۱۴۰۰ آذر ۲۳, سه‌شنبه

جهانی برای همه

 جهانی برای همه

..

من صدای وطن ام هستم

تو صدای وطن ات هستی

من می خواهم مردم وطنم آزاد باشند و در رفاه و آسایش، 

تو می خواهی مردم وطن ات آزاد باشند و در رفاه و آسایش، 

من نمی خواهم که مردم وطن تو را اسیر و یا نابود کنم تا،  

مردم وطن من از امکانات بیشتری برخوردار باشند  و

نمی خواهم که مردم وطن تو، مردم وطن مرا اسیر و نابود کنند تا، 

خودشان امکانات رفاهی و آسایشی ی بیشتری داشته باشند.

.

ما با هم می کوشیم که برای مردم کره زمین امکانات رفاهی و

آسایشی فراهم کنیم.

مردم وطن تو، مردم وطن من، در روی کره ای خاکی هستند

که در خطر خشکی و هوای بد و نابودی هست.

ما با هم می کوشیم، هر کدام در جائی و در نقطه ای از این

کره خاکی و با هم به هوای بهتر و خشکسالی کمتر و

امکانات رفاهی بیشتر خواهیم رسید.

کار دسته جمعی و هماهنگ ما مردم، باعث پیشرفت خواهد شد. 

پس از کار، خدای مان را در خلوت صدا می کنیم و از او

کمک می خواهیم که ما را در این کار دسته جمعی یاری کند.

خدائی که نامی دیگر از خدا های مردمان دیگر دارد.

..

سوز

۰۹ امرداد ۱۴۰۰ -  31.07.2021

.

۱۴۰۰ آذر ۱۷, چهارشنبه

انتقام از ایرانی ها

انتقام از ایرانی ها 

..

به نظر می رسد که گرداننده گان قدرت جهانی، دارند بد جوری از ایرانی ها انتقام 

می گیرند!

این همه کینه و دشمنی با مردم ایران برای چیست؟ و این دلخوری شان از کجاست؟

دارند ایرانی ها را تحقیر می کنند و هر دوره ای یک رئیس جمهور بی سواد تر و 

نا کارآمد تر را برای رئیس جمهور بودن ایران نصب می کنند تا به ایرانی ها بگویند 

که لیاقت شما این است.

یک عده ای را هم در مدیا ها به نوشتن های ظاهرن دلسوزانه وا می دارند که 

می نویسند که ایرانی ها لیاقت نداشتند و شاه را با آن همه خدمت که به ایران 

و ایرانی کرد بیرون کردند و به جایش آخوند ها را آوردند...

و وقتی عده ای به وضع موجود اعتراض می کنند، با همکاری سرویس های اطلاعاتی 

و دستگاه های شنود و جاسوسی شان، به حکومت کمک می کنند تا با نیرو های 

اجیر شده ایرانی و بیشتر غیر ایرانی، اعتراض کننده ها را شناسائی بکنند 

تا صدای شان بریده شود.

.

می شود گفت که بسیاری از ایرانی ها برایشان مسلم شده است که رفتن شاه و آمدن 

آخوند ها تصمیم و همکاری جهانی بود و ایرانی ها خودشان در واقع عامل برکنار شدن 

شاه  نبوده اند و هموون ها... پول خرج کردند و برنامه ریزی ها کردند و جلسه ها 

بین خودشان گذاشتند تا این جابه جائی را در ظاهر، خواست مردم ایران جلوه دهند.

..

سوز

۱۷ آذر ۱۴۰۰ -  08.12.2021 

۱۴۰۰ آبان ۲۳, یکشنبه

هدف چیست؟

هدف چیست؟ 

..

کار می کنیم که درآمد داشته باشیم

تا چیزی برای خوردن و پوشیدن و جائی

برای زنده گی کردن تهیه کنیم.

می خوریم که انرژی برای کار کردن داشته باشیم

چند ساعت می خوابیم که به موقع بیدار شویم

تا به موقع به سر کار برویم.

درس می خوانیم که بیشتر یاد بگیریم که بهتر

بتوانیم کار کنیم و درآمد بیشتری داشته باشیم،

.

عاشق می شویم، با نگرانی ها و امید های بسیار،

زندگی می گذرد.

بچه ها و خانواده و همکاران در محل کار، هر کدام

به نوعی فکرمان را درگیر می کنند و وقت مان

در آن مسیر ها، می گذرد.

پس از زمانی دراز، می بینیم، آن چنان نیست

که می خواستیم باشد،

و آن گونه که می خواهیم... نمی شود،

توان راه رفتن، کار کردن، دویدن،...

نه دیگر مانند گذشته نیست،

پس قبول می کنیم که دیگر پیر شده ایم

و خود را به کمتر ها، راضی می کنیم.

.

و نگاهی به گذشته... آیا همین بود؟

برو، بدو، به پر، تحمل کن، چندین بار خوراکی،

چندین بار خواب، چند تا بچه و چند مهمانی

و سالگرد زادروز ها را در جشن ها،

و سالگرد اندوه ها برای درگذشته گان در

سوگواری ها،

و یک روز سوگواری کردن دیگران...

برای خودت...

این چرخه هم چنان ادامه دارد

ولی آیا در پایان آن ، هدفی یا دلیلی برای

این کنش ها و بود و شد ها پیدا هست؟‌

..

سوز

۰۷ آبان ۱۴۰۰ -  07.11.2021 

.

۱۴۰۰ مرداد ۶, چهارشنبه

بشکه ای خندان

 بشکه ای خندان

..

یک کمی که به عکس نگاه می کنیم، می شود دید که بشکه ی خندان در زیر بشکه ای 

خراب تر از خودش در زیر فشار است، در حالی که بشکه ای سالم تر از هر دو

بشکه، به کناری رانده شده و بین دیوار مانع، و بشکه درب و داغون تر، زیر سلطه

قرار دارد.

هم چنان دیده می شود که اگر بشکه ی خندان، رو به سوی به بیننده دارد، بشکه ای که

بالاتر از همه است، پشت به بیننده دارد و بقیه بشکه ها هم، هم سوی بشکه ای که

غالب است قرار گرفته اند.

این چهره که خندان است با یک چشم نگاه می کند و چشم دیگر را بسته است،

مانند این که دارد چشمک می زند و موضوع را جدی نگرفته است.

جائی که بشکه ها قرار دارند، سنگلاخ است با سنگ های تیز و ناهموار.

.

و خوراکی که در دهان دارد کوچک و ناچیز است.

گر شکم خالی است ولی خندان لب است.

این یک تشابه از روز و حال مردم ایران است. 

.. 

سوز 

۲۶ خرداد ۱۴۰۰ -  16.06.2021 

.            

  

.    


۱۴۰۰ اردیبهشت ۷, سه‌شنبه

تفاهم نامه ۲۵ ساله ی چین و ایران

 تفاهم نامه ۲۵ ساله ی چین و ایران

..

در یک پتیشن که بر علیه قرارداد چین و ایران بود و برای فیسبوک فرستاده بودم،

یکی نوشته بود:‌ آیا فایده ای دارد؟

نوشتم:‌

آیا اگر یک سوزن به دست تان فرو کنند، داد نمی زنید؟

این قرارداد... سوزن ها و جوالدوز ها به قلب فرو می کند و بایستی همه مردم،

فریاد ها بزنند.

آیا غیر از این اعتراض ها، از دست ما مردم عادی، کاری بر می آید؟

یک حکومت فاسد و ظالم و ضد مردم ایران، با کمک و حمایت جهانی، بر سر کار

گماشته شده است و ما مردم، به جز اعتراض، کاری از دست مان بر نمی آید.

اعتراض، حق مسلم ماست.

ساعت ۰۴:۲۴ صبح چهارشنبه اول آوریل ۲۰۲۱

... ... 

بندر ها و جزیره های جنوب ایران در اختیار چین قرار می گیرد، یعنی میلیون ها

مردم جنوب ایران از ماهیگیری و تجارت محروم می شوند، که قابل قبول نیست.

 

آوردن پنج هزار نیروی امنیتی چینی اصلن قابل قبول نیست، یعنی چه؟‌ وقتی که

کنترل بندر ها و جزیره ها در دست چینی ها هست، اگر پنجاه هزار نیروی امنیتی

آوردند چه کسی کنترل می کند؟

اگر یکی از نیروهای امنیتی اش یک ایرانی را کشت، چه کسی قضاوت 

خواهد کرد و ادعای چینی ها برای حفاظت از منافع مان، چگونه داوری خواهد شد.

اصلن آوردن نیروهای امنیتی چینی خطا و نادرست است و قابل قبول نیست.

 

کمک گرفتن از تکنیک خارجی برای بهبود کار بندر ها و جزیره ها بسیار،

بسیار فرق می کند با در اختیار قرار دادن بندر و جزیره به خارجی ها.  


در اختیار قرار دادن بندر ها و جزیره ها، کاری قابل قبول نیست. 

... ...  

آیا چه کسی یا چه کشوری به ایران، یعنی مردم ایران کمک خواهد کرد؟

.

امریکا که نه! چون از وجود ایران و نشان دادن خطر ایران به کشورهای منطقه، به

عربستان پانصد میلیارد دلار، به قطر حدود صد و ده میلیارد دلار و به اون  یکی ها،

نمی دانم چقدر، اسلحه فروخته است.

و با تهدید های ایران در تنگه هرمز، از گران شدن ناگهانی نفت، میلیارد ها دلار

سود برده است.

.

آیا روسیه به مردم ایران کمک خواهد کرد؟ نه!

چون با کمک سربازهای ایرانی و اجیر شده های افغانی توسط ایران، در سوریه

برای منافع روسیه، جنگ برقرار است و روسیه در سوریه با خرج ایران و

مردم ایران دارد از منافع خود دفاع می کند.

چون روسیه با کش دادن برای تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر، حدود بیست میلیارد

دلار از ایران پول گرفت.

یک کشور اروپائی، نیروگاه مشابه را برای دوبی ساخت با حدود ۵ میلیارد دلار،

یعنی یک چهارم هزینه ای که ایران برای نیروگاه اتمی اش به روسیه پرداخت.

 

چون روسیه از فرودگاه ها و از خاک ایران ، برای حمله به مخالفین بشار اسد

در سوریه استفاده می کند.

.

آیا چین به مردم ایران کمک خواهد کرد؟ نه!

چون نفت ایران را می برد و پول آن را نمی دهد، چون می گوید تحریم

جهانی بر علیه ایران هست و ما نمی توانیم پول به شما بدهیم، پس جنس

های درجه دو و درجه سه اش را به ایران قالب می کند.

چون قرارداد بازسازی منابع گاز و نفت با ایران دارد که قسمتی از پول

آن را گرفته است ولی هیچ کاری نکرده است.

چون قرارداد ساخت جاده دارد، برای آن پول گرفته و بعد از چند سال

هیچ کاری نکرده است.

آیا از این حکومتی های دزد و اختلاس گر که هیچ نوع سئوال و چرائی  

از چین نمی کنند، چه کسی بهتر است؟

.

آیا اروپا به مردم ایران کمک خواهد کرد؟ نه!

 

چه کسی از این حکومتی های رشوه خوار و اختلاس گر بهتر، که هر

چیزی را به چند برابر قیمت از اروپا خریداری می کنند؟

حکومت اسلامی، برای غنی سازی اورانیوم، در حدود ۱۸ سال، آن طور

که غربی ها به دروغ می گویند مخفیانه... در حقیقت از نظر مردم مخفیانه،

مبلغی حدود دویست میلیارد دلار خرج کرد.

همین کشور های صنعتی بودند که مواد و دستگاه های لازم را به ایران در

جهت غنی سازی اورانیوم می فروختند... بعد از هجده سال اعلام کردند

که ایران، مثلن، مخفیانه به غنی سازی اورانیوم مشغول بوده است.

.

یعنی تمام دستگاه های امنیتی جهان ۱۸ سال در خواب بودند و از اقامت

یک ساله پدر فیزیک اتمی پاکستان، عبدالقدیر خان در ایران خبر نداشتند!؟

یعنی از فروش دستگاه ها و مواد لازم برای غنی سازی اورانیوم به ایران

خبر نداشتند؟ چرا می دانستند ولی منافع آن ها در این بود که ساکت باشند.

.

حالا سئوال تعجب آور این است که در مقابل این قرارداد چین و ایران که

قرارداد یا تفاهم نامه ۲۵ ساله اش می نامند، هیچ کدام از کشور های قوی

و صنعتی، اعتراضی نکرده اند، موضوع چیست؟‌

 

به راحتی می توان با اطمینان گفت که هر کدام از این کشور ها، یک منافعی 

و سهمی در جائی گرفته اند و با چین به تفاهم رسیده اند که صدای شان

در نمی آید، وگرنه هزار جور جنبش ملی یا ترور افراد موثر در امضای

قرارداد را اجرا کرده بودند.

..

سوز

۱۲ فروردین ۱۴۰۰ -  01.04.2021

.

۱۳۹۹ بهمن ۱۹, یکشنبه

رفتار پلیس با راننده ای خطاکار

رفتار پلیس با راننده ای خطاکار

..

در یک  ویدئو از روسیه دیده می شد که یک تریلی، موقع حمل چند اتوموبیل

کوچک، با سرعت بیش از اندازه در جاده می رفت و ماشین پلیس آژیر کشان

به دنبال تریلی خلاف کار بود در حال فیلمبرداری با «داش کام».

راننده ی تریلی نمی گذاشت که ماشین پلیس از او سبقت بگیرد و به چپ و

راست جاده می رفت که هم خطر سقوط اتوموبیل های روی تریلی بود و

هم خطری بزرگ برای راننده هائی بود که از روبرو می آمدند. در چند صحنه

اتوموبیل هائی که از روبرو می آمدند از جاده خارج می شدند و گرد 

و خاک از کنار جاده در سوی آن ها بلند می شد.

این کار تعقیب پلیس برای متوقف کردن یک راننده خلاف کار، باعث 

چندین خطر و خلاف در راننده‌گی از سوی راننده ی خلاف کار بود و 

خطری برای اتوموبیل های دیگر بود و اگر پلیس با 

آژیر این تریلی را تعقیب نمی کرد. این راننده ای که خلاف کار بود، خلاف های

بیشتری را انجام نمی داد و جان راننده هائی که از روبرو می آمدند به خطر

نمی انداخت، و صد در صد با سرعتی کم تر از سرعتی که پلیس به دنبالش بود،

حرکت می کرد.

مشابه این فیلم ها در امریکا دیده می شد که چندین ماشین پلیس و هلی کوپتر

به دنبال یک راننده در حرکت بودند و راننده ی خلاف کار با سرعتی دیوانه وار

چراغ قرمز ها را رد می کرد و در مسیر های خلاف و در جهت مخالف جاده

ها و در جهت مخالف راننده هائی که از روبرو می آمدند حرکت می کرد.

.

در اصل وظیفه این پلیس ها جلوگیری از خلاف و خطا در راننده گی هست

که به خاطر اجرای این جلوگیری از خلاف، نمی بایستی باعث ایجاد خلاف های

بیشتر شود و جان راننده ها و یا مردم دیگر را با خطر بیشتری روبرو کند.

.

به نظر می رسد بهتر است که پلیس ها با بی سیم های شان به پلیس های دیگر

خبر بدهند که مانع بر سر راه اتوموبیل خلاف کار ایجاد کنند و اتوموبیل

خلاف کار را با این روش وادار به توقف کنند.

.

آن راننده، که خلاف کار است اگر آدم منطقی و درست کاری باشد که با اولین

اخطار و علامت پلیس توقف می کند، ولی آن که منطقی نیست، به هر دلیلی...

یا اتوموبیل را دزدیده است یا الکل، یا مواد مخدر مصرف کرده است، منطقی

عمل نمی کند و تعقیب او با آژیر و چراغ های چشمک زن، بیشتر او را به

سرعت بیشتر گرفتن و خطاهای بیشتر کردن وادار می کنند.

.

این عمل پلیس، ایجاد خطر بیشتر و خلاف های بیشتر برای راننده در مسیر

تعقیب می شود و باید دیگر تعقیب همراه و آژیر به دنبال راننده خلاف کار

را انجام نداد، و به خاطر جلوگیری از خطاهای بیشتر راننده خطاکار و 

جلوگیری از ایجاد خطر بیشتر برای دیگر مردم در مسیر تعقیب، راهی دیگر 

برای توقف راننده ی خلاف کار پیدا کرد.

..  

سوز

۰۷ آذر ۱۳۹۹ -  27.11.2020

.