۱۴۰۲ خرداد ۱۹, جمعه

سوگنامه برای وطن

سوگنامه برای وطن

ایران و رفتار جهانی

..

داشتم با نا امیدی به این فکر می کردم که چه می توان برای

مردم ایران کرد، که این همه ناروائی و ظلم و ستم بر آن ها

اجرا نشود؟

چرا این همه اعدام در ایران هست و در ایران بیشترین اعدام ها

به نسبت جمعیت کشور در جهان هست و همه کشور ها در ظاهر

با جمهوری اسلامی مخالفت می کنند و بر ضد رفتار نادرست ایران

اعلامیه می دهند، ولی هم چنان تجارت و داد و ستد با ایران

ادامه دارد، که از راه واسطه ها و به چند برابر قیمت معمولی

برای ایران انجام می شود.

این وسط دلال های داخل و خارج از ایران، سودشان در باقی ماندن

ایران به همین وضع است که تحریم و حالت کج دار و مریز، با

جمهوری اسلامی هم چنان ادامه داشته باشد.

.

شاید این دلال ها، نماینده ای برای...؟ یا یکی از هشت بازوی ِ هشت پای

جهانی هستند، که ایران را می چاپند.

شاید کلمه ای به نام هشت پا، برای این حیوان مناسب نباشد، چون

هشت بازوی کارآمد دارد که هر کدام یک مغز جداگانه از مغز مرکزی

دارند، ولی همه از مغز مرکزی دستور می گیرند، که به نظر می رسد

که پا ها چنین توانائی را در هیچ حیوانی ندارند.

.

یکی دیگر از بازوهای هشت پا، بانک دار های جهانی هستند که

صنایع را اداره و کنترل می کنند، بازوهای دیگر، امریکا، روسیه،

چین و از اروپا سه کشور صنعتی و قوی هستند.

.

ایران کشوری هست که دومین منبع گاز طبیعی در جهان را دارد،

پس از روسیه، و سومین یا چهارمین منبع های نفتی را دارد که در

مجموع، ایران دارای اولین مقام دارنده از گاز و نفت در جهان است.

.

خب کشور های صنعتی و مردم معمولی به انرژی گاز و نفت احتیاج 

دارند، و می خواهند یک جوری آن انرژی ها را در کنترل خود داشته باشند.

.

برای انرژی جویان و واسطه های فروش نفت و گاز، مهم نیست که در

آن کشور، حقوق بشر و حقوق اولیه های انسانی رعایت می شود یا نه.

جوینده گان انرژی، بوی نفت را می شنوند و نه بوی داغ کردن مردم

و خون های ریخته شده از مردم ایران را. 

چه بسا که اداره اطلاعات همین جوینده گان ِ انرژی، خودشان افرادی 

را شناسائی می کنند که ممکن است مزاحمتی جدی برای برقرار بودن 

حکومت باشند، و به اطلاعات ایران معرفی می کنند  تا حکومت آن ها 

را گرفته و بی اثر کند. 

.

آیا ما مردم ایران، چه در داخل و چه در خارج از ایران، می توانیم با

نیروهای اطلاعاتی و سیاسی و مالی و برنامه ریزان ِ این هشت  بازوی 

قوی و جهانی مبارزه کنیم و آن ها را وادار کنیم که رفتاری عادلانه با 

مردم ایران داشته باشند؟

.

به نظر نمی رسد که سرمایه داران جهانی با رفتاری انسانی و سودی

عادلانه موافق باشند، چرا که سود بسیار زیادی از حالت مزاحمتی

ایران برای منطقه و وضع نابسامان داخل ایران می برند، چرا که

پول های دزدی و اختلاس شده از سرمایه های مردم ایران هم،

به بانک های خارج از ایران می رود و در آن جا ها نگه داری می شود.

.

این سرمایه داران بزرگ که شاید بشود نام آن ها را ابر قدرت یا «Giga» نامید،

کنترل سیاست و اقتصاد کشور ها را در اختیار دارند.، رئیس جمهور و وزیر و

وکیل تعیین می کنند و اگر یکی از مدیران کشور ها، از برنامه ای که برایش

در نظر گرفته اند، انحراف پیدا کند، فوری با صد ها دلیل و مدرک برکنار می شوند.

یعنی قدرتی که این هشت پای جهانی دارد، مانند هشت پا عمل می کند.

هر یک از بازو ها برای خودش، مدیریت و تشکیلات و دفتر و دستک دارند

ولی دستور ها از ستاد مرکزی، که ما اسمی از آن در مدیا ها نمی شناسیم،

می آید و بازو ها آن دستور ها را اجرا می کنند.

.

مردم ایران و مردم کشور های دیگر هم، به همین روش در زیر فشار

هستند و مال و دارائی های شان توسط قوی تر ها یا «گیگا» ها به راه

های مختلف از چنگ شان ربوده می شود.

ما مردم، چه باید بکنیم؟‌

فقط تماشا بکنیم، ننگ است. اگر تلاشی برای رفع آن بکنیم، مرگ است.

هان، پس چی؟ چه باید؟

..

 سوز

۰۹ خرداد ۲۵۸۲ شاهی – ۱۴۰۲ هجری

30.05.2023