
و دوباره دوستی کنی و در نظر داشته باشی خوبی ها را
از هم صحبتی، دلگیر نیستی، تا با خشم با او صحبت کنی
از همراهی، دل‌سرد نیستی، تا از او دوری کنی
وقتی که رفاقت و دوستی در رابطه را، در پیش داری
ذهنی راحت و فکری آرام، از او، با خویش داری
تو خوبی می کنی، با این که از او، بد به بینی
تو باشی چون فرشته، ز ِ بالا آمده، اندر زمینی
که وزن کینه ها، در دل زیاد است
اگر کاری برایش می کنی، بخشی عناد است
برایم زشت باشد، که در کارم ریا هست
ولی دانم که هر کارش، در آن، نوعی بلا هست
من آن نیستم که بد خواهم، برای ِ کار ِ مردم  
به هر حرفی، یکی نیشی زنم، چونان چو کژدم  
به دل خواهم که نیک سازم، برای ِ جمله مردم
اگر چه بد دل است او، مشکلی سازد برایِ کار مردم  
اگر بینم که با، یک بد دلی، هستم بر این کار
نمی خواهم که در کارش شَوم، هم چون مددکار
چو در کارم، نباشد از برایش بغض و کینه
کنم کاری که گویم از براش، بهتر همینه
خودم راحت، دلم راحت، از این خوبی شدن ها
چو در خلوت رَوَم، بوئی رسد از یاسمن ها
نه دل، از فکر ِ بد های، به روز، در جوش باشد
نه شب چون کوره ای در دل، و لب خاموش باشد
جهان چون بگذرد با دل خوشی، با خنده و شاد
رها کن پس بدی ها را، که در راه تو افتاد
بدی ها، گر که در خاطر تو را، در یاد باشد
چو باری خسته زا، بد بو، تو را همراه باشد
بشو خوش دل، بزن لبخند، که دنیا نیک باشد
گهی روشن، شود راه و، گهی تاریک باشد
..
سوز
۰۸ شهریور ۱۳۹۷ -  30.08.2018

۱۳۹۷ مهر ۶, جمعه

ازدواج کشیش های کاتولیک را آزاد کنید ۳

ازدواج کشیش های کاتولیک را آزاد کنید ۳
..
آقای پاپ، با یک اقدام انقلابی و آزاد کردن ازدواج کشیش های کاتولیک،
کلیسا نجات پیدا می کند، اعتماد مردم به کلیسا برگردانده می شود
و از بدنام شدن بیشتر کلیسا جلوگیری می شود.
مقاومت در مقابل احساس های طبیعی و نادیده گرفتن احتیاج طبیعی و نیاز
های جنسی، همیشه امکان پذیر نیست و همه کشیش ها، اراده ای،  
چون عیسی مسیح را ندارند و نمی توانند مانند عیسی مسیح پاک باشند.
کشیش ها انسان هائی هستند، با احساس های شبیه به مردان دیگر،
گرما و سرما و تشنگی و گرسنگی و خواب را مانند دیگران حس می کنند،
ولی احساس جنسی خود را بایستی سرکوب کنند، زیرا کلیسا اجازه ازدواج به
کشیش ها را نمی دهد.
با اجازه دادن برای ازدواج کشیش های کاتولیک، آن ها مجبور نخواهند شد
که احساس طبیعی خود را پنهان کنند و در پنهان، برای رفع احتیاج خود، اقدامی
بکنند، کاری که با وجود این که می دانند غیر اخلاقی هست، ولی فشار و نیاز
طبیعی، آنها را وادار به این  تلاش و کوشش نادرست می کند.
و چون می دانند که آن عمل نکوهیده و زشت است، آن را پنهانی انجام می دهند.
فریب دادن جوانان که حدود پنجاه درصد آن ها زیر سیزده سالگی بوده اند، عملی
است که در اجتماع،  بسیار نکوهیده است و عملی مجرمانه است و جزا و جریمه
های نسبتا سنگین دارد. و برای همین است که تا به حال کلیسا سعی کرده است که
خانواده و بچه های سوء استفاده شده را با پول و وعده ساکت کند.
پس بیائید و کشیش های کاتولیک را از زیر فشار خارج کنید، ازدواج کشیش ها
را آزاد کنید تا به مقدار زیادی از گمراه شدن کشیش ها جلوگیری شود.
تا از خراب شدن رابطه و فکر مردم نسبت به کلیسا جلوگیری شود.
در حال حاضر، نگاه مردم به کشیش ها، در اولین نظر، نگاهی سئوالی هست
که آیا این کشیش هم، بچه ای را فریب داده است؟
این نگاه و این سوء ظن، به مقدار بسیار زیادی، از جذب مردم
به سوی کلیسا ها، جلوگیری می کند.         
ما همه می دانیم که هیچ کشیشی مانند مسیح مقدس نیست.
و هیچ کشیشی مانند مسیح پاک سرشت و مقاوم در مقابل هوس نیست.
پس نمی توان از کشیش ها، ایمانی، هم چون ایمان مسیح را، انتظار داشت.
پس کشیش ها را، در آزمایش های خویشتن داری از هوس، قرار ندهید و
اجازه دهید که آن ها هم بتوانند ازدواج کنند.
..
سوز
۰۶ مهر ۱۳۹۷ -  28.09.2018