۱۳۹۳ فروردین ۲۶, سه‌شنبه

وصیت دکتر ریچارد فرای امریکائی

وصیت دکتر ریچارد فرای امریکائی
..
در دنیای امروز اگر کشوری قراردادی، با کشور یا شرکت و یاشخص را قبول کند، بعد از رفتن ِ آن
دولت هم آن قرارداد را معتبر می دانند و می گویند آن کشور این قرارداد راقبول کرده است و
نماینده اش دولت بوده است.
در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد توافق شده بود که ریچارد فرای،
ایران شناس، باستان شناس و متخصص زبانهای قدیمی ایرانی، پس از مرگ در ایران و در کنار ِ
رودخانه زاینده رود، بخاک سپرده شود.
دولت دکتر حسن روحانی تاکنون نتوانسته است از هفتم فروردین تا بامروز که بیست و پنجم
فروردین است، توافق رسمی ِ خود، با انتقال پیکر دکتر ریچارد فرای از امریکا به ایران را
اعلام کند.
حتا اگر قبلن هم توافق نمی شد که پیکر ِ این ایران شناس که خدمات زیاد به تاریخ ایران
کرده است را به خواست ِ خودش ، در ایران بخاک بسپارند، ایرانیان به پاس خدمات
این امریکائی به ایران و تاریخ ایران، می بایستی مجسمه ای از او را در ایران بنا می کردند
یا خیابانی را به نام او و یا میدانی را بنام او نامگذاری می کردند.
حالا این مرد دانشمند و ایران دوست بخواست و میل خودش وصیت کرده است که پیکرش را
پس از مرگ در ایران، اصفهان و در کنار رودخانه زاینده رود بخاک بسپارند.
بعضی از این مردم ِ کج اندیش و بدنهاد، با سخنانی زشت، از این مرد پاک نهاد نام می برند
و مدیر ِ یکی از معروف ترین روزنامه هایش «کیهان» از او به بدی یاد می کند.
از آنجا که این مدیر بدنهاد و یاوه گو را سخنگوی کسانی می دانند که خودشان نمی خواهند
منظورشان را علنی کنند، معلوم است که چه کسانی این بدگوئی را برای ریچارد فرای ِ
عظیم الشأن انجام می دهند.
در اسلام از فرایض است که هر چه زودتر شخص مرده را بخاک بسپارند.
از مهمات اسلام هست که به وصیت مرده عمل کنند، پس اینان اسلامی عمل نمی کنند.
در اسلام مستحب است که پشت سر ِ مُرده، حرف ِ بد نزنند، اینان چنین نمی کنند.
در عرف انسانیت است که به کسی که خدمتگزار یک کشور بوده است احترام بگذارند.
اینان عرف انسانی را هم در نظر نمی گیرند.
ریچارد فرای یک دانشمند و مرد ِ علم بوده است و مرد ِ سیاسی نیست که وجود او را
به عنوان دشمن مردم نشان دهند.
در حالیکه بسیاری از مردم دنیا این در و آن در می زنند که به امریکا بروند، یک امریکائی
دانشمند خواسته است که جسدش در خاک ایران بخاک سپرده شود و این از عشق و
علاقه ای است که به فرهنگ و به مردم ایران داشته است.
آنان که در مقام های بالای جمهوری اسلامی هستند و حرفشان تا حدی قابل اجرا هست
که رئیس جمهور هم نمی تواند اقدامی انجام دهد، بایستی یکی از شرایط ِ
اسلامی یا انسانی را انجام دهند.
آیا می خواهند این تصویر را از خود نشان دهند،
که نه اسلامی هستند و نه انسانی عمل می کنند؟
سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز – مرده آنست که نامش به نکوئی نبرند.
..
سوز
25 فروردین 1393 – 14.04.2014