۱۳۹۹ شهریور ۲۱, جمعه

وکیل حقوقی، شریک جرم متهم نیست

وکیل حقوقی، شریک جرم متهم نیست

..

وکیل حقوقی از متهم دفاع می کند، ولی همدست و هم جرم متهم نیست.

.

مقامات حکومت، کسی را که از حق دفاع کرده است مجازات می کنند، یک وکیل را

که از حقوق یک متهم دفاع کرده است.

.

آنوقت برای حق طلبی امام حسین (ع) تبلیغ می کنند و مردم را تشویق می کنند

و می گویند که حتی اگر خطر مبتلا شدن به کورونا هم زیاد باشد، بایستی

مراسم عزاداری برای آقا امام حسین انجام شود...

و مردم توی سر و کله خودشان می زنند و سینه و پشت خود را زخمی می کنند 

که آقا امام حسین از حق دفاع کرد و شهید شد.

خب این وکیل های دادگستری هم از حق متهم دفاع کرده اند، متهم حق دارد 

یک نفر را که به مسائل حقوقی وارد است، برای کمک خود به یاری بگیرد.

ولی همان هائی که امام حسین (ع) را برای دفاع از حق و آزادی ستایش می کنند،

وکیل ها را به دلیل دفاع از حق، حق متهم برای داشتن وکیل، مجازات می کنند و

اتهام همکاری و هم نظر بودن با متهم را به وکیل ها می زنند.

.

آقا، ای قاضی، ای که خود را نماینده خدا می دانی، و حاکم شرع شده ای...

وکیل در أمور حقوقی و قانونی به متهم کمک می کند ولی وکیل، هم عقیده

و هم نظر با متهم نیست.

همه که قوانین و مقررات قانونی را بلد نیستند و نمی دانند، پس‌ در موقع اتهام به

یک جرم، از وکیل کمک می گیرند که کمتر خسارت و زندان تحمل کنند و

در واقع وکیل همدست متهم نیست، وکیل مانند دکتر و پرستار است که کمک

می کند مریض حالش بهتر شود.

آیا دکتر ها و پرستار ها به زندانی هایی که مریض یا زخمی شده باشند،

کمک نمی کنند؟‌

و همان طور که اگر دکتری یا پرستاری، مراقب بیماری باشد که گناهکار است

و یا متهم به قتل باشد، شریک جرم و شریک قتل آن متهم نیست، و در حرفه ی

پزشکی خودش به متهم کمک می کند که آن متهم یا گناهکار، کمتر صدمه

و آزار به بیند.

وکیل ها هم به متهم ها در امور حقوقی، کمک می کنند، ولی شریک جرم نیستند.

..

سوز

۲۱ شهریور ۱۳۹۹ -  11.09.2020