۱۳۹۲ فروردین ۹, جمعه

مسیح و درستکاری بر صلیب

مسیح و درستکاری بر صلیب
..
راستی و درستی به صلیب کشیده شد، بنام مسیح
.
مسیح به عنوان شخص، به صلیب کشیده نشد بلکه نشان و نماینده و نماد ِ راستی
و درستی بود که به صلیب کشیده شد.
عیسی مسیح، یک مذهبی و یک یهودی بود که به صداقت و رفتار ِ درست ِ مردمان
توصیه می کرد.
او بساط ِ دست فروشان را که حیاط ِ معبد و پرستشگاه را به بازار تبدیل کرده بودند، بهم ریخت.
او گفت ای نادانان این جا محل ِ پرستش خداوند است نه محل خرید و فروش و کسب و کار.
کاری که بزرگان و خاخام ها یعنی ملا های یهودی و رؤسای مذهبی شان توجه نداشتند.
ریش سفیدان و معتمدان ِ یهودی که اعتباری بین مردم داشتند، اندیشه ها و مقام مسیح را
بالاتر و برتر از خود می دیدند. ملا های یهودی که از دسترنج ِ مردم ِ ساده روزگار را
به خوشی و رفاه می گذراندند، وجود مسیح را برای موقعیت خودشان خطرناک دیدند
و با هم مشورت کردند و باعث شدند مسیح به صلیب کشیده شود، تا
آنها از این خطر رهائی یابند.
عیسی مسیح بدان جهت کشته شد که منافع و درآمد ملایان یهودی را به خطر انداخته بود.
ملایان یهودی که بنام خدا و بنام  ِ رابط خدا، در گوشه ای راحت نشسته بودند و مردم ِ
زحمت کش کار می کردند و از در آمد ِ خود به این ملایان پول و هدیه می دادند، وجود
عیسی مسیح و گفتار های عیسی مسیح را، با مفت خوری خود و سواری بر دوش ِ
مردمی ساده دل را برای خود مشکل می دیدند.
ملایان یهودی نه برای خدا، بلکه برای خودشان، ولی بنام خدا، مردم را تحریک کردند
و بر علیه عیسی مسیح شوراندند تا عیسی را بر صلیب کشیدند و خود باز هم در
عبادتگاه ها و در اصل در آسایشگاه ها نشستند و برای همدیگر قصه تعریف کردند
و برای مردم از خدا صحبت کردند.
و آنطور که می گویند، در روز جمعه ای مسیح به صلیب کشیده شد و دوشنبه مراجعت کرد.
..
سوز
21 آبان 1391 – 11.11.2012

۱۳۹۲ فروردین ۴, یکشنبه

سیزده بدر 2


سیزده بدر 2
..
چه نیکو می شود آنکه‌، مردمی که روز سیزده بدر به دشت های سرسبز و کنار ِ آب
می روند‌، سبزه ها را در کنار آب ها‌، در خاک بنشانند‌، یا سبزه ها در جائی در خارج
از شهر ها که امکان رسیدن ِ آب به این سبزه ها هست‌، کاشته شوند.
بعد از مدتی، بیشتر‌‌‌ ِ این سبزه ها که از گندم یا عدس می باشند‌، رشد خواهند کرد
و خوراک پرندگان یا حیوانات ِ علفخوار می شود.
با این کار از هدر رفتن ِ این مقدار گندم یا عدس جلوگیری می شود و به سر سبز شدن
و تولید مقداری گندم و یا عدس مبدل می شود.
..
سوز
03 فروردین 1392 – 23.03.2013

۱۳۹۱ اسفند ۳۰, چهارشنبه

شادباش نوروز 1392


شادباش نوروز 1392
..
نوروز باستانی و شروع بهار و تازگی را
به همه نیک اندیشان و نیک گفتاران و نیک کرداران شادباش می گویم
و امیدوار به روزگاری بهتر با آرامش و آسودگی با شادی و پیروزی برای ایشان هستم.
...شما هم جزو آنان هستید و نمی توانید بگوئید که، این خواسته برای شما نیست.
..
سوز
30 اسفند 1391 - 20 مارس 2013

۱۳۹۱ اسفند ۲۱, دوشنبه

چهار شنبه سوری


چهار شنبه سوری
..
چارشنبه سوری‌، شرار ِ آتش بر خاست
هر جا دو سه کپه ای‌‌، ز آتش بر جاست
هر آنکه پرید ز ِ روی ِ آتش می گفت
زردی یه من از تو گشت وُ سرخی بر ماست
.
چارشنبه سوری‌، به نامش آجیل دارد
فال گوش که نِشست، گمان ِ خوبی دارد
قاشق زنی یو‌، ز ِ هر دری هدیه بر آن
چادر به سرش‌، پسر نهان می دارد
.
این شور وُ نشاط وُ رفت وُ شد بر پا شد
چارشنبه که در‌، آخر ِ‌ سال بر پا شد
آمد چو بهار‌، هیزم افزون به نمود
از هیزم و شاخک، بر آن شعله فزود
.
از کهنه که در میان‌، اضافی بر جاست
یک شعله دگر‌، بر آن ز ِ آتش بر خاست
اندوه سپار‌، به دست ِ آتش و به سوز
خوش می شوم امسال که در آید نوروز
..
سوز
12 اسفند 1391 – 02.03.2013                                                                              

۱۳۹۱ اسفند ۲۰, یکشنبه

آذربایجانی ایرانی است نه تورک


آذربایجانی ایرانی است نه تورک
..
یکی از مردم ساده و فریب خورده در فیسبوک خود نوشته بود:
«آن خودباخته های بدبختی که غرق فرهنگ فارس ها شده اند یاد بگیرند.
علی الرغم 90 سال تحقیر و انکار نسل جدید آذربایجان با غرور فریاد می زند
من فارس نیستم تورکم من ایرانی نیستم آذربایجانی ام.
آیه الله ها, شاه چی ها, چپ ها, دیندارها, سبزها.... باید بفهمند که نسل جدید آذربایجان
در راه احقاق حقوق ملی اش یک قدم هم عقب نخواهد نشست».
..
واقعن جای تأسف است که عده ای را چنین فریب داده اند.
این کار‌، کار تجزیه طلبان است که در لباس قومیت و افتخار به قومیت خودشان،  افکار مردم
را چنان منحرف می کنند که بعضی از این قوم خود را ایرانی نمی خوانند.
.
باید به اینان مثل شعار خودشان گفت:
آن خودباخته های بدبختی که غرق فرهنگ تورک ها شده اند یاد بگیرند.
آذربایجان همیشه جزوی از خاک ایران بوده و هست و اگر آذربایجانی ها به زبان ترکی صحبت
می کنند در اثر تسلط مغول ها، در زمان چنگیز خان و تیمور خان، این زبان در آن منطقه هم‌،
یعنی آذربایجان رایج شده است.
به زبان تورکی صحبت کردن آذربایجانی ها افتخار که ندارد هیچ، شاید باید شرمگین باشند که
چرا نتوانستند زبان پهلوی و فارسی خود را حفظ کنند و پدران و اجداد‌ شان فارسی صحبت کردن
را در خانه ها و در خفا و به دور از چشم مغول ها، به بچه ها یاد ندادند و با آن ها تمرین نکردند.
.
در همین چند سال پیش عده از زبان شناسان از اروپا به آذربایجان رفته بودند و در دهات دور از
شهر ها و در بین کوه ها با پیر مردانی صحبت می کردند که به زبان پهلوی سخن می گفتند.
و دلیل از بین نرفتن زبان پهلوی در آن نقاط را دور افتادگی و دست نخورده گی محل میدانستند.
.
حالا این فریب خورده گان بگویند آیا مردمی که در افریقا مستعمره انگلیس و فرانسه بوده اند
و حالا به زبان انگلیسی یا فرانسوی صحبت می کنند، آیا می توانند خود را انگلیسی یا
فرانسوی بخوانند؟
معلوم است که نه.
آن ها آفریقائی هائی هستند که به زبان انگلیسی یا فرانسه صحبت میکنند.
.
آیا هندی ها و پاکستانی ها که زبان رسمی شان هم انگلیسی است، می توانند بگویند
ما انگلیسی هستیم و نه هندی یا پاکستانی؟
معلوم است که نه.
.
آذربایجانی ها هم به همین شکل و با همین شرایط، ایرانی هائی هستند
که به زبان تورکی صحبت می کنند ولی تورک نیستند.
آن آدم نادان که می گوید من آذربایجانی هستم و ایرانی نیستم، خودش هم نمی فهمد که
چه می گوید.
در اثر تلقین های بیگانگان و خائن های وطن ستیز‌، حقوق ملی خود را، جدا از ایران
می دانند یا می خواهند.
..
سوز
20 اسفند 1391 – 10.03.2013

۱۳۹۱ اسفند ۱۸, جمعه

مقام زن

تقدیم به زنان به مناسبت روز جهانی زن
مقام زن
..
افراد کمی، ز ِ نام ِ زن‌، ترس دارند
هر جا که زن است‌، برآن حصار می دارند
در بطن ِ زنی، وجودشان پا به گرفت
با چنگ و دهان‌، به سینه اند، شیر خوارند
.
با دست ِ زنان، خوراک آمد به دهان
در بچه گی است‌، قدم قدم‌، دست ِ زنان
با عشق ِ زنان، تلاش دارند شب و روز
تا با نگهی‌، قرار گیرد‌، تن و جان
.
بر راحتی یو‌، رفت و شدی بی پروا
چون، خانه یه خاله، گفته بودی آقا
با همسر ِ خود که در تلاش است شب و روز
آسوده و امن‌، به خوان نشستی آقا
.
چون مادر ِ ماست‌، مقام ِ زن، بالا هست
هان، دختر ِ ما، مادری از فردا هست
پس خواهر ِ ما‌، عمه شدی بر فرزند
از هر دو طرف‌، محبتی والا هست
.
بر نصف ِ جهان‌، جسم ِ زنان جای گرفت
آن نصف ِ دگر‌، ز ِ قلب ِ مردان بگرفت
گر‌‌، دو نیمه از نصف ِ جهان جمع کنی
بینی که زن است که کل ِ دنیا بگرفت
..
سوز

18.اسفند 1391 - 08.03.2013

۱۳۹۱ اسفند ۱۲, شنبه

فتنه

فتنه
..
من حق‌، طلبم‌، فتنه برآن نام کنی
زین روو تو برآن‌، فکر ِ یکی دام کنی
کج رفته ای یو‌، به کج تو‌، رفتار کنی
با حق طلبی‌، تو جور و بیداد کنی
از حق طلبان‌،‌ فتنه سران یاد کنی
مشتم که دهان ِ یاوه گویت به نواخت
با لرزه به تن‌، هر دَم ازآن یاد کنی
..
سوز
09 اسفند 1391 - 27.02.2013