۱۳۹۱ مرداد ۱, یکشنبه

گوشت مرغ نخورید ولی خمس بدهید


گوشت مرغ نخورید ولی خمس بدهید
..
مكارم شیرازی: مردم اگر مرغ نخورند، مسئله مهمی نیست
..
این آقا در مورد ِ خوردن گوشت مرغ می فرماید: «البته مردم هم در این زمینه
نباید خیلی برای تامین برخی مواد غذایی اصرار کنند.»
مکارم شیرازی ادامه داده: «عده زیادی درباره قیمت مرغ اصرار می‌کنند؛ در حالی
که اگر گوشت مرغ نخورند خیلی مسئله مهمی نیست».
این مرجع تقلید از قول پزشکان گفته است: «بیشتر اطبا گفته‌اند که
مواد گوشتی غذای مناسبی برای انسان نیست و نباید افراط کرد؛
تنها مقدار کمی لازم است.»
وی اضافه کرده است: «من خودم تصمیم گرفتم گوشت مرغ نخورم.»
.
شنیده شده است که آقایان گوشت قرقاول و تیهو می خورند.
.
خوب مردم در مورد خوردن گوشت مرغ اصرار نکنند.
آن یکی آقا در مورد بی اهمیت نشان دادن ِ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، یعنی
یک عدد سه، با دوازده عدد صفر، در جلوی آن را، می گوید
این قضیه را  « اینقدر کش ندهید ».
خوب آن را هم کش نمی دهیم.
.
آیا این آقایان چرا مردم را از فشار رها نمی کنند و چرا نمی گویند حالا که
وضغ معیشت و تامین احتیاجات زندگی بسیار مشکل شده است،
مردم خیلی هم برای پرداخت خمس و ذکات به ما اصرار نکنند.
هیچ کدام از آقایان آیات عظام در مورد نپرداختن خمس و ذکات و معاف شدن از
خمس و ذکات سخنی نگفته اند و فقط فداکاری را از جانب مردم می خواهند.
.
یعنی که نان خالی بخورید ولی خمس و ذکات ما باید هم چنان برقرار باشد، چون
در مورد نپرداختن آن هیچ دستور و توصیه ای نشده است و مردم بر طبق
عادات مذهبی و عقاید سنتی دینی شان، خود را هم چنان موظف
به پرداختن  خمس و ذکات می دانند.
..
سوز
اول مرداد 1391 – 22.07.2012هیچ نظری موجود نیست: