۱۳۹۴ آذر ۲۶, پنجشنبه

مادر - ۹

مادر - ۹
..
مادر یعنی محبت
مادر یعنی زندگانی
مادر یعنی فداکاری
مادر یعنی خود را ندیدن و برای دیگری کوشیدن
مادر یعنی برای راحت بودن ِ فرزند، تا صبح بیداری
مادر یعنی برای سلامت ِ فرزند، از خوردنی ها ، خودداری
مادر یعنی بعد از دردِ فراوانِ زایمان
به روی آن که این درد را به خاطر ِ او دارد، لبخند زدن
بچه را در آغوش گرفتن و با شوق بوسیدن
مادر بودن افتخاری ست که به مردان نمی دهند
درود به همه مادران ِ جهان
درود به مادران ِ مادر دار
و درود به مادران ِ بی مادر
و درود به آن ها که به مادر خدمت می کنند
.
و بدان! هر قدمی که برای رضای مادر برداری
قدمی ست که به پله ای بالاتر در بهشت بر میداری
..
سوز
۲۶ آذر ۱۳۹۴ – 17.12.2015
-------              
به مناسبت روز مادر

هیچ نظری موجود نیست: