۱۳۹۱ تیر ۱۹, دوشنبه

راه حل سازمان مللی


راه حل سازمان مللی
..
در بالاترین اشاره به خبری در یوتیوب بود با این تیتر که، هنوز کشتار در سوریه ادامه دارد.
/ بدرقه دختر خردسال کشته شده در سوریه با اشک های چشم مادرش ...
جنایات بشار اسد بعثی ، ادامه دارد /
..
بهتر است گفته شود جنایات جهان سیاست هم چنان ادامه دارد.
چرا بشار اسد، بوق دلقکی، را هم چنان بر سر ِ کار نگهداشته اند؟
جدال منافع در بین چین، روسیه با غرب یعنی اروپا و امریکاست.
در نظر منافع جویان، کشتار صدها و هزار ها انسان مهم نیست، آنچه مهم است این است
که در کدام حالت، منافع بزرگ سرمایه داران بهتر تامین می شود.
آنجا که لازم می شود حقوق بشر را و مردم را بهانه می کنند و با هواپیما و تانک، حمله
می کنند و دیکتاتور را با نیروهای به اصطلاح «خود جوش» مردمی نابود می کنند. مثل لیبی.
و آنجا که هنوز منافع تقسیم نشده است، مثل سوریه، یکسال است که مردم بی چاره و بی گناه
کشته می شوند و یک صحنه گردان تئاتر، مثل کوفی عنان اون وسط بالا و پائین می پرد که
نشان دهد دارد کاری انجام می شود.
..
سوز

19تیر 1391 -  09.07.2012

هیچ نظری موجود نیست: