۱۴۰۲ آبان ۲۸, یکشنبه

بایزید بسطامی

 بایزید بسطامی 

.. 

نوشته اند که مادر بایزید، قبل از خوردن لقمه نانی، جویا می شد که گندم این 

نان از کجا آمده است؟ 

مبادا که از گندم همسایه بدون اطلاع یا رضایت او، به گندم های مزرعه ما، 

آمده باشد و حرام به حساب آید. 

خب اگر چنان بوده است که گفته اند، پس خود بایزید با کوشش خودش در 

بالا رفتن درجه های عرفانی اش، نقش سازنده ای نه داشته است.

بلکه به نوعی، ساخته شده ، پایه ریزی و پیش سازی شده بوده است، و  

آن چنان می بایست عمل می کرد که کرد.

در باره شیخ ابوالحسن خرقانی، گویند که وقتی بایزید به دیار خرقان رسید، 

نفس ها کشید و گفت بوی یار می آید، در حالی که شیخ ابوالحسن،  

حدود صد و بیست سال پس از این گفتار بایزید، در خرقان، به دنیا آمد.

پس شیخ ابوالحسن نیز از خود و به سعی و تلاش خود، به آن درجه از عرفان 

نرسیده است، بلکه به وجود آمدن او برنامه ریزی و پیش بینی شده بود 

و چنان پایه ریزی و پیش سازی شده بود که نشان داد.

یا مولوی بلخی وقتی با پدرش از نیشابور گذر می کردند، عطار به پدر 

مولانا گفته بود که در پیشانی فرزند تو، آینده ای درخشان می بینم. 

.

تولد های حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت محمد (ع) هر کدام 

داستانی دارد که از زمان های جلو تر، آمدن شان، پیش گوئی شده بوده است. 

پس به خود باز نامده بودند که خودشان، خود را به سازند، بلکه 

چنین ساخته شده بودند.

آن چنان که بچه گنجشک نمی تواند قناری یا بلبل هزار آهنگ بشود. 

آیا اگر گنجشک، از بامداد تا شامگاه تمرین کند، می تواند چون قناری بخواند؟ 

نه که نمی تواند، 

بایستی آن چنان گلو و حنجره ای را داشته باشد تا بتواند چون قناری چهچه به زند. 

این بزرگ مردان نیز چنان ساخته شده بودند که نشان داده اند، و بزرگی 

و نام آن ها، درک و معرفت آن ها، با سعی و تلاش خودشان ساخته نشده است، 

بلکه آن ها را چنین قالب ریزی کرده و یا چنین فرستاده بودند. 

یعنی مایه و پایه برای چنین درک و معرفتی، از پیش در آن ها قرار داده شده بود.

.

بایزید از خود نبودی بایزید

مادرش او را چنین آورد پدید

تخم او پاک می بود از، جد و پدر

گندم، از جو کاشتن، ناید پدید 

.. 

سوز

۳۱ خرداد ۲۵۸۲ شاهی - ۱۴۰۲ هجری   

21.06.2023 

.


۱۴۰۲ آبان ۱۱, پنجشنبه

اسرائیل و فلسطین، جهانی برای همه

 اسرائیل و فلسطین

جهانی برای همه

..

آقا، بیائید بدون نظر یک طرفه و بطور منطقی، به اختلاف بین اسرائیل و فلسطین

نگاهی بکنیم.

در زمان های دور و قبل از میلاد مسیح و قبل از تولد حضرت موسی، قوم یهود،

به هر علتی در مصر بودند و فرعون مصر ایشان را به صورت برده و یا با فشار

زیاد به کار وادار می کرد، که حضرت موسی این قوم را از مصر نجات داد و

به سوی اورشلیم رفتند.

خداوند، به گفته های کتاب مقدس، قوم یهود را، از راه مستقیم و نزدیک تر و

کوتاه تری که از میان سرزمین های فلسطین می گذشت، هدایت نکرد، بلکه

به قوم یهود، گفت که سرزمین فلسطینی ها را دور بزنند و از بیابان ها

بروند که مبادا جنگ بین یهود و فلسطینی بشود و قوم یهود پشیمان شده و به

مصر بازگردند.

راه بین مصر و اورشلیم یعنی راه بین دو نقطه، از ساحل کنار دریا بود،

ولی بین مصر و اورشلیم سرزمین فلسطینی ها بود.

و آن چه مسیر بازگشت قوم یهود از مصر به سوی اورشلیم بوده است،

نه از راه کوتاه و مستقیم و از میان فلسطینی ها، بلکه راهی مانند حرکت

در روی قوس دایره ای با زاویه ای حدود ۲۴۰-۲۳۰ درجه و از راه

طولانی تر روی محیط دایره، از نقطه ای به نام مصر، به سوی نقطه ای

به نام اورشلیم بوده است.

یعنی قوم یهود می توانست از مصر تا اورشلیم را با زاویه ای در حدود

 ۱۲۰-۱۳۰ درجه را روی پیرامون دایره حرکت کند که نزدیک تر بود.

.

خب نام سرزمین فلسطینی ها در کتاب مقدس بوده است و خدای قوم یهود هم،

محل زنده گی و وجود فلسطینی ها را تایید کرده است که  به قوم خود

گفته است که از میان آن ها عبور نکنید و سرزمین فلسطینی ها را دور

بزنید اگرچه راه شما طولانی تر می شود.

.

پس بایستی زیاده خواهی ها و زورگوئی ها را کنار گذاشت و با مردم

کشوری به نام فلسطین، با صلح و آشتی و حسن هم جواری، یعنی

رفتار مناسب و دوستانه، مانند دو کشور همسایه، اختلاف های مرزی

شان را بررسی کنند و به توافق برسند.

.

خدای قوم یهود، سرزمین فلسطین را به رسمیت شناخته است و حالا

بنده هایش یعنی قوم یهود، سرزمین فلسطین را انکار می کنند، چرا؟

..

سوز

۱۰ آبان ۲۵۸۲ شاهی – ۱۴۰۲ هجری

01.11.2023