۱۳۹۲ مهر ۸, دوشنبه

زنده گی در جمع یاران

بهشت یا جهنم

..

زندگی در جمع ِ یاران و رفیقان خوش تر است 

هم نوائی، با زبان ِ هم زبانان خوش تر است 

رفتنی، سوی ِ بهشت، اندر خیال ِ عابدان 

بی کتک، یا زور ِ ملّا و بسیجی، خوش تر است 

گر که در باغ بهشت، پیدا نباشد هم زبان 

در جهنم، آتش ِ سوزان، صدای هم زبانم خوش تر است 

..

سوز

7 مهر 1392 - 29.09.2013 

 

۱۳۹۲ مهر ۷, یکشنبه

سوز 2

سوز 2
..
سوز، را در سوز و ساز ِ عاشقی، لب تشنه دیدم مدتی
گلرخی لاله لب و جامی ز ِ می، نه، جای دنج و خلوتی
گر، مهیا شد زمان وُ، گلرخش آمد به گرمی در کنار
باشدا از رنج ِ دوران بر کنار وُ، از زبان ِ یاوه گویان راحتی
..
سوز
21 امرداد 1392 – 12.08.2013

۱۳۹۲ مهر ۱, دوشنبه

بمناسبت تولد محمد رضا شجریان

بمناسبت تولد محمد رضا شجریان
.
درود بر تو، ای شه، به ساز و نوا -
به ساز و به آهنگ ِ ایران، شدی هم صدا -
به هفتاد و سه، مِهر ها گذشت بر تو سال -
به ایران و ایرانیان، مِهر باد از خدا -
..
سوز
اول مهر 1392 - 23.09.2013

تقدیم به استاد موسیقی ایرانی، محمد رضا شجریان

۱۳۹۲ شهریور ۱۵, جمعه

سایه

سایه
..
در گریز از بد زبانان، «سایه» اندر سایه زیست
با نوای ساز ِ گلها، نور تابیدن گرفتی، «سایه» کیست
زندگی زیباست را، اندر پیام ِ زنده اندیشی رساند
نور ِ تابانی به شعر پارسی ست وُ، وَز لطافت سایه ایست
شعر ِ «سایه» سایه ای زیبا بسازد، خاطر وُ اندیشه را
موج ِ تازه بایدی بر ساحل ِ اندیشه ها، پس در سکوتش چاره نیست
..
سوز

21 امرداد 1392 – 12.08.2013