۱۳۹۴ دی ۶, یکشنبه

شب یلدا - ۵

شب یلدا - ۵
..
شب ِ یلدا، کنار ِ یار مبارک
شب ِ یلدا، به شادی ها مبارک
شب ِ یلدا وُ لب، خندان مبارک
شب ِ یلدا، دراز تر باشد از شب های دیگر
چو خوش باشی در آن، صبح آیدت، با خنده از در  
شب ِ یلدا، کنار یار، بن شین
سخن های خوش از دوران، برچین
چو مردان و زنان با خوش دلی، با هم بیایند
به آهنگ و به شعر، شب را به دست صبح سپارند
همه گویند چه خوش بود آن شب وُ، اما چه کم بود
همه غم ها به گرمی در سخن هامان، شدند دود
شب ِ یلدا، به آجیل ُ انار ُ و هندوانه
کنار همدلان ، خورده شوَد، چه خوشدلانه
شنیدن از ، شاعران ِ جاودانه
کُنَد، کوتاه ُ کم، بزم  ِ شبانه
شب ِ یلدا، به جمع ُ گفت و گو باشد چه زیبا
همه شب ها خوشی باشد، چو شب، با نام یلدا
..
۲۵ آذر ۱۳۹۴ – 16.12.2015

هیچ نظری موجود نیست: