۱۳۹۳ مرداد ۵, یکشنبه

سوگنامه برای وطن - ۱

سوگنامه برای وطنم
..
وقتی به ملت بیچاره ایران گفته می شود، ملت در خواب یا ملت بی عرضه،
قلبم از ناراحتی فشرده می شود.
این مردم نیک اندیش و خیر خواه و آماده برای کمک به هر درمانده و محتاج کمکی، با
اخلاق مهمان نوازی و روحیه ای شادی نوازی،  
شایسته است زندگی اش بسیار بهتر از این باشد که هست.
این ملت بیچاره از طرف همه کشور های بزرگ بطور پنهانی دارد به نابودی کشیده می شود.
عوامل مالی و سیاسی و جاسوسی همه کشور های بزرگ دست بدست هم داده اند و
با همکاری یکدیگر، و برای پایدار نگهداشتن منافعی که از ایران به آنها می رسد، ملت ایران را
در فشار و محرومیت و تهمت و افترا و زندان و شکنجه، و تبعیدی خود خواسته، و
یا مرگی نا خواسته هدایت می کنند.
و ایرانی نما هائی که قیافه ای ایرانی دارند و به فارسی صحبت می کنند بنام ایرانی
در قدرت و بر سر کار ها هستند و دزدی ها و اختلاس هاشان را یاری داده می شود
ولی مخالفان دزدی ها و مخالفان نابکاران سرکوب می شوند.
.
دستگاه های مدرن برای رد یابی و پیدا کردن مردمی که بر علیه تقلب در انتخابات فعال بودند
را چه کسانی در اختیار حکومت قرار دادند؟ دوربین های جرثقیلی را که از یکی دو کیلومتری
افراد را شناسائی می کردند از کجا بدست آوردند. روش شناسائی و رد گیری و پیگیری را
از که آموختند؟ روس و چین و امریکا و اروپا،
بطور کلی، کدام یک بهتر از دیگری هست؟ هیچکدام.
امریکا از زمان کلینتون می گفت ما با مردم ایران هستیم. بوش هم همین حرف را می زد.
اوباما هم چنین گفت. و دیده شد که در همه زمانهای این رئیس جمهور ها، بطور مخفی با
مقامات جمهوری اسلامی در تماس بوده اند.
در طول هیجده بیست سال گذشته، فعالیت های اتمی ایران بطور غیر مستقیم یاری شد
و در طول این زمان دستگاه های مربوطه به آن را به ایران فروختند. آنطور که گفته می شود
حدود دویست میلیارد دلار برای این انرژی هسته ای از طرف ایران خرج شده است.
چه کسی این وسایل را به ایران فروخته است هر قسمتی را کشوری...،
همه از وضع فعلی ایران سود می برند،
چین یک جور روسیه جوری دیگر، امریکا یک جور و اروپا یک جور دیگر،
مواد مخدر جدید و خطرناکتر مثل کراک و شیشه به مقدار فراوان و ارزان در همه جا هست.
ارزان تر از یک بسته سیگار!؟
و جوانان را در جاهای عمومی اذیت می کنند و جوانان و مردم را بسوی خانه ها و محفل
های خانگی هول میدهند. و این محفل های خانگی محل مصرف الکل، تریاک و گوش کردن
به موسیقی دلخواهشان است. مصرف شیشه و کراک بعد از سه سال باعث مرگ می شود.
کارگاه ها و کارخانه ها، به تعطیلی کشانده شده اند و همان محصول ها توسط همکاران و
همراهان از گروه مسلط بر کشور، وارد می شود. در این میان کارگران و خانواده هاشان به
هیچ گرفته می شوند و اگر اعتراض کنند به عنوان مخالف نماینده خدا مجازات می شوند.
حداقل چهل در صد از مردم زیر خط فقر هستند، در کشوری که منبع های گاز و نفت آن
در جهان، مقام اول را دارد.
و در نهایت ملت ایران به بی عرضه گی و یا خواب بودن متهم می شود.
مدیا های خارجی به زبان پارسی، در روزنامه هایشان یا در رادیو های خودشان هرکدام به نوعی
مردم ایران را متهم می کنند، خیال پرداز و پر مدعا و راحت طلب و بی خیال نشان می دهند.
و با تأسف باید گفت که هنوز در آینده ای نزدیک، برای مردم ایران راحتی و آسایش
و آرامش دیده نمی شود.
و با تأسف بیشتر، راه و روشی چاره ساز برای فرار از این بیچاره گی و بدبختی به نظر نمی رسد.
و امید به بهبودی در وضع مردم ایران با شرایط موجود دیده نمی شود.
اگرچه عده ای بعنوان مخالف دولت صحبت می کنند و رادیو یا تلویزیونی در اختیار دارند ولی
در چند جا، عملکرد اینان مانند کلک مرغابی است که خود را مخالف نشان می دهند تا اینکه
عده ای مخالف واقعی را گول بزنند و بسوی خودشان بکشانند تا شناسائی شوند.
.
مردم ایران در بی وسیله گی و بی امکانی و محاصره از هر سو، هم چنان در فشار هستند
و تا زمانی که منافع بسیار از ایران بدست غیر ایرانی ها می رسد، وضع بهتر نخواهد شد.
که اگر قرار بود وضع ایران بهتر شود، از حکومتی مذهبی دیکتاتوری در ایران حمایت نمی شد.
با یک نفر در راس کار ها و رساندن او تا درجه ای که هر کاری بخواهد می کند و به هیچکس
جواب نمی دهد و هر کاری که اراده می کند برای همه واجب است که اجرا کنند...  
و چنانچه می بینیم، این گناهی بزرگ است، در ایراد گرفتن از این خدای بادکنکی که
جرمی سنگین دارد و دلیلی می شود که ایراد گیرنده را به بدترین
جرم محکوم کنند و از فعالیت دور نگهدارند.
با تمام وجودم آرزو می کنم که این برداشت، نادرست باشد و مردم ایران بزودی از
آرامش و آسایش و امنیت برخوردار شوند.
باشد که چنین بادا
...
دشمنان ایران پر زور
دست مردم از امکان رهائی دور
اشک ریختن، دردی از مردم را دوا نمی کند
خدا هم، هزاران سال است که کاری نمی کند
نه امید به خدا، چاره ساز است
و نه اشک مردم محروم براشان دل گداز است
نه پولی برای خرید اسلحه داریم
نه در همکاری با آنکه همفکر نیست، حوصله داریم
مردمی چون درخت ِ بید مجنون سر بزیر و افراشته
هر باد کوچک شاخه ها را به سوئی برداشته
باد شدید و توفان شاخه ها را به اطراف فوو می کند
بعد از گذشت ِ توفان، آنچه بر جا و بر پا می ماند،
درخت است و شاخه هایش، که خود را رو می کند.
..
سوز
29 اردیبهشت 1393 – 19.05.2014

۱۳۹۳ مرداد ۱, چهارشنبه

یا علی بگید بچه بسازید

یا علی بگید بچه بسازید
..
ملا، توی ِ ، تل ویزون به ما گفت
باید که شوید، به هم دوتا، جفت
یا علی بگید، بچه بسازید
یا زهرا شود، در آن زمان گفت
.
پس نیت ِ خود بر آن بدارید
پنج تا، پائین تر، بچه نیارید
در نیت ِ هشت، امام رضا هست
هشت بچه برای، امام بیارید
.
چون دوازده است، امام شیعه
باز بچه بیار، نکن تقیه
سرباز ِ امام زمان درست کن
با صغرا نشد، کمک حلیمه
.
معصوم به شمار، بُوَد چهار ده
از تو حرکت، کمک ز ِ اَللَه
پس ولی ِ امر، ز ِ تو رضا شد
چون بچه رسید، به بیشتر از دَه
..
سوز
17 تیر 1393 – 08.07.2014
............
you tube

از همین امشب به نیت چهارده معصوم بروید در بستر و ۱۴ بچه بسازید۱۳۹۳ تیر ۲۷, جمعه

نیمکت های زنانه و مردانه

نیمکت های زنانه و مردانه
..
در پارک وُ کنار ِ سبزه وُ گُل
دختر و پسر، نشسته چون گُل
سنبل ها باهم، جدا ز ِ لاله
پس لاله رُخان جدا ز ِ بلبل
.
نیمکت ها کنون، دو رنگ جدا شد
هر رنگ برا، مرد وُ زن سوا شد
از دور که نگا کنی به نیمکت
زن از شوهرش، به پارک جدا شد
..
سوز
27 تیر 1393 - 18.07.2914