۱۴۰۱ آبان ۲۹, یکشنبه

تعیین خداوند، به خدا بودن

 تعیین خداوند، به خدا بودن

..

خدا را آدم های شارلاتان و دروغگو برای گول زدن

مردم ساده ساخته اند، که به اسم خدا، مردم را بترسانند

و از کار و پول آن ها، مفت بخورند و کار نکنند و در

گرمای تابستان، در عبادت گاه های خنک و در زمستان،  

در جای گرم، با خیال راحت به  نشینند و مردمی را که

کار می کنند، با ترس از خدا و دعای کشیش و ملا ها

پیش خدا، برای بخشش مردم، به دوشند و از جیب مردم

زنده گی کنند و به ساده لوح بودن مردم به خندند.

.

کشیش های کاتولیک را به بینید، از پسر بچه ها،

سوء استفاده های جنسی می کنند و یکشنبه ها برای

مردم موعظه می کنند و روی هوا صلیب می کشند

و از خدا می خواهند که مردم را به بخشد.

.

مگر مردم چه گناهی کرده اند که همیشه بایستی از

خدا، طلب بخشش کنند؟‌

.

مردم فقیر بودائی که خودشان به اندازه ای کافی نان

ندارند، با همان نداری، پس انداز می کنند و برای معبد

بودا می آورند، با ترس و لرز و شک از این که

ممکن است کم باشد و مورد قبول بودا قرار نگیرد،

به متولی های معبد می دهند و با قیافه و نگاه

معذرت خواهی که به بخشید که کم است، پول شان

را هدیه می دهند و کاهن ها هم با قسمتی از پولی

که مردم هدیه داده اند،  برای شان، مجسمه ای

از بودا با طلا و معبدی با گنبد طلا درست می کنند.

 

این تلقین های کاهن و آخوند و کشیش و خاخام است

که مردم را گناهکار جلوه می دهند که برای پادرمیانی

خودشان جائی باز کنند تا پولی را که از مردم می گیرند،

درست به نظر بیاید.

..

سوز

۲۹ آبان ۱۴۰۱ -  20.11.2022


هیچ نظری موجود نیست: