۱۳۹۹ بهمن ۱۹, یکشنبه

رفتار پلیس با راننده ای خطاکار

رفتار پلیس با راننده ای خطاکار

..

در یک  ویدئو از روسیه دیده می شد که یک تریلی، موقع حمل چند اتوموبیل

کوچک، با سرعت بیش از اندازه در جاده می رفت و ماشین پلیس آژیر کشان

به دنبال تریلی خلاف کار بود در حال فیلمبرداری با «داش کام».

راننده ی تریلی نمی گذاشت که ماشین پلیس از او سبقت بگیرد و به چپ و

راست جاده می رفت که هم خطر سقوط اتوموبیل های روی تریلی بود و

هم خطری بزرگ برای راننده هائی بود که از روبرو می آمدند. در چند صحنه

اتوموبیل هائی که از روبرو می آمدند از جاده خارج می شدند و گرد 

و خاک از کنار جاده در سوی آن ها بلند می شد.

این کار تعقیب پلیس برای متوقف کردن یک راننده خلاف کار، باعث 

چندین خطر و خلاف در راننده‌گی از سوی راننده ی خلاف کار بود و 

خطری برای اتوموبیل های دیگر بود و اگر پلیس با 

آژیر این تریلی را تعقیب نمی کرد. این راننده ای که خلاف کار بود، خلاف های

بیشتری را انجام نمی داد و جان راننده هائی که از روبرو می آمدند به خطر

نمی انداخت، و صد در صد با سرعتی کم تر از سرعتی که پلیس به دنبالش بود،

حرکت می کرد.

مشابه این فیلم ها در امریکا دیده می شد که چندین ماشین پلیس و هلی کوپتر

به دنبال یک راننده در حرکت بودند و راننده ی خلاف کار با سرعتی دیوانه وار

چراغ قرمز ها را رد می کرد و در مسیر های خلاف و در جهت مخالف جاده

ها و در جهت مخالف راننده هائی که از روبرو می آمدند حرکت می کرد.

.

در اصل وظیفه این پلیس ها جلوگیری از خلاف و خطا در راننده گی هست

که به خاطر اجرای این جلوگیری از خلاف، نمی بایستی باعث ایجاد خلاف های

بیشتر شود و جان راننده ها و یا مردم دیگر را با خطر بیشتری روبرو کند.

.

به نظر می رسد بهتر است که پلیس ها با بی سیم های شان به پلیس های دیگر

خبر بدهند که مانع بر سر راه اتوموبیل خلاف کار ایجاد کنند و اتوموبیل

خلاف کار را با این روش وادار به توقف کنند.

.

آن راننده، که خلاف کار است اگر آدم منطقی و درست کاری باشد که با اولین

اخطار و علامت پلیس توقف می کند، ولی آن که منطقی نیست، به هر دلیلی...

یا اتوموبیل را دزدیده است یا الکل، یا مواد مخدر مصرف کرده است، منطقی

عمل نمی کند و تعقیب او با آژیر و چراغ های چشمک زن، بیشتر او را به

سرعت بیشتر گرفتن و خطاهای بیشتر کردن وادار می کنند.

.

این عمل پلیس، ایجاد خطر بیشتر و خلاف های بیشتر برای راننده در مسیر

تعقیب می شود و باید دیگر تعقیب همراه و آژیر به دنبال راننده خلاف کار

را انجام نداد، و به خاطر جلوگیری از خطاهای بیشتر راننده خطاکار و 

جلوگیری از ایجاد خطر بیشتر برای دیگر مردم در مسیر تعقیب، راهی دیگر 

برای توقف راننده ی خلاف کار پیدا کرد.

..  

سوز

۰۷ آذر ۱۳۹۹ -  27.11.2020

.