۱۳۹۱ مرداد ۸, یکشنبه

چه کسی کمک خواهد کرد؟


چه کسی کمک خواهد کرد؟
..
چه کسی، کدام دولت، چه سازمانی، به مردم بیچاره و تنهای سوریه کمک
خواهد کرد؟
دولت سوریه با توپ و تانک و هلی کوپتر به معترضین و مخالفان
دیکتاتور حمله می کند.
آیا مردم سوریه اجازه ندارند خواهان آزادی باشند؟
.
منافع شرق و غرب و بده بستان های اقتصادی و سیاسی باعث شده است
که اهمیتی به این کشت و کشتار نمی دهند.
از چه کسی باید کمک خواست؟
سازمان ملل مثلن برای بررسی و رسیدگی به این مسائل است که آن هم
قدرتی ندارد و اگر همه کشور های دنیا هم در موردی نظر بدهند یک حق
وتو ، می تواند نظر و تصمیم  ِتمام کشور های دنیا را بی اثر بکند.
اولین قدم گویا بی اعتبار شناختن حق وتو در سازمان ملل است.
که آنهم خود همین پنج کشور دنیا مانع برداشتن حق وتو هستند. چون هر
کدام از این کشور های بزرگ در موقعی و در موردی، استفاده از آن را
به نفع خود می بینند و برای همین حق وتوی آن یکی کشور را تحمل
می کنند و زیر سبیلی رد می کنند تا در جائی دیگر، آن ها هم برای منافع
خودشان بتوانند از این حق وتو استفاده کنند.
پس چاره چیست؟ در این دنیائی که کشور های بزرگ بخاطر حفظ منافع
خودشان زور می گویند، از کدام کشور باید کمک خواست؟
آیا کشور هائی که دارای حق وتو نیستند، می توانند حق وتو را در سازمان
ملل منحل کنند؟
آیا کشور های کوچک یعنی کشور های غیر از دارندگان «حق وتو» می توانند
به مردم کشور هایشان آگاهی بدهند و از مردم بخواهند که همگی جلوی
این «حق وتو» ی ناحق را بگیرند؟
آیا اگر تمام مردم دنیا به غیر از یکی از دارندگان «حق وتو» بخواهند این
«حق وتو» را بی اعتبار اعلام کنند، باز هم یکی از دارندگان «حق وتو»
می تواند مانع تصویب و رسمی شدن آن در سازمان ملل بشود؟
.
اجرای عدالت نسبی و جلوگیری از اعمال قدرت یک دیکتاتور و جلوگیری از
کشتار مردم یک کشور توسط یک دیکتاتور را چگونه می توان انتظار داشت؟
..
سوز
7 مرداد 1391 – 28.07.2012 

۱۳۹۱ مرداد ۱, یکشنبه

گوشت مرغ نخورید ولی خمس بدهید


گوشت مرغ نخورید ولی خمس بدهید
..
مكارم شیرازی: مردم اگر مرغ نخورند، مسئله مهمی نیست
..
این آقا در مورد ِ خوردن گوشت مرغ می فرماید: «البته مردم هم در این زمینه
نباید خیلی برای تامین برخی مواد غذایی اصرار کنند.»
مکارم شیرازی ادامه داده: «عده زیادی درباره قیمت مرغ اصرار می‌کنند؛ در حالی
که اگر گوشت مرغ نخورند خیلی مسئله مهمی نیست».
این مرجع تقلید از قول پزشکان گفته است: «بیشتر اطبا گفته‌اند که
مواد گوشتی غذای مناسبی برای انسان نیست و نباید افراط کرد؛
تنها مقدار کمی لازم است.»
وی اضافه کرده است: «من خودم تصمیم گرفتم گوشت مرغ نخورم.»
.
شنیده شده است که آقایان گوشت قرقاول و تیهو می خورند.
.
خوب مردم در مورد خوردن گوشت مرغ اصرار نکنند.
آن یکی آقا در مورد بی اهمیت نشان دادن ِ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، یعنی
یک عدد سه، با دوازده عدد صفر، در جلوی آن را، می گوید
این قضیه را  « اینقدر کش ندهید ».
خوب آن را هم کش نمی دهیم.
.
آیا این آقایان چرا مردم را از فشار رها نمی کنند و چرا نمی گویند حالا که
وضغ معیشت و تامین احتیاجات زندگی بسیار مشکل شده است،
مردم خیلی هم برای پرداخت خمس و ذکات به ما اصرار نکنند.
هیچ کدام از آقایان آیات عظام در مورد نپرداختن خمس و ذکات و معاف شدن از
خمس و ذکات سخنی نگفته اند و فقط فداکاری را از جانب مردم می خواهند.
.
یعنی که نان خالی بخورید ولی خمس و ذکات ما باید هم چنان برقرار باشد، چون
در مورد نپرداختن آن هیچ دستور و توصیه ای نشده است و مردم بر طبق
عادات مذهبی و عقاید سنتی دینی شان، خود را هم چنان موظف
به پرداختن  خمس و ذکات می دانند.
..
سوز
اول مرداد 1391 – 22.07.2012۱۳۹۱ تیر ۳۱, شنبه

سوز دل

سوز دل

..

سوز ِ دل ِ دردمند ِ تنها را، دردمند ِ تنها می داند-

سوز ِ دل ِ سخن ِ ناهنجار را، درشت سخن شنیده می داند-

سوز ِ دل ِ بی مهری از یار را، دل شکسته می داند-

سوز ِ سرما و نبود ِ آتش و بی پناهی را-

نوک ِ انگشت و بینی و لاله های ِ گوش های یخ زده می دانند-

سوز ِ هجران و درد ِ فراق را، عاشقان ِ دور از یار، می دانند-

سوز و درد ِ شلاق و کابل و زنجیر را-

به بند در افتادگان ِ حاکم ِ ظالم و شقی، دانند-

سوز و درد ِ گلوله در سینه را-

آزاده و مبارز، و فدائی یه وطن داند-

سوز ِ آواز ِ دل سوختگان، و نوای ِ سازی غم نواز را-

از راه ِ گوش، به دِل راه یافتگان ِ دل سوخته می دانند-

سوز ِ دل و ، داغ ِ مرگ ِ فرزند را-

مادران ِ به سوگ ِ فرزند نشسته می دانند-

سوز ِ دل و نگرانی از، فرزند مبارز را-

مادر ِ منتظر به آزادی فرزندش از بند، می داند-

آزاده اند و به حکم ِ حاکم ِ ظالم به زندان اند-

چرا که سوز ِ دل ِ ستم دیدگان، به دل دارند-

سوز ِ حسرت و آه ِ سرد، بر فرصت ِ از دست رفته را-

ز ِ دست دادگان ِ زمان و دریغ گویان ِ برآن، دانند-

سوز و خشم و تأسف و طغیان ِ درون ِ دل را ، پدری بَر در ِ خانه،-

هنگام ِ دریافت ِ مهریه برای ِ دختر ِ اعدام  شده اش داند-

سوز ِ تاثر و هیهات را، ساک ِ فرزند ِ مرده اش، در دست-

مادری هاج و واج و درمانده، جلوی ِ زندان ِ فلان، داند-

سوز ِ مادری که سالهای ِ دراز، در شب و تب و یخ و گرما-

فرزند به پرورد و ، کنون، مرگ ِ او در گمان دارد،-

مادری که اگر خود ِ خدا هم، روح ِ فرزندش را ازو بگرداند-

چنگ زَنَد به سینه اش که خدا؟! ز ِ چه رو ، فرزند ِ من بیازارد-

مادری که از خدا، به خود ِ خدا شکایت می کند که خداااا،-

خدا، پس رحم و مروتت کو؟ مگر بچچه ام چه گناهی کرده بود؟

خداااا، عظمتت رو شکر، مگه بچچه ام چیکار کرده بود؟

خدااا، دلت به حال ِ این مادر ِ بیچاره نسوخت، که بچه ام را، ازمن گرفتی؟

سوز ِ دل مادری که اجازه ندارد، بر سر ِ خاک فرزندش گریه کند، که داند؟

سوز ِ دل برادری که برای وداع و بخاک سپاری خواهرش اجازه ندارد،-

به سر ِ خاک ِ خواهرش برود، چه کسی داند؟

سوز دل ِ داغداران ِ عزیز از دست داده که نمی توانند، سوم یا هفتم

یا چهلم یا سال از دست دادن ِ عزیزشان را بگیرند، که داند؟

سوز ِ دل ِ خانواده ای که عزیزی را از دست داده اند ولی اجازه ندارند که-

فامیل را در به خاک سپردن ِ عزیزشان در کنارشان داشته باشند، و-

بجای فامیل ِ نزدیک، ماموران امنیتی در کنارشان هستند، که می داند؟

سوز ِ دل ِ مادری که هر بار که، در ِ خانه به صدا در می آید-

و یا تلفن زنگ می زند، هراسان و امیدوار،-

منتظر شنیدن ِ خبری از فرزند ِ گم شده اش می باشد، که می داند؟

.

و سوز ِ دل ِ من، در همدردی، با مادری، با پدری، برادری یا خواهری دردمند،

با تپش ِ قلبی دردناک و خونی غمناک و با حسرت ها و نا امیدی ها همراه،

چو ناتوانی در چاه، با نگاهی در راه، در آرزوی زمانی است که مردمان را

در جهانی آباد، در سرزمینی آزاد، و فریاد ها شاد، نظاره گر باشد.

..

سوز

18 اسفند 1390 – 08.03.2012 


۱۳۹۱ تیر ۲۸, چهارشنبه

قایق تندرو و ناوگان جنگی


قایق تندرو و ناوگان  جنگی
..
 در خبر ها آمده بود که:
jamnews.ir
به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز، از ساعات اولیه شامگاه دوشنبه 26 تیر (July.16) رسانه ها
و خبرگزاری های بین المللی یکی پس از دیگری به انعکاس خبری مبنی بر
هدف قرار گرفتن یک شناور در خلیج فارس پرداختند...
 »یک قایق تندرو در پی بی اعتنایی به هشدارهای پی در پی کشتی آمریکایی در آب های
بندر "جبل علی" امارات متحده عربی مورد اصابت قرار گرفته است..
...رائلسون همچنین به بی بی سی گفته است: «بر اساس پروسه حفاظتی نیروی دریایی آمریکا،
سربازان ما قبل از متوسل شدن به زور، به قایق متجاوز اخطار داده بودند. سربازان آمریکایی
پی در پی به قایق هشدار می دادند تا از مسیر نزدیک شدن به کشتی منحرف شود و 
وقتی اخطارهای آن ها راه به جایی نبرد، قایق را با توپ کالیبر 50 هدف قرار دادند».
...
درست مانند همین حادثه را بصورت فیلمی که ایران اسلامی ساخته است، چند سال پیش دیدم.
در آن فیلم  یکی از سرداران سپاه می خواهد ضرب شستی به کشتی امریکائی نشان بدهد.
آن سردار با قایق تندرو با سرعت بطرف کشتی جنگی امریکائی حرکت می کند و با وجود هشدار ها
از مسیر خود منحرف نمی شود و مورد اصابت قرار می گیرد و سردار سپاه یا بسیج، شهید می شود.
.
می شود پرسید که:
آیا اگر به طرف یک کشتی جنگی ایرانی، یک قایق تندرو ناشناس با سرعت و مستقیم حرکت کند
و به آن قایق هشدار داده شود که مسیر خود را تغییر دهد و بسوی کشتی جنگی ایران حرکت نکند،
ولی باز آن قایق تندرو با همان سرعت بطرف کشتی حرکت کند، آیا کشتی جنگی ایرانی 
در آن صورت چه خواهد کرد؟
حرکت یک قایق تندرو بسرعت و مستقیم به طرف یک کشتی باعث خسارت زدن و صدمه دیدن قایق
و کشتی خواهد شد. آیا کارکنان آن کشتی جنگی می توانند اجازه دهند که یک قایق سوار دیوانه
با این حرکت نامطمئن، کشتی آنها را به خطر بیاندازد؟
طبیعی است که سرنشینان کشتی از خود و کشتی شان حفاظت خواهند کرد.
حال اگر این قایق مقداری مواد منفجره به همراه داشت و صدمه ای به کشتی وارد می کرد،
همین روزنامه ها که می نویسند:
ماهیگیران بی گناه، قربانی وحشت ناوگان دریایی امریکا شدند،
با سرو صدای زیاد و با تحقیر کردن ناوگان جنگی، خبر می زدند که جان نثاران... با قایقی ساده
توانستند دیوار دفاعی ناوگان عظیم جنگی را در هم بشکنند و چندین و چند افتخار از خود و
کوچک شمردن حریف را در مدیا ها به نمایش می گذاشتند.
این جا دفاع از نیروی دریائی امریکا نیست، بلکه بررسی وضعیت و شد و نشد واقعه می باشد.
در هر صورت، با حرکت قایق تندرو بسوی ناوگان دریائی، این  این تبلیغ بر ضد ناوگان جنگی
انجام شده است، و بهره برداری از آن، حالا بعنوان وحشت بی جا و بی مورد ناوگان دریائی
عنوان می شود، و در صورت دیگر، دلیلی برای تحقیر و مسخره کردن ناوگان دریائی می شد.
..
سوز
28 تیر 1391 – 18.07.2012 

۱۳۹۱ تیر ۲۶, دوشنبه

قهر و ناز

قهر و ناز
..
خالقی دانا که ماده، در بَر ِ نَر آفرید
قهر و نازی از برای ِ مادگان، آورد پدید
چشم ِ نر را در رضای ِ خاطر ِ ماده نهاد
کار ِ دنیا، در فرار و در کشش ها چاره دید
..
سوز
شانرده تیر 1391 - 06.07.2012

۱۳۹۱ تیر ۲۰, سه‌شنبه

دانشگاه ارثی


دانشگاه ارثی
..
در خبرهای « همشهری، و ایلنا » آمده بود

دانشگاه امام صادق (ع) زمانی وابسته به دانشگاه هاروارد آمریکا بود
و مسئولیت آن بعهده یک امریکائی بوده!
اما وعده خدا محقق شد و  اکنون به یکی از بندگان صالح خدا رسیده است.

یعنی چه که: دانشگاه به مهدوی کنی به ارث رسیده است؟
آیا کسی می تواند این گفته را درست تفسیر کند که کمی روشن تر شویم؟
اسم قبلی این دانشگاه چه بوده است؟ ما خارج نشینان از اسم هائی که بر
روی خیلی چیزهای موجود و باقی مانده از شاه فقید گذاشته اند بی خبر هستیم.
(بعضی ها با خواندن کلمه ی شاه فقید، جوش نیاورند، خوب شاه بودنش
که شاه بوده و از دنیا رفته را هم که فقید می گویند).
بعدش هم، در برنامه دانشگاه ها تبادل فرهنگی و علمی می شود و این
تبادل، به گسترش علم و آگاهی دانشگاه کمک می کند. حالا که این دانشگاه
به آقای مهدوی کنی رسیده است، با چه فرهنگ و علمی در آنجا کار می شود
و آیا برای تبادل اطلاعات باید از آقای مهدوی کنی سئوال کنند؟
ایشان که غیر از پای چپ را اول باید گذاشت یا پای راست را... چیزی نمی داند،
و غیر از اینکه بگویند: سی و سه بار این دعا و سی و چهار بار آن دعا را بخوانید
تا کارتان درست شود که چیزی بلد نیستند.
حالا وعده خدا چه بوده است و این وعده را به چه کسی داده است؟
خداوند تبارک و تعالی وعده زمین داده است نه دانشگاه.
ازکجا صالح بودن این بنده خدا انگ خورده است و چه کسی غیر از خودشان
صالح بودن ایشان را تائید کرده است؟
قبلن، آنطور که از اسم دانشگاه پیداست، لیسانس و مهندس و دکتر تربیت
می کرده است، حالا لیسانس چه میدهد؟
..
سوز
20 تیر 1391 – 10.07.2012 

۱۳۹۱ تیر ۱۹, دوشنبه

راه حل سازمان مللی


راه حل سازمان مللی
..
در بالاترین اشاره به خبری در یوتیوب بود با این تیتر که، هنوز کشتار در سوریه ادامه دارد.
/ بدرقه دختر خردسال کشته شده در سوریه با اشک های چشم مادرش ...
جنایات بشار اسد بعثی ، ادامه دارد /
..
بهتر است گفته شود جنایات جهان سیاست هم چنان ادامه دارد.
چرا بشار اسد، بوق دلقکی، را هم چنان بر سر ِ کار نگهداشته اند؟
جدال منافع در بین چین، روسیه با غرب یعنی اروپا و امریکاست.
در نظر منافع جویان، کشتار صدها و هزار ها انسان مهم نیست، آنچه مهم است این است
که در کدام حالت، منافع بزرگ سرمایه داران بهتر تامین می شود.
آنجا که لازم می شود حقوق بشر را و مردم را بهانه می کنند و با هواپیما و تانک، حمله
می کنند و دیکتاتور را با نیروهای به اصطلاح «خود جوش» مردمی نابود می کنند. مثل لیبی.
و آنجا که هنوز منافع تقسیم نشده است، مثل سوریه، یکسال است که مردم بی چاره و بی گناه
کشته می شوند و یک صحنه گردان تئاتر، مثل کوفی عنان اون وسط بالا و پائین می پرد که
نشان دهد دارد کاری انجام می شود.
..
سوز

19تیر 1391 -  09.07.2012