۱۳۹۶ اسفند ۱۷, پنجشنبه

دختر خیابان انقلاب ۲


دختر خیابان انقلاب ۲
..

او ز ِ سر، با شوق، روسری برداشت

چنان پرچم به ضد زور بیافراشت

تکان روسری با دست و بر باد 

به زور ِ ظالمان، کردست فریاد

..
سوز
۱۷ اسفند ۱۳۹۶ - 08.02.2018
.
.