۱۳۹۸ خرداد ۳, جمعه

ما... چه کسی هست؟

ما... چه کسی هست؟
..
آقای رئیس‌جمهور امشب فرموده‌اند که
«ما تسلیم آمریکا نخواهیم شد حتی اگر ما را بمباران کنند»
این روحیه مقاومت یقینا ستودنی است، اما آقای روحانی! کلی‌گویی‌ها و
شعارهای تکراری ۴۰ساله در توجیه «آمریکاستیزی» به کنار، ممکن است بفرمایید
آمریکایی‌ها دقیقا از ما چه خواسته‌اند که نبایستی تسلیم شویم؟
صادق زیبا کلام
.....                  .......                      
ما... چه کسی هست؟
..
ما به عنوان مردم، به قول آیت الله های حکومت، که حقی نداریم و اجازه انتخاب نداریم.
پس، این ما... کی هست که این طور عصبی و ستیزه جویانه نمی خواهد تسلیم شود؟‌
تسلیم چه چیزی می خواهید نشوید؟
آن چه که جزو ۱۲ شرط برای مردم علنی شده است که حرف های بی ربط
و استعمارگرانه ای نیست، اگر می گویند که چرا هجده سال بطور مخفیانه
به غلیظ کردن اورانیوم مشغول بوده اید، اگر که می گویند تعهد بدهید که از اتم
برای درست کردن سلاح جنگی استفاده نکنید، بد است؟
.
نه خیر شما به دنبال چیزی هستید که انسانی و معقول نیست.
مثل بچه ای دوساله که با کارد آشپزخانه بازی می کند و اگر کسی بخواهد
آن کارد تیز را از دستش بگیرد لج کرده و فراری می شود، عمل می کنید.
شما خودت هستید و خودت، روی مردم حساب نکنید.
به فرض که اسرائیل بمب اتمی داشته باشد، ولی نمی تواند از آن استفاده کند.
استفاده کردن از بمب اتمی اسرائیل بر ضد کشور های همسایه اش، مانند استفاده
از بمب های انتحاری است،
یعنی مثل این است که یکی به خودش بمب بسته است و با انفجار آن، خودش هم به
همراه اطرافیانش، نابود خواهد شد.
اگر اسرائیل به هر یک از کشور های مجاورش، بمب اتمی بزند، به خاطر فاصله
نزدیکش به آن ها، خودش هم مثل آن همسایه هایش، صدمه خواهد دید.
پس بمب اتمی اسرائیل  را به هیچ بگیرید و راحت باشید.
این گویای مثال سعدی بزرگوار است که گفت:
برای نهادن چه سنگ و چه زَر
وقتی که بمب اتمی دارد و نمی تواند از آن استفاده کند، مانند این است که ندارد.
اگر در واقع اراده و تصمیم از سوی شما می تواند باشد، از گُنده گوئی  و
رجز خوانی دست بردارید و مردم را به گرداب جنگ نکشانید.
آن ها که از جنگ بین کشور ها سود می برند و درآمد شان بالاتر و بالاتر می رود
بس کنند!
عدد های درآمد شرکت های شان بالاتر می رود
و این برایشان موفقیت به حساب می آید...
ولی بایستی فکر کنند که:
فکر کنند که این بالاتر رفتن آمار درآمد شان، با نمودار و شکل هايی است که
به جای خط و ستون... تصویری از، بدن تکه تکه شده و خون آلود انسان ها هست.
تصویر ِ بدن های بدون سر... و دست و پای جدا از بدن، به صورت ریز و کنار هم
ولی مانند یک ستون، نشان دهنده و نمایشگر آمار ستون های درآمد ِ آن ها هست.
هرچه این ستون درآمد بالاتر برود، یعنی کشته شده های بیشتری به این نمودار
اضافه شده است تا کمی بالاتر برود.
صاحبان این کمپانی ها بایستی فکر کنند که اگر «دراکولای خون آشام»‌ هر شب
یک قربانی داشت، ولی این ها، در روز و هفته،  صدها و هزارها قربانی دارند
که از ریختن خون هزاران انسان،‌ سود می برند و سکه روی سکه می گذارند.

این پول کثیف است و خون آلود و آه و ناله های بسیار در آن هست.
بس کنید، بس است!
.
سوز
۰۳ خرداد ۱۳۹۸ -  24.05.2019