۱۳۹۶ آبان ۲۷, شنبه

جان شیرین را فدا کردن، چه شیرین است، فدا بر آن که شیرین است

فداکاری - زلزله کرمانشاه
..
برای دلداری و حمایت او، خود را سپر ِ بلا و حادثه کردن
ترس و لرزش زلزله را کوچک نشان می دهی و او را امیدوار می کنی
در زمانی که خود، اطمینان به لحظه ای بعد از آن را نداری
برای خود و آن  چه که  زلزله بر سر تو خواهد آورد، نگران نیستی
ولی می خواهی نگرانی را از دل آن که دوستش داری، دور کنی
خطر را برای خود نادیده می گیری و جان خود را سپری برای او می کنی
جان شیرین را فدا کردن، چه شیرین است، فدا بر آن که شیرین است  
..
سوز

۲۶ آبان ۱۳۹۶ -  17.11.2017
... ...

.
جان شیرین را فدا کردن، چه شیرین است، فدا بر آن که شیرین است  
.