۱۴۰۱ آبان ۳۰, دوشنبه

درود در پگاه

 درود در پگاه

..

درود ها ز بامداد نیکو سرشت

دلت پر ز خنده جهان چون بهشت

به روزی که شادی در آن برتر است

و دادگسترش در جهان، سرور است

..

سوز

۲۸ آبان ۱۴۰۲ -  19.11.2022


۱۴۰۱ آبان ۲۹, یکشنبه

تعیین خداوند، به خدا بودن

 تعیین خداوند، به خدا بودن

..

خدا را آدم های شارلاتان و دروغگو برای گول زدن

مردم ساده ساخته اند، که به اسم خدا، مردم را بترسانند

و از کار و پول آن ها، مفت بخورند و کار نکنند و در

گرمای تابستان، در عبادت گاه های خنک و در زمستان،  

در جای گرم، با خیال راحت به  نشینند و مردمی را که

کار می کنند، با ترس از خدا و دعای کشیش و ملا ها

پیش خدا، برای بخشش مردم، به دوشند و از جیب مردم

زنده گی کنند و به ساده لوح بودن مردم به خندند.

.

کشیش های کاتولیک را به بینید، از پسر بچه ها،

سوء استفاده های جنسی می کنند و یکشنبه ها برای

مردم موعظه می کنند و روی هوا صلیب می کشند

و از خدا می خواهند که مردم را به بخشد.

.

مگر مردم چه گناهی کرده اند که همیشه بایستی از

خدا، طلب بخشش کنند؟‌

.

مردم فقیر بودائی که خودشان به اندازه ای کافی نان

ندارند، با همان نداری، پس انداز می کنند و برای معبد

بودا می آورند، با ترس و لرز و شک از این که

ممکن است کم باشد و مورد قبول بودا قرار نگیرد،

به متولی های معبد می دهند و با قیافه و نگاه

معذرت خواهی که به بخشید که کم است، پول شان

را هدیه می دهند و کاهن ها هم با قسمتی از پولی

که مردم هدیه داده اند،  برای شان، مجسمه ای

از بودا با طلا و معبدی با گنبد طلا درست می کنند.

 

این تلقین های کاهن و آخوند و کشیش و خاخام است

که مردم را گناهکار جلوه می دهند که برای پادرمیانی

خودشان جائی باز کنند تا پولی را که از مردم می گیرند،

درست به نظر بیاید.

..

سوز

۲۹ آبان ۱۴۰۱ -  20.11.2022


۱۴۰۱ آبان ۲۵, چهارشنبه

وقت عمل است، جنبش پدافندی، دفاعی

 وقت عمل است

جنبش پدافندی، دفاعی

..

حالا وضع به جائی رسیده است که مردم ایران بایستی هر کدام، به هر وسیله ای

که بتوانند، یکی از دشمنان ایران را حذف کنند.

دیگر گفتگو کردن از مروت و جوانمردی و رحم کردن به دشمن های ایران،

جائی از صحبت ندارد.

در جائی که حکومت با شلیک تیر مستقیم بین مردمی بدون اسلحه، بار ها و

بار ها دیده شده است، دیگر سخن از رحم و مروت به دشمن بی فایده است

و مسخره و خنده دار به نظر می آید.

وقتی حکومت به گفته های خودشان، بیگانه های غیر ایرانی را با پول زیادی

که می دهد، در لباس ماموران حکومتی برای کشتن مردمی که به این سیستم

اعتراض دارند، در خدمت دارد، دیگر رحم کردن به این اجیران و مزدوران،

مانند رحم کردن به پلنگ تیز دندان است که ستم و ظلم بر گوسفندان است.

.

آیا نباید ماموران تیرانداز را درجا حذف کرد؟‌ و یا مقامات دولت را هرجور

که شده حذف کرد؟ راه بسیار است.

حالا خبر رسیده است که ماموران حکومت، با پوشیدن لباس اورژانس ۱۱۵

به جمع آوری کردن زخمی های اعتراض کننده ها پرداخته اند که آن ها را

به هر کجا که می خواهند به برند و شاید سر به نیست کنند.

قبل از این، فیلم هائی آمده بود که با ماشین های اورژانس، ماموران سرکوب

و دستگیر شده ها را جا به جا می کنند.

.

حالا کار به جائی رسیده است که در مجلس جمهوری اسلامی که بایستی

نمایندگان مردم باشد، با صدای بلند می گویند که اعتراض کننده ها را

اعدام کنید!

در زمان درخواست این نماینده ها، اعتراض کننده های زندانی بر اساس

آمار حکومت، در حدود ۱۴۰۰۰ – چهارده هزار انسان بودند.

.

این ها نماینده های مردم نیستند، این ها نماینده های حکومت و دولتی

غاصب و چپاولگر هستند که به اسم نماینده بودن مردم، صورت قانونی

به کار های خلاف حکومت می دهند.

آیا نماینده گانی که رای به اعدام اعتراض کننده ها داده اند، نباید حذف شوند؟

.

دختر فلان سردار، آنقدر پول از مال مردم ایران را در اختیار دارد که

میلیون ها دلار در لبنان برای جهیزیه، به لبنانی ها می دهد، در حالی که

بسیاری از دختر های ایرانی، نان برای خوردن ندارند و به فاحشه گی

کشانده می شوند. کفش برای پوشیدن ندارند، مدرسه برای درس خواندن

ندارند، یک اتاق ساده هم ندارند و در زیر سایه درخت روی سنگ ریزه

ها و خاک نشسته اند و درس می خوانند.

.

این ها که در جمهوری اسلامی، اختیار پول ایران را در دست دارند،

دشمنان مردم ایران هستند و پول های مردم ایران را در جاهای دیگر

جهان خرج می کنند، و نه برای مردم ایران.

به مردم ایران چه مربوط است که در ونزوئلا هزارن خانه بسازند،

حالا هر که مسئولش بوده است، بدون موافقت بالاترین مقام نبوده است.

.

به دختر های افریقائی هم، از ایران پول جهیزیه می دهند و دختران

ایران را می فرستند به شیخ نشین ها برای فاحشه گی.

این ها ایران برباد ده هستند.

هرچه زودتر بایستی یکا یک شان حذف شوند.

امروز بهتر از فردا هست.

..

سوز

۱۹ آبان ۱۴۰۱ -  10.11.2022 

.............           

مدرسه ای در بلوچستان ایران – آبان ۱۳۹۸

.