۱۳۹۶ تیر ۲۸, چهارشنبه

کولبری، با نقص عضو

یونس فیضی کولبر اهل پیرانشهر
که در کودکی در اثر انفجار مین هر دو پایش را از دست داده است.
چنين فردى بايستى از حمايت دولت برخوردار باشد و براى حداقل خرج تامين زندگى اش
حقوق دريافت كند، از دكتر و داروى رايگان استفاده كند.


این مرد، برای جابجا شدن معمولی با مشکل روبروست، چه برسد که برای گذران زندگی اش،
بار جابجا کند که پولی بدست آورد و نانی بخورد یا نانی به خانه اش به بَرد.
چه بسا که در خانه پدری زندگی می کند و رویش نمی شود از پدر پیرش خرجی
برای گذران زندگی اش بگیرد.
وگرنه چرا بایستی با این مشکل بدنی که دارد باربری کند، یا مودبانه اش کولبری کند؟
دولت او کجاست، دولت او چه می کند؟
وظیفه دولت ایران است که به مردم محتاج کمک ایران، یاری برساند.
..
سوز

۲۷ تیر ۱۳۹۶ - 18.07.2017