۱۴۰۲ آبان ۱۱, پنجشنبه

اسرائیل و فلسطین، جهانی برای همه

 اسرائیل و فلسطین

جهانی برای همه

..

آقا، بیائید بدون نظر یک طرفه و بطور منطقی، به اختلاف بین اسرائیل و فلسطین

نگاهی بکنیم.

در زمان های دور و قبل از میلاد مسیح و قبل از تولد حضرت موسی، قوم یهود،

به هر علتی در مصر بودند و فرعون مصر ایشان را به صورت برده و یا با فشار

زیاد به کار وادار می کرد، که حضرت موسی این قوم را از مصر نجات داد و

به سوی اورشلیم رفتند.

خداوند، به گفته های کتاب مقدس، قوم یهود را، از راه مستقیم و نزدیک تر و

کوتاه تری که از میان سرزمین های فلسطین می گذشت، هدایت نکرد، بلکه

به قوم یهود، گفت که سرزمین فلسطینی ها را دور بزنند و از بیابان ها

بروند که مبادا جنگ بین یهود و فلسطینی بشود و قوم یهود پشیمان شده و به

مصر بازگردند.

راه بین مصر و اورشلیم یعنی راه بین دو نقطه، از ساحل کنار دریا بود،

ولی بین مصر و اورشلیم سرزمین فلسطینی ها بود.

و آن چه مسیر بازگشت قوم یهود از مصر به سوی اورشلیم بوده است،

نه از راه کوتاه و مستقیم و از میان فلسطینی ها، بلکه راهی مانند حرکت

در روی قوس دایره ای با زاویه ای حدود ۲۴۰-۲۳۰ درجه و از راه

طولانی تر روی محیط دایره، از نقطه ای به نام مصر، به سوی نقطه ای

به نام اورشلیم بوده است.

یعنی قوم یهود می توانست از مصر تا اورشلیم را با زاویه ای در حدود

 ۱۲۰-۱۳۰ درجه را روی پیرامون دایره حرکت کند که نزدیک تر بود.

.

خب نام سرزمین فلسطینی ها در کتاب مقدس بوده است و خدای قوم یهود هم،

محل زنده گی و وجود فلسطینی ها را تایید کرده است که  به قوم خود

گفته است که از میان آن ها عبور نکنید و سرزمین فلسطینی ها را دور

بزنید اگرچه راه شما طولانی تر می شود.

.

پس بایستی زیاده خواهی ها و زورگوئی ها را کنار گذاشت و با مردم

کشوری به نام فلسطین، با صلح و آشتی و حسن هم جواری، یعنی

رفتار مناسب و دوستانه، مانند دو کشور همسایه، اختلاف های مرزی

شان را بررسی کنند و به توافق برسند.

.

خدای قوم یهود، سرزمین فلسطین را به رسمیت شناخته است و حالا

بنده هایش یعنی قوم یهود، سرزمین فلسطین را انکار می کنند، چرا؟

..

سوز

۱۰ آبان ۲۵۸۲ شاهی – ۱۴۰۲ هجری

01.11.2023۲ نظر:

ناشناس گفت...

اول باید تکلیف خدا را روشن کرد
کدام خدا؟کدام حرف؟ خدا با چه کسی حرف زده؟ که اون حرف‌ها را شنیده؟

SVZ گفت...

همون خدائی که خیلی ها به اون معتقد هستند،
و در کتاب مقدس در قسمت عهد عتیق، از قول او گفته اند و نوشته اند.
.