۱۳۹۷ اسفند ۲۵, شنبه

خلاف کاری در کلیسای کاتولیک

خلاف کاری در کلیسای کاتولیک
..
در کلیسا های کاتولیک، چه در استرالیا و چه در جاهای دیگر، کار های غیر اخلاقی و
خلافی انجام شده است که دلیل آن مقررات غیر انسانی برای کشیش های کاتولیک است.
یک کشیش، یک انسان است با نیازهای طبیعی اش.
یکی از نیازهای طبیعی، داشتن تماس جنسی هست، که
در کلیسای کاتولیک ممنوع شده است، حالا به هر علتی.
کشیش کاتولیک هم مانند هر مرد دیگری، می بایستی بتواند احساس جنسی اش را
به صورت طبیعی و قانونی و آزاد، ارضاء کند،‌ و چون این اجازه به کشیش های
کاتولیک داده نشده است،‌ کشیش ها بطور مخفی و پنهانی و از راه های غیر اخلاقی،
کارهائی برای رفع نیاز هایشان انجام می دهند.
آقای پاپ و تصمیم گیرنده ‌گان کلیسای کاتولیک، می بایستی راهی و دلیلی مردم پسند
و عاقلانه پیدا کنند که ازدواج کشیش های کاتولیک را هم آزاد اعلام کنند.
چون کشیش ها، عیسی مسیح و قدیس نیستند،
و یک کشیش یک انسان است، در خدمت مسیح و تبلیغ راه مسیح.
تا به حال چند هزار سوء استفاده جنسی کشیش ها آشکار شده است،‌ که بسیاری از آن،
کشیش ها سال های سال، چنین سوء استفاده ای را از جوان ها انجام می داده اند.
مانند کاردینالی که در استرالیا، همین دو سه روز گذشته به شش سال زندان محکوم شد.
بسیار واضح است که چندین هزار مورد دیگر، از این سوء استفاده ها توسط کشیش ها،
پوشیده شده و علنی نشده اند که یا رضایت آن شخص مورد سوء استفاده را
به دست آورده اند که سکوت کند و یا خود آن سوء استفاده شده ها،
از خجالت و شرمساری، سکوت کرده اند.
این خلاف کاری ها به کلیسا و نام کلیسا، صدمه های زیادی می زند و
بایستی مقررات اصلاح شود تا کلیسا از (مردان) کشیش ها انتظار نداشته باشد
و خواسته نشود که کاری غیرعادی غیر انسانی و غیر طبیعی انجام بدهند.
یعنی که کشیش کاتولیک بایستی نیروی جنسی خود را سرکوب کند و نادیده بگیرد،
که کاری غیر طبیعی هست و همه نمی توانند احساس جنسی خود را نادیده بگیرند
و به سوی مخفی کاری می روند تا ظاهر این مقررات حفظ شود:
که کشیش های کاتولیک ازدواج نمی کنند...‌
ولی در عمل و در پشت پرده ها این عمل جنسی انجام می شود، شاید بعضی هم
با عکس های سکسی و تخیل به ارضاء جنسی خود بپردازند،
که باز هم، ریاکاری و دروغ و تقلب در کار کشیش ها می باشد.
..
سوز
۲۳ اسفند ۱۳۹۷ -  14.02.2019