۱۳۹۶ اردیبهشت ۵, سه‌شنبه

رای زنان نصف رای مردان

رای زنان نصف رای مردان  
..
در کشوری که برای کشته شدن یک زن، نصف دیه یک مرد را طلب می کنند،
چون ارزش یک زن را نصف ارزش یک مرد می دانند.
و یا این که در موقع شهادت دادن باید دو مرد شهادت بدهند،  
و یا دو زن و یک مرد شهادت بدهند، و یا چهار زن شهادت بدهند که برابر
شهادت دو تا مرد حساب شود، زیرا شهادت دادن دو زن
ارزش شهادت دادن یک مرد را دارد، چرا پس در انتخابات،  
رای یک زن را برای انتخاب کاندیدا ها برابر ارزش یک مرد قبول می کنند؟
بر اساس قانون اسلامی که همه جا حقوق یک زن را و رای یک زن را
و دیه یک زن را و شهادت یک زن را نصف مرد حساب می کنند،
پس رای زنان هم، نصف رای مردان است…
پس بایستی تعداد رای زنان را نصف کنند و آن تعداد نصف شده از رای زنان را
برای انتخابات به حساب بیاورند.
چون:
اسلامی اش این است.
زن بایستی در خانه بماند و خانه داری و بچه داری کند، پس زن، از نماینده
و وکیل و این جور چیزها سر در نمی آورد… یعنی، مثلن.
با زن ها نباید مشورت کرد…
دختر ها نصف پسر ها از ارث پدر سهم می برند.
مادر ها یک هشتم سهم پسر ها از مرد و شوهرشان ارث می برند.
و بسیاری از چیز های دیگر.
..
سوز
۲۴ فروردین ۱۳۹۶ – 13.04.2017

۱۳۹۶ فروردین ۲۹, سه‌شنبه

خطر آتش فشان های بزرگ

خطر آتش فشان های بزرگ
آتش فشان ها در راه اند
..
خطر ایجاد آتش فشان های بزرگ در جاهائی که نفت و گاز استخراج می کنند،
کره زمین را تهدید می کند.
به مدت چند سال است که هر روز حدود سی میلیون تا شصت میلیون بشکه نفت
از زیر زمین به روی زمین منتقل می شود و به عنوان انرژی سوخته می شود.
از سال های گذشته نزدیک، مقدار زیادی گاز طبیعی از زیر زمین خارج شده
آن را مایع کرده و به محل های مصرف، فرستاده می شود.
نسبتِ قسمتِ خاکی در کره زمین، به نسبتِ قسمتِ مذاب و داغ کره زمین،
مانند نسبت پوست تخم مرغ به داخل و مایع و زرده تخم مرغ است.
یعنی بیشترین قسمت از حجم کره زمین را مواد داغ و سوزان و مذاب تشکیل
می دهد که گاهی یک خروجی پیدا می کند و این مواد مذاب به صورت یک
آتشفشان به روی زمین پرتاب می شوند و قسمتی بصورت رودخانه ای از
مواد ذوب شده، از بلندی ها به پائین سرازیر می شود.
.
وجود و وزن نفت و گاز طبیعی در زیر زمین، فشاری به لایه های زیر تر خودش وارد
می کند و مقاومتی است در مقابل فشار داخلی از مرکز زمین رو به بالای زمین.
.
با خروج نفت و گاز از لایه های زیر سطح زمین، مقدار فشار طبیعی و وزنی که بر روی
خاک بالای قسمت مذاب بوده است، کم تر می شود. نازک شدن این لایه (بین مواد
مذاب مرکز زمین با سطح زمین) باعث ضعیف شدن و کم شدن مقاومت لایه های
درونی تر زمین می شود ( از سطح خاک به نسبت داخل زمین)، در نتیجه به زودی
در مناطقی که نفت استخراج شده است، مقاومت ِ کم ِ لایه ها باعث خواهد شد
که فشار داخلی از این لایه های ضعیف شده به خارج یا به سطح زمین راه باز کند و به
روی زمین جاری شود.
.
به نظر می رسد که ساده ترین و سریع ترین راه جلوگیری از این فاجعه آتش فشان های
بسیار زیاد، این باشد که با پمپ های آب، معادل نفتی که از زیر زمین خارج می شود، به
همان منطقه ها آب پمپ شود و جای نفت را با آب پر کنند.
در مناطق استخراج گاز هم می توان آب را به آن جا ها پمپ کرد و فشار آب، جایگزین ِ
فشار گاز بر لایه های زیر تر باشد.
شرکت های سازنده پمپ های قوی هم می توانند استخراج کننده گان و صادر کننده گان
نفت را در این راه کمک فکری و فنی بکنند تا هرچه زودتر، پمپ کردن آب به زیر زمین،  
به جاهائی که نفت را خارج می کنند، انجام شود.
شاید پمپ کردن آب به زیر زمین برای استخراج نفت و گاز کمک هم باشد، زیرا به طور
طبیعی آب که سنگین تر است به سمت های زیر تر می رود و نفت و گاز که سبک تر
است به قسمت های بالاتر رانده می شود و استخراج نفت و گاز را آسان تر می کند.
..
۲۵ خرداد ۱۳۹۵ – 15.06.2015