۱۳۸۸ دی ۱۰, پنجشنبه

سازمان ملل ، عاشورا ۱۳۸۸

سازمان ملل ، عاشورا ۱۳۸۸
‫..
در دو سه روز گذشته و امروز ، اخبار راجع به مراسم عاشورا در ایران ‫
‫و تهران را می دیدم و می شنیدم .
‫گاهی اشگ ِ تاثر جلوی دیدن را تار می کرد و از چشم جاری می شد.
‫احساس همدردی با مردم این سرزمین ستم دیده ،
‫احساس ناتوانی در کمک به رفع این بلا و ستم ، از مردم این جامعه.
‫احساس تاسف ، و تفکر به راه های گریز ، یا جلوگیری از این ستم و
‫زور گوئی و قدرت طلبی حاکمان ِ جامعه .
‫این احساس ِ ضعف ، بطور طبیعی ، احساس کمک طلبیدن را تقویت میکند.
‫کمک !؟ کمک از چه کسی ؟ کمک از کجا ؟
‫امام حسین (ع) در صحرای کربلا ندا داد :
‫آیا کسی هست که مرا یاری دهد و کمک کند؟
‫مردم ایران از چه کسی می توانند طلب یاری کنند؟
‫در یکطرف یک دولت است با پول و قدرت اجرائی و سربازان و پلیس
‫و عوامل مختلف با لباس شخصی و مسلح و بدون محدودیت و
‫آزاد از باز خواست و جوابگوئی ، هر کاری که می توانند می کنند.
‫از طرف دیگر مردم ، آزادیخواه و صلح جو با دست خالی و حد اکثر
‫دستی به بالا به عنوان ِ اعتراض .

‫مردم خواهان ِ آزادی های ِ اجتماعی و حقوق بشری ِ خود هستند.
ولی ‫حکومت می گوید :
‫نگوئید بجز آنچه که من می خواهم ،
‫کاری نکنید بجز آنچه که من می گویم ،
‫نپوشید بجز آنچه که من می گویم ،
‫نخندید بجز زمانی که من می گویم ،
‫گریه کنید هر زمان که من می خواهم
‫نخورید بجز آنچه که من می گویم
‫ننوشید بجز آنچه که من می گویم ...
‫و بعضی از دولت های خارجی هم که از وجود این رهبران
‫سود می برند و منافعی برای کشور خود بدست می آورند،
‫بودن این افراد در قدرت را توجیه می کنند .
‫آن کشور ها ، با عوامل اطلاعاتی ، تبلیغاتی و نفوذی ِ خود
‫در جامعه داخلی و جامعه جهانی از این حکومت حمایت می کنند.
‫و ‫بعضی از کشور های قوی می گویند : این مسئله داخلی است ،
‫ولی اینطور نیست . این مسئله یه جامعه جهانی است.
‫وقتی در کشور امریکا و خیلی از کشور های اروپا ، پدر یک خانواده ،
‫فرزندانش را اذیت بکند ‫یا آنها را کتک بزند ، دولت ، پدر خانواده را از
‫خانواده جدا می کند . خانواده را تحت حمایت ِ خود می گیرد و
‫پدر خانواده را مورد سئوال قرار می دهد و او را مجازات می کند.
‫حکایت ِ دولت ها با مردم یک کشور هم مانند پدر و خانواده است.
‫اگر پدر معنوی و یا مَجازی یک کشور مردمان خود را کتک میزند
‫و یا مخالفان ِ عقیده یه خود را اعدام می کند ، و یا به بهانه های
‫واهی به زندانهای طولانی محکوم می کند ، باید جامعه جهانی
‫گوش این پدر را بگیرد و به گوشه ای بنشاند و او را محاکمه کند.
‫و مردم کشور مانند فرزندان ِ این پدر مجازی باید مورد حمایت
‫جامعه جهانی قرار بگیرند.
‫اکثر مردم ایران از وضع موجود ناراضی هستند و احتیاج به کمک دارند.
‫اکثر مردم بخیابان ها نمی آیند اگرچه ناراضی هستند ، چون ‫عوامل
‫مختلفی آنها را ترمز میدهد ، تا جان بر کف اظهار نارضایتی نکنند.
‫آیا سازمان ملل یعنی سازمان ملت ها می تواند به مردم ایران کمک کند ؟
‫تا بحال که فقط اعلامیه داده است که:
« ‫حاکم ظالم کمتر ظلم کن »
‫حال اگر حاکم ظالم از ظلم کردن خود دست نکشید ،
‫سازمان ملل چکار می کند. محکوم می کند یا تحریم می کند.
‫تحریم فشار را به مردم وارد می کند . حاکم که قدرت و منابع مالی
‫و غذائی و جنگی را در اختیار دارد ، از آنچه موجود است به عوامل
‫گوش به فرمان خود تقسیم می کند و اگر چیزی اضافه بر استفاده
‫عوامل زیر فرمان خود داشت به بقیه مردم می دهد و اگر کسی
‫به کم بودن آن اعتراض کرد آنوقت می گویند در تحریم هستیم .
‫پس تحریم ها فشار را بر مردم ‫وارد می آورد نه به حاکمان
‫و عوامل نگهدارنده و گرداننده گان حاکمان.
‫خوب پس چه باید کرد ؟ آیا بقول سهراب سپهری :
‫چشم ها را باید شست ، جور دیگر باید دید .
‫سازمان ملل دیگری باید ساخت ، جور دیگر باید داشت ،
‫یک سازمان ملل لازم است به معنای سازمانی که برای
‫رفاه ملت ها ( یعنی مردم ) در تلاش است و اگر در کشوری
‫حاکمان به مردمان ظلم می کنند ، گوش آن حاکمان را بگیرد
‫و به زباله دانی پرت کند و حاکمانی را حمایت کند
‫که اکثر ‫مردم مایل به آنها هستند و
‫اکثر مردم ، این افراد متعادل و صلح جو را می خواهند . ‫
‫در همین سازمان ملل می توان بخشی را تاسیس کرد که
‫نظارت بر اداره کشورها از نظر حقوق بشر را کنترل می کند.
‫اگر حکومتی مردمانش را تحت فشار قرار داد و آشکار و پنهان
‫مردم کشور را از بین می برد ، یک اطلاعیه و اخطاریه و در صورت
‫ادامه با یک نیروی متحد نظامی جهانی ، بلافاصله در یک
‫اقدام سریع و فوری ، حکومت را ساقط کنند و حکومتی
‫نو برپا دارند.
این دولت را باید شست ، دولتی دیگر باید ساخت.
‫در افریقا یک دیکتاتور در کشوری دویست سیصد هزار نفر
‫از مردم را کشت. ‫چند تا محکومیت شفاهی و کتبی
‫از طرف سازمان ملل باو داده شد ‫و دیگر هیچ‫ .
‫این چاره درد نیست.
‫اداره امور نظارت بر دولت ها در سازمان ملل
‫در مورد حقوق بشر و کارکرد ‫آن دولت ها ، می تواند ‫نظر بدهد
‫که این دیکتاتور در این کشور مردمانش را کشته ، حقوق بشر
‫را نادیده گرفته است و به اخطار ها توجه نکرده است و در
‫یک جلسه اضطراری تصمیم گرفته شود و با استفاده از نیروهای
مختلف سیاسی محلی ، حتی نظامی ، آن کشور را از وجود
‫آن دیکتاتور پاک کنند و مردم را به مدیریت مورد نظرشان برسانند.‫
‫در همه جای دنیا می توان چنین نظارتی بر حکومت ها داشت ،
‫تا همه مردم جهان بهره مند از حقوق و آزادی های بشری باشند.‫
‫‫..
‫سوز
۰۹ دی ۱۳۸۸ − 30.12.2009

۱۳۸۸ دی ۵, شنبه

زندگی


زندگی
‫..
زندگی چیست‌، خرمن کوفتن
یا به عزم آهنین‌، مشکلی را روفتن
‫زندگی‌، گسترش ِ دم به دم خاطره هاست‌،
‫‫نقش هر خاطره زیبا‌، و هم بی پرواست‌،
‫چون به دریا زدن و‌، در کف آبش صدفی ناب بجستن‌، رویاست‌،
‫نقش امید زدن‌، بر تن این فردا هاست‌،
‫زندگی‌، ساختن دم به دم رویاهاست‌،
بهره بردن ز جهان باز‌، در این حالا هاست
‫جستن و‌، یافتن ِ دوست‌، در این‌، درجا هاست‌،
‫دل سپردن به گُلی‌، کان بویه گلش بی همتاست‌،
رنگ سرخ‌، دیدن ‫از روی شقایق زیباست‌،
‫بوی خوش‌، داشتن امید‌، ز ِ هَر گُل‌، همانا‌، بی جاست‌،
‫‫بر خیز و به بخش‌، باز همی دانه بکار‌، تا که زمان پا برجاست‌،
همچو محبوبه یه شب‌، کان‌، بخشش ِ عطر‌، در او‌، بی همتاست
..
‫سوز
۲۵ مهر ۱۳۸۸ − 17.10.2009

۱۳۸۸ آذر ۱۶, دوشنبه

اعدام کودکان با جرم بزرگان

اعدام کودکان با جرم بزرگان
..
آقایان مسئول دادگستری جمهوری اسلامی ، به چه زبانی باید گفت :
لا یوقتلو الاطفال
مجازات برای مجرم با در نظر گرفتن زمان و شرایط انجام جرم تعیین می شود.
چه بسا برای یک جرم یکسان ،
مجازات مختلف بسته به شرایط شخص و شرایط زمان انجام آن تعیین می شود.
حالا اگر پسری در پانزده سالگی عملی خلاف انجام داده است ،
او را دارای عقل کامل نمی دانند ، زیرا او حق رای دادن ندارد .
از لحاظ قانونی حق خرید و فروش اتومبیل یا مِلک و مستغلات هم ندارد .
اگر بدلیل حجم کار دادگستری ،
محاکمه یک جوان آنقدر در نوبت می ماند تا آن پسر به سن قانونی برسد ،
نمی توان و نباید و اصولا منطقی و عقلانی نیست
که او را مانند یک فرد 18 ساله با مسئولیت های قانونی محاکمه کرد.
در هر زمان که فرصت برای تعیین جرم شد ،
باید او را بنا به شرایط تعیین شده برای کودکان یا نو جوانان محاکمه کرد.
قتل عمد مجازاتی شدید تر از قتل غیر عمد دارد .
قتل توسط یک جوان 15 ساله حدودا در حد یک قتل غیر عمد محسوب می شود.
بگذرید از اعدام ، به خصوص جوانانی که زیر 18 سال دارند ،
به کجا می خواهید برسید ؟ چه چیزی را اصلاح کرده اید .
بقول مولوی بزرگ : چون سرو کار ِ تو با کودک فتاد - پس زبان کودکی باید گشاد
..
۱۵ آذر ۱۳۸۸- 06.12.2009

۱۳۸۸ آذر ۱۴, شنبه

دالائی لاما، رهبر بودائیان تبت

دالائی لاما، رهبر بودائیان تبت
..
دالائی لاما، رهبر بودائیان تبت در کنفرانسی در سیدنی در استرالیا بود
( رهبر همیشه در تبعید )
دالائی لاما، رهبر بودائیان تبت در کنفرانسی در سیدنی در استرالیا
در مورد علوم ذهنی سخن می‌گفت.
راستی چرا این رهبر مذهبی یک عمر است در دنیا سرگردان است
و اجازه ندارد به کشور خود و به میان مردم خودش باز گردد؟
اگر مردم تبت می خواهند به چیزی معتقد باشند که خودشان دوست دارند ،
چرا دایه های مهربان تر از مادر برای آنها تصمیم می گیرند که :
نه صلاح شما در این است که آنچه ما می گوئیم شما قبول کنید.
اگر مسلمانان اجازه دارند در کشور سوئیس برای خود مسجد و مناره
( نماد مسجد مسلمانان ) درست کنند و به نماز مشغول شوند و
مراسم مذهبی خود را بجا آورند ،
چرا مردم تبت اجازه ندارند در کشور خودشان به دین خودشان باشند؟
کشور های دنیا که به رای مردم سوئیس که مایل نیستند در کشورشان
مناره ساخته شود اعتراض می کنند و می گویند این ممانعت
” ساختن مناره ” بر خلاف منشور حقوق بشر است ،
دستی هم برای مردم تبت بالا به زنند
و آزادی را به کشور و مردم تبت باز گردانند.
..
سوز
۱۲ آذر ۱۳۸۸ – 03.12.2009
.
http://de.wikipedia.org/wiki/Dalai_Lama