۱۳۹۶ اسفند ۱۷, پنجشنبه

دختران خیابان انقلاب، ۲


دختران خیابان انقلاب، ۲
..
او ز ِ سر با شوق، روسری برداشت  
پرچمی با چوب، ضد زور افراشت
روسری آرام، با تکان در باد
کاخ ظالم را، داده است بر باد
..
سوز
۱۷ اسفند ۱۳۹۶ - 08.02.2018
.
.