۱۳۹۴ دی ۶, یکشنبه

شب یلدا ۶، ساز و ضربی

شب یلدا ۶، ساز و ضربی

..

امشب شب ِ یلداست، ینی، بلندترین شب

بشکن بزن و شادی بکن، تا بگذره شب

تخمه هندونه، گلپر زده، پسته شکفته

با هندونه وُ ، انارو، با قیسی تو سفره

سیب یا پورتاقال یا که نارنگی

با هم بخورین، با مریضی، باید به جنگی

با خنده میشه، بر همه یه دردا، بخندی

لبخند بزنی، خنده کنی، خیلی قشنگی

با، قِر تو کمر، دستا به رقص، لب ها به خنده

تنبک نزنی یو، ساز نزنی، یه جاش می لنگه

مادر شوهر و، خواهر شوهر، ماچ کن وُ بوس کن

مادر زنُ ، یک وری بغل کرده وُ بوس کن

که لاچ (کلاچ) را بگیر، دنده بذار، دستی رو، ول کن

اخما تو خلاص کن، بابا جون، ابرو رو شل کن

خرمای ِ بمُ ، حاجی آباد، گردوی شِمرون

با کیشمیش ِ سبزه، بی دونه، بخور عزیز جون

اون آقا بزرگ، اهل ِ دِله، خودش می دونه

قِر، از توو کمر بیرون نیاد، با درد می مونه

حالا با دست، حالا با دست

آقایون دست، خانوما رقص (دو بار)

حالا برعکس، حالا برعکس

خانوما دست، آقایون رقص (دو بار)

..

سوز

۳۰ آذر ۱۳۹۴ -  21.12.2015 

--------- 

برای دوست داران شب یلدا به خوشی و شادیشب یلدا - ۵

شب یلدا - ۵
..
شب ِ یلدا، کنار ِ یار مبارک
شب ِ یلدا، به شادی ها مبارک
شب ِ یلدا وُ لب، خندان مبارک
شب ِ یلدا، دراز تر باشد از شب های دیگر
چو خوش باشی در آن، صبح آیدت، با خنده از در  
شب ِ یلدا، کنار یار، بن شین
سخن های خوش از دوران، برچین
چو مردان و زنان با خوش دلی، با هم بیایند
به آهنگ و به شعر، شب را به دست صبح سپارند
همه گویند چه خوش بود آن شب وُ، اما چه کم بود
همه غم ها به گرمی در سخن هامان، شدند دود
شب ِ یلدا، به آجیل ُ انار ُ و هندوانه
کنار همدلان ، خورده شوَد، چه خوشدلانه
شنیدن از ، شاعران ِ جاودانه
کُنَد، کوتاه ُ کم، بزم  ِ شبانه
شب ِ یلدا، به جمع ُ گفت و گو باشد چه زیبا
همه شب ها خوشی باشد، چو شب، با نام یلدا
..
۲۵ آذر ۱۳۹۴ – 16.12.2015

۱۳۹۴ آذر ۲۶, پنجشنبه

مادر - ۹

مادر - ۹
..
مادر یعنی محبت
مادر یعنی زندگانی
مادر یعنی فداکاری
مادر یعنی خود را ندیدن و برای دیگری کوشیدن
مادر یعنی برای راحت بودن ِ فرزند، تا صبح بیداری
مادر یعنی برای سلامت ِ فرزند، از خوردنی ها ، خودداری
مادر یعنی بعد از دردِ فراوانِ زایمان
به روی آن که این درد را به خاطر ِ او دارد، لبخند زدن
بچه را در آغوش گرفتن و با شوق بوسیدن
مادر بودن افتخاری ست که به مردان نمی دهند
درود به همه مادران ِ جهان
درود به مادران ِ مادر دار
و درود به مادران ِ بی مادر
و درود به آن ها که به مادر خدمت می کنند
.
و بدان! هر قدمی که برای رضای مادر برداری
قدمی ست که به پله ای بالاتر در بهشت بر میداری
..
سوز
۲۶ آذر ۱۳۹۴ – 17.12.2015
-------              
به مناسبت روز مادر

۱۳۹۴ آذر ۲۴, سه‌شنبه

خدا و تبعیض نژادی

خدا و تبعیض نژادی
..
آیا خدا هم طرفدار تبعیض نژادی هست؟
چرا خدای یگانه، پیامبران را از ایران و از خاورمیانه انتخاب می کند؟
خدا، با نام های «میترا» و «اهورا مزدا» و «یزدان و آفریدگار»، از ایران،  
و «یهوه»... و «پدر، پسر، روح القدس»... و «الله» از غرب خاور میانه هستند.
زرتشت بزرگ، اندیشه و پندار نیک، کردار نیک و گفتار نیک را بشارت می دهد.
حضرت موسی، ده فرمان خدا را بشارت می دهد.
حضرت عیسی، پیام پدر را بشارت می دهد و روح القُدُس رابط پدر و پسر است.
حضرت محمد، پیام الله را بشارت می دهد.
مردم افریقا چی؟ آیا خدا آن ها را دوست نداشت که برایشان پیامبر بفرستد؟
مردم افریقا آدم می خوردند و برای جلوگیری از این کار زشت، چرا خدا پیامبری
برای مردم افریقا نفرستاد؟
مردم امریکا در چند صد سال گذشته، پیش از کشف امریکا توسط غربی ها و
کریستف کلمب،
یعنی سرخ پوست ها چی؟ آیا خدا سرخ پوست ها را هم دوست نداشت؟
پس چرا برای سرخ پوست ها پیامبر نفرستاد؟
مردم دنیا از وجود سرزمین سرخ پوست ها خبر نداشتند، ولی خدا که از وجود
قاره امریکا، خبر داشت و مردم آن جا برایش آشنا بودند.
برای قاره سرخ پوست ها چرا پیامبر نفرستاد و گذاشت که بُت پرست باشند؟
خداوند با حضرت موسی صحبت کرد و خود را «یهوَه» نامید.
حضرت عیسی، خداوند را «پدر ما که در آسمان هست» نامید.
حضرت محمد، خدا را با نام «الله»‌ معرفی کرد و گفت هرکه خداوند را با
نام «الله» صدا نکرد کافر است، یا باید خدا را بنام ٰ«الله» صدا کند و یا
اینکه جزیه و جریمه بدهد و یا کشته شود.
این بزرگواران و پیامبران از جانب خداوند آمده اند و پیام او را آورده اند،
چرا خداوند هر بار خواسته است که او را با نام دیگری صدا کنند؟
و بار آخری تعصب دارد که نامی عربی، برای او بکار برده شود،‌ چرا؟
آیا عقیده و نظر خداوند، زمان به زمان تغییر می کند که هر بار خودش
را به نامی دیگر می خواند؟
آیا در واقع خداوند، نژاد پرست است که می خواهد بنامی از یک قوم عرب
نامش «الله» خوانده شود؟
خداوند، خدای همه مردم از سفید و سیاه و زرد و سرخ است،  
و هر کدام با هر اسمی که او را صدا کنند، خدا خودش می داند که
منظور شان خدا هست.
آیا اگر مردمی از خداوند، «آب» بخواهند و به زبان انگلیسی «واتر» یا به
آلمانی «واسر» یا به فارسی «آب» و یا به فرانسه « او دو» بگویند،
به هیچ یک گوش نمی دهد و می گوید حتمن به عربی «ماء» باید بگویید تا
به شما ها آب برسانم؟
به نظر منطقی نمی آید که چنین باشد، چون خداوند به همه چیز آگاه است
و مردم را با زبان های مختلف می شناسد و می بایستی حرف همه را
متوجه شود، و دعا های آن ها را گوش کند و آرزوهای مردم را بر آورده کند.
.
در روز جزا یا در قیامت که همه باید جوابگوی کارهای خودشان باشند، مردم
با زبان های مختلف حضور خواهند داشت، از هر‌کدام سئوال خواهد شد و
آن ها باید به زبانی که آشنا هستند، جواب بدهند.
.
آیا به آن ها ایراد گرفته خواهد شد که چرا نام مرا به عربی نگفته اید؟
به نظر نمی رسد که چنین باشد.
..
سوز
۲۰ آذر ۱۳۹۴ – 11.12.2015