۱۳۹۱ تیر ۲۶, دوشنبه

قهر و ناز

قهر و ناز
..
خالقی دانا که ماده، در بَر ِ نَر آفرید
قهر و نازی از برای ِ مادگان، آورد پدید
چشم ِ نر را در رضای ِ خاطر ِ ماده نهاد
کار ِ دنیا، در فرار و در کشش ها چاره دید
..
سوز
شانرده تیر 1391 - 06.07.2012

هیچ نظری موجود نیست: