۱۴۰۲ بهمن ۲۴, سه‌شنبه

گرمایش زمین، آتش سوزی جنگل ها در شیلی

 گرمایش زمین

آتش سوزی جنگل ها در شیلی

..

در نیم کره شمالی زمین، زمستان است و باران و برف و یخ بندان، ولی در نیمکره 

جنوبی زمین تابستان است و گرما و آتش سوزی جنگل ها در اثر خشک بودن هوا.

آتش سوزی در تاریخ چهار و پنج فوریه در شیلی در غرب امریکای جنوبی را در 

اثر گرم شدن هوای زمین و کم شدن باران های محلی و خشک بودن محیط و جنگل 

اعلام کرده اند.

.

در یک هفته ای که گذشت و امروز،‌ آب و هوای جنوب آلمان مانند هوای بهار است 

و نه سرما یخ بندان. این هم از اثرات گرم شدن هوای زمین است.

گفته می شود که مرجان ها در دریا ها کمتر شده اند و دلیل آن گرم تر شدن آب های

 دریا، در اثر گرم شدن هوای زمین است.

..

چگونه می شود از گرم تر شدن زمین جلوگیری کرد؟

 

به نظر می رسد که با پمپ کردن آب دریا ها به دریاچه ها و تالاب هایی که تا 

صد  سال پیش بودند و حالا خشک شده یا خیلی کم آب تر شده اند، می توان به

 جلوگیری از گرم تر شدن زمین کمک کرد و چه بسا یکی دو درجه هم هوای 

زمین را خنک تر کرد.

آن ها که با این نظر موافق نیستند،‌ ثابت کنند که این کار چه ضرری به محیط 

زیست خواهد زد.

.

به روشنی معلوم است که با آب دار شدن دریاچه هایی که از صد یا صد و پنجاه 

سال پیش به این طرف، خشک شده اند:

-         محیط اطراف دریاچه رطوبت بیشتری خواهد داشت و گیاهان شروع به رشد

خواهند کرد.

-         مقداری از آب به زیر زمین در محل، نفوذ خواهد کرد و سطح آب های شیرین

بالا خواهد آمد.

-         آب دریاها کمتر بالا می آید و خطر بالا آمدن آب، شهر های ساحلی را کم تر

تهدید می کند.

-         با تبخیر آب دریاچه در محل، یک لایه نازک برای رفلکس نور خورشید ایجاد

می شود که تا اندازه ای اگرچه کم، و مانعی می شود تا مقداری کمتر از نور خورشید،

به خاک زمین برسد.

-         آب دریا ها بدون شیرین کردن به دریاچه های سابق پمپ می شود و ماهیان و

آبزی ها در این دریاچه ها رشد خواهند کرد و برای پرنده گان هم خوراک و هم محل

استراحت و اقامت خواهد شد.

-         از ایجاد توفان ریزگرد ها جلوگیری می شود. با خشک شدن آب دریاچه ها،

نشست کف دریاچه ها با کوچکترین بادی به فضا بلند می شوند. با جلوگیری از توفان

ریزگرد ها، بیماری های ریوی و چشمی کمتر می شود و کارخانه ها و شهرها از گرد

و خاک مزاحم دچار اشکال و صدمه نمی شوند.

-         کم کردن مواد سوختنی برای صنعت و اتوموبیل و گرمای خانه ها، چندین سال طول

می کشد و به این زودی ها موثر نخواهد بود و زمان زیادی می برد. باید کاری

فوری تر انجام شود.

-         در همه جای دنیا، از افریقا گرفته تا آسیا و امریکا و استرالیا، وقتی آب ها به جاهای

خشک شده در صد سال گذشته پمپ شوند، نظم طبیعت به هم نمی خورد، زیرا قبلن

در آن جا ها دریاچه بوده است، پس در کار طبیعت دخالت نمی شود.

-         از مهاجرت اجباری مردم از اطراف دریاچه های در حال خشک شدن جلوگیری می شود.

-         فروچاله ها که با پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی ایجاد می شوند، کمتر خواهد شد.

-         اثر گرم تر نشدن زمین در افریقا و آسیا، در اروپا و امریکا هم حس خواهد شد.

هوای گرم شده مرز کشور ها را نمی شناسد و اثرش برای همه مردم کره زمین

خواهد بود.

-         با رشد گیاهان و بته ها، به خاطر بالاتر رفتن رطوبت محیط، نور خورشید

مستقیم به زمین نمی رسد و زمین کمی تر خنک تر می ماند، زیرا انرژی خورشید،‌ با

گیاه جذب می شود. در یک آزمایش تفاوت گرما در زیر بته و با فاصله دو متری از بته،

تفاوت درجه حرارت بیش از بیست درجه بود. یعنی در زیر سایه بته جارو، بیش از

بیست درجه خنک تر از زمین خشک در فاصله دو متری اش بود. اگر تعداد بته ها را

هزاران و میلیون در نظر بگیریم، آن وقت اثر سایه بته ها، مشخص تر می شود.

-         در امریکا و عربستان و افریقا و صحراهایی که توفان ریزگرد درست می کنند هم،

می توان از آب دریا ها پمپ کرد و دریاچه هایی با عمق کم درست کرد که مانع

برخاستن ریزگرد ها بشوند.

-       در چند سال گذشته توفان ریزگرد ها از افریقا بلند شدند و در اروپا پایین آمدند،

در جنوب آلمان هم روی ماشین ها غباری قرمز قهوه ای، از ریزگرد های آفریقایی،

روی ماشین ها نشسته بود. 

..

سوز

۱۶ بهمن ۲۵۸۲ -  05.02.2024


۱۴۰۲ بهمن ۸, یکشنبه

بیار باده که دم غنیمت است

 بیار باده که دم غنیمت است

..

ساقی پیش آر باده، که فردا خورم، هستا فقط امید 

دریاب زمان را، چه آن که رفت و فردا، دگر ندید

خوش است حال، که نوای ساز و حال شراب در بر است

ناز ِ چشم ساقی یو، زبان ِ ابروش هست، پُر از امید

.

ساقی بیار باده، که شب شتابان سوی صبح دوید

چشم ساقی یو، باده یه خوشگوار، می دهد امید 

باشد که خوش گذرد، با جام در دست هم پیاله ها 

هم پیاله یه شراب را، غم ها شوند دوور و ناپدید

.

در محفل هم پیاله ها، به میکده

غم شود داستانی به پیش از سده 

مِی، دور کند غم، پیش آورد خوشی

مشکل شود سبک، به دل های غم زده 

..

سوز 

۲۵ فروردین ۱۴۰۲ -  14.04.2023


شراب گلگون (می در پیاله)

شراب گلگون (می در پیاله) 

..

ساقی بیار باده یه گلگون به کام ِ ما

اندوه زُدای، رسان خون ِ رَزان به جام ما

یاقوت پیاله یه مِی، آورد نشاط و، دل خوشی

از کنج ِ غم رها کند و روشن، روان ِ ما

..

سوز

۰۵ تیر ۱۳۹۱ -  25.06.2012


۱۴۰۲ دی ۵, سه‌شنبه

ایمان و اعتقاد

ایمان و اعتقاد 

..

هر ایمان و اعتقادی، سال های سال طول کشیده است تا عده ای آن را باور کنند.

لازم نیست که ما آن اعتقاد را باور کنیم و یا رد کنیم،‌ مردمانی در جائی

با شرایط موجود خودشان به یک باوری رسیده اند و آن اعتقاد را دارند.

پس بگذاریم همه مردم، با هر باوری که دارند، به  دنبال پیروی از باور خود باشند.

هیچ کدام از مردم که به چیزی باور دارند، نمی توانند بگوید که باور من 

درست تر از بقیه است.

باور های مختلف، از سوی گروهی که به آن باور نرسیده اند و آن اعتقاد ها را 

قبول ندارند، مورد ایراد است و اشکال هائی بر آن باور می گیرند.

کار ما این نیست که دیگران را قانع کنیم که باور شان ایراد دارد و باور های شان 

از نظر ما نادرست است و اشتباه ها و یا غلط هائی دارد، بلکه درست است که ما، 

مزاحم باور آن دیگری نشویم و بگذاریم با آن چه که به آن باور دارند، مسیر زنده گی 

خودشان را بروند.

.

در این روز ها که زمان تولد حضرت عیسی مسیح است، در کشور های اروپائی و 

امریکا و کانادا و خلاصه کشور هائی که جمعیتی با بیشترین مسیحی ها را دارند، 

جشن و شادمانی هست و چند کانال تلویزیون برنامه های شاد برای تولد حضرت 

مسیح دارند و با شو های مختلف مردم را با خنده و شادی و موزیک های شاد، 

همراهی می کنند.

آیا این کار، یعنی شاد کردن مردم، ضرری به جامعه و یا دولت می زند؟‌

نه که نه

ولی در جای دیگری، چند تن از مردمان یک شهر که ده تن هم نمی شدند،‌ یک آهنگ

شاد را در بازار شهر اجرا کردند و حکومت فوری همه آن ها را دستگیر کرد و 

نوشت همه این عوامل، دستگیر شدند.

عوامل، آن طور که معمول شده است به خرابکاران یا عده ای می گویند که باعث 

ناراحتی و یا آزار دیگران و یا بر هم زدن نظم عمومی شده باشند. 

شادی کردن چند تن که کمتر از شمارش انگشتان دو تا دست هست، چه نا آرامی و

یا مزاحمتی برای دولت پیش آورده است که آن ها را دستگیر می کنند؟‌

.

چرا یک دولت با ساده ترین نشان از خوش بودن مردم، مخالفت می کند؟‌

وظیفه دولت ها فراهم کردن وسایل آسایش و رفاه مردم هست، آن دولت که 

مزاحم مردم هست،‌ پس دولت آن مردم نیست، بلکه دشمن مردم هست.

وظیفه مردم هم که در برابر دشمن روشن است.

.

می توان

..

می توان ، بر غصه خندید

از خوشی ها ، بر نوشت

می توان غم را برون کرد

وز غم ِ دوران خمیدن ، بد نوشت

می توان با غصه خندید

بر غبار ِ غم نوشت

شادی است بر نوع انسان سرنوشت

.

شادی از خدمت ، رهی انسانی است

غم به دل انباشتن ، هست کار ِ زشت

می توان از داشتن ها ، سخن گفت

با خط لب، خنده بر چهره ، نوشت...

..

سوز

۰۲ دی ۲۵۸۲ شاهی -  23.12.2023

۱۴۰۲ آذر ۲۰, دوشنبه

جهانی برای همه، بچه ها

 جهانی برای همه 

بچه ها

..‫

‫بچه هایه کوچک سه، چهار، تا پنج شش ساله‫، تویه محوطه یه مجموعه ای از

۲۱ ساختمان‫ شامل حدود ۲۵۰ خانه، بازی میکردند‫. گاهی یکی می آمد 

سوی مادرش، آبی میخورد ‫و می رفت. یا فقط می آمد پیش مادرش و دوباره 

می رفت، شاید میخواست مطمئن شود که‫ ‫مادرش دم دست است، و با عجله به 

بازی شان برمیگشتند . 

گویا مغناطیسه بازی، آنها ‫را بطرف خود می کشید‫. 

‫دو تا سیاه پوست مو فرفری، دوتا چینی ژاپنی زرد پوست، سه چهار تا تیره پوست‫

‫مو تیره که دو تا شان مو فرفری بودند و اون یکی ها مو صاف و چهار پنج تا هم 

مو بور و سفید پوست بودند. 

هدف بچه ها بازی بود و رنگ پوست یا رنگ مو، فرفری بودن مو ها، یا 

نوع لباس و رنگ کفش، هیچ کدام قابل توجه و اهمیت برای بچه ها نبود. 

برای بچه ها همراهی و هم رای بودن و هم بازی بودن برای یک

نوع بازی مهم بود و نه رنگ پوست و نه حتی پسر یا دختر بودن

همراه و هم بازی.

.. 

سوز  

۱۳ امرداد ۱۳۸۷ -  03.08.2008 


۱۴۰۲ آبان ۲۸, یکشنبه

بایزید بسطامی

 بایزید بسطامی 

.. 

نوشته اند که مادر بایزید، قبل از خوردن لقمه نانی، جویا می شد که گندم این 

نان از کجا آمده است؟ 

مبادا که از گندم همسایه بدون اطلاع یا رضایت او، به گندم های مزرعه ما، 

آمده باشد و حرام به حساب آید. 

خب اگر چنان بوده است که گفته اند، پس خود بایزید با کوشش خودش در 

بالا رفتن درجه های عرفانی اش، نقش سازنده ای نه داشته است.

بلکه به نوعی، ساخته شده ، پایه ریزی و پیش سازی شده بوده است، و  

آن چنان می بایست عمل می کرد که کرد.

در باره شیخ ابوالحسن خرقانی، گویند که وقتی بایزید به دیار خرقان رسید، 

نفس ها کشید و گفت بوی یار می آید، در حالی که شیخ ابوالحسن،  

حدود صد و بیست سال پس از این گفتار بایزید، در خرقان، به دنیا آمد.

پس شیخ ابوالحسن نیز از خود و به سعی و تلاش خود، به آن درجه از عرفان 

نرسیده است، بلکه به وجود آمدن او برنامه ریزی و پیش بینی شده بود 

و چنان پایه ریزی و پیش سازی شده بود که نشان داد.

یا مولوی بلخی وقتی با پدرش از نیشابور گذر می کردند، عطار به پدر 

مولانا گفته بود که در پیشانی فرزند تو، آینده ای درخشان می بینم. 

.

تولد های حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت محمد (ع) هر کدام 

داستانی دارد که از زمان های جلو تر، آمدن شان، پیش گوئی شده بوده است. 

پس به خود باز نامده بودند که خودشان، خود را به سازند، بلکه 

چنین ساخته شده بودند.

آن چنان که بچه گنجشک نمی تواند قناری یا بلبل هزار آهنگ بشود. 

آیا اگر گنجشک، از بامداد تا شامگاه تمرین کند، می تواند چون قناری بخواند؟ 

نه که نمی تواند، 

بایستی آن چنان گلو و حنجره ای را داشته باشد تا بتواند چون قناری چهچه به زند. 

این بزرگ مردان نیز چنان ساخته شده بودند که نشان داده اند، و بزرگی 

و نام آن ها، درک و معرفت آن ها، با سعی و تلاش خودشان ساخته نشده است، 

بلکه آن ها را چنین قالب ریزی کرده و یا چنین فرستاده بودند. 

یعنی مایه و پایه برای چنین درک و معرفتی، از پیش در آن ها قرار داده شده بود.

.

بایزید از خود نبودی بایزید

مادرش او را چنین آورد پدید

تخم او پاک می بود از، جد و پدر

گندم، از جو کاشتن، ناید پدید 

.. 

سوز

۳۱ خرداد ۲۵۸۲ شاهی - ۱۴۰۲ هجری   

21.06.2023 

.