۱۴۰۱ آبان ۳۰, دوشنبه

درود در پگاه

 درود در پگاه

..

درود ها ز بامداد نیکو سرشت

دلت پر ز خنده جهان چون بهشت

به روزی که شادی در آن برتر است

و دادگسترش در جهان، سرور است

..

سوز

۲۸ آبان ۱۴۰۲ -  19.11.2022


هیچ نظری موجود نیست: