۱۳۹۶ خرداد ۴, پنجشنبه

آتنا دائمی اعتصاب غذا را بشکن


آتنا دائمی در اعتصاب غذا
..
آتنا جان، دخت ایران، تو خیلی قوی هستی، چون:
اگر یک کم از موی سرت از زیر روسری ات پیدا شود،
آیت الله به آن بزرگی را به لرزه در می آوری، اسلام به خطر می افتد و
شهری را به آشوب می کشی.
اگر صدایت را بشنوند، آیت الله های خداشناس و تظاهر کننده به پاکی و
نماینده ی خدا بودن، از این رو به آن رو می شوند، ایمان شان از دست می رود،
خدا را فراموش می کنند و احساس تمایل به یک زن دیگر در آن ها بیدار می شود.
تو باید انگشت در دهان، صحبت کنی که مبادا... صدای تو
هوس در دل مومن های خداشناس بی اندازد و آن ها را از توجه به خدا،
به سوی صدای دل انگیز ِ زنانه منحرف کند.
تو قوی هستی زیرا اگر لباسی که به تن داری، کمی تنگ باشد و چسبان،
روح ِ پاک ِ آیت الله ها و مومنان به خدا، ناگهان از خدا پرستی غافل شده و به
انحنا های بدن یک زن، دین و ایمان را از دست می دهند.
دخترم، عزیزم، دخت ایران، اعتصاب غذا را بشکن، جسم خود را قوی دار و
کافی است که موی خود را کمی با تکان دادن ِ سرت، از زیر روسری بیرون
بریزی، کافی است کمی لبخند بزنی، کافی است اگر کمی با صدای بلند
صحبت کنی، این ها همه سلاح های جنگی ی توست، جسم خو را سالم نگهدار.
ایران ِ تو، به انرژی ِ تو احتیاج دارد، ایران ِ تو، تو را لازم دارد، خود را ضعیف ِ جسمی
نکن.
آتنای عزیز، جسم خود را مانند ِ روح ات، قوی نگهدار، این روح قوی را جسمی قوی
باید، تا در مقابل سختی ها مقاوم باشد و سنگر های دشمن را یکی یکی،
تسخیر کند و به سوی آزادی پیش برود.
..
سوز
۰۴ خرداد ۱۳۹۶ – 25.05.2017

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۳, چهارشنبه

رای زنان نصف رای مردان، ۲

رای زنان نصف رای مردان، ۲
..
تعداد زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی، بایستی زوج باشد، که بتوانند
تعداد رای آن ها را نصف کنند تا هم ارزش و برابر با رای مردان نماینده باشد.
زیرا دیه زنان نصف دیه مردان است، و
شهادت دادن زنان بعنوان شاهد، نصف ارزش شهادت دادن مردان را دارد.
.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور شیعه شناخته می شود.
امام علی (ع)، امام اول شیعیان، می گوید با زن نباید مشورت کرد... به دلایلی...
خب کشور شیعه دوازده امامی،
چرا پس نماینده زن در مجلس شورای اسلامی اش دارد؟
مجلس شورای اسلامی،
محل مشورت و تبادل نظر و پس از مشورت، تصمیم گرفتن است.
در دولت و در جلسه های دولت بایستی در مورد کارها مشورت کرد
و تصمیم گرفت، که چون مشورت نکردن با زنان توصیه شده است...
«یعنی مثلن آن طور که اسلامی های متعصب می گویند...»  
پس زن ها نبایستی در مجلس شورای اسلامی کاری داشته باشند که هیچ،‌
در دولت هم، وزیری که زن باشد نبایست جائی داشته باشد.
پس زنان را از مجلس و از دولت بیرون کنند.
.
یا این که باید بطور رسمی اعلام شود که قوانین و توصیه های اسلام،  
بایستی برای شرایط امروز تلطیف و باز نگری و برای شرایط امروز اصلاح شود.
.
زنان با شاهد های تاریخی در بسیاری از جاها بهتر و شجاعانه تر عمل کرده اند و
مدیر تر بوده اند و شایسته است که در همه اداره ها و وزارت خانه ها و مراکز علمی
و فرهنگی، حضور فعال داشته باشند و در اداره کشور کمک کنند.
منظور از این نوشته، اصلاح و اعلام کردن قانون در مورد زنان است تا قانون
«شتر مرغی» یا «یک بام و دو هوا»، به کنار گذاشته شود و نظر صریح و واضح
در مورد زنان را بطور رسمی اعلام کنند تا هر از گاهی، بسته به میل
و افکار بعضی ها، در باره زنان با بی احترامی صحبت نشود.
زنان می بایستی از احترام شایسته و جایگاه برابر، در اجتماع برخوردار باشند.
باشد که چنین بادا  
..
سوز
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ -   25.04.2017