۱۳۹۴ خرداد ۲۷, چهارشنبه

سپاس از خداوند

سپاس از خداوند
..
خدايا ترا سپاس مى گزارم براى آنچه به من ندادى و بنام بدى ها مى شناسم
دردها، مشكلات و كمبود هائى كه براى ديگران پيش آمده و من ديده ام يا شنيده ام
از اين كه چنين بدى هائى بر من نيست و يا ندارم، ترا سپاسگزارم
ترا سپاسگزارم براى توانائى هائى كه به من داده اى
مى توانم به بينم، بشنوم و براحتى حركت كنم
مى توانم از بو هاى دل انگيز لذت ببرم و لطافت ها و نرمى ها را حس كنم
مى توانم مزه هاى خوب را از خوراكى ها چشيده و حس كنم
ترا سپاس مى گزارم كه در محيطى با خطرات كم تر، زندگى مى كنم
ترا سپاس مى گزارم براى شادى هائى كه دارم، اگرچه كوچك باشند، كه
همان شادى هاى كوچك را هم، خيلى ها ندارند
بالا تر بودن از اين که هستم، برايم خوشايند است، ولى حسرت آن را
نمى خورم و چون پائين تر از وضع فعلی ام، نمى باشم، راضى هستم
خدايا، سپاس از همه نعمت هائى كه به من داده اى و شمار آن ها
بسيار است و همه را نمى توانم در يك زمان بازگو كنم
سپاس اى خداوند، سپاس
..
سوز
٢١ خرداد ١٣٩٤- 11.05.2015

۱۳۹۴ خرداد ۲۴, یکشنبه

دریاچه ارومیه را نجات دهیم

دریاچه ارومیه را نجات دهیم...
.
با خشک شدن دریاچه ارومیه، کشور های هم جوار هم از باد نمک آن آسیب خواهند دید.
خشک شدن هوای منطقه خسارت هائی را هم به کشور های هم جوار خواهد زد.
از بین رفتن کشاورزی و دامداری در منطقه، بیکاری و مشکلات همراه آن را برای حکومت خواهد داشت.
.
به نظر می رسد که بایستی کشور های مجاور مثل آذربایجان روسیه، ترکیه و ایران با هم
یک طرح فوری اجرا کنند و از دریای سیاه با خط لوله آب را به دریاچه ارومیه برسانند.
آب دریای سیاه شیرین نیست و نمک دارد، ولی از نمک دار بودن آب دریای سیاه
نباید نگرانی داشت، زیرا در هر صورت مقدار نمک دریاچه ارومیه خیلی زیاد است و
هر چه آب از دریای آزاد به دریاچه بریزد، کم کم مقدار نمک این دریاچه کم می شود
و قابل استفاده برای ماهی ها و حیوانات آبزی می شود، از طرف دیگر نفوذ آب به
درون زمین، به پُر آب شدن آب های زیر زمینی دور و بر ِ دریاچه کمک می کند.
از سوی دیگر رطوبت هوای اطراف بالا می رود و گیاهان بیشتری سبز می شود و
از تبخیر آب دریاچه، امکان باران زائی در همان منطقه بیشتر می شود.
باشد که چنین بادا...
.
این طرحی است که به نظر قابل اجرا هست و نگرانی آذربایجان روسیه، برای
برداشتن آب از رودخانه ارس برای دریاچه ارومیه را برطرف می کند.
به گوش مسئولین رساندن این طرح جالب در توان من به تنهائی نیست و
بصورت گروهی باید این طرح عملی و مفید را به گوش مسئولان کشور های
مجاور دریاچه و دنیا رساند.
سازمان محیط زیست جهانی، سازمان های محیط زیست کشور های مجاور دریاچه ارومیه،
سازمان های نگران گرمایش زمین که بدنبال طرح هائی هستند که از گرم تر شدن زمین
جلوگیری کنند.
مسئولین کشاورزی و دامداری در ایران
مسئولین ایجاد مشاغل در کشور
و...
..  
سوز
24 خرداد 1394 -  14.06.2015