۱۳۹۱ اسفند ۳۰, چهارشنبه

شادباش نوروز 1392


شادباش نوروز 1392
..
نوروز باستانی و شروع بهار و تازگی را
به همه نیک اندیشان و نیک گفتاران و نیک کرداران شادباش می گویم
و امیدوار به روزگاری بهتر با آرامش و آسودگی با شادی و پیروزی برای ایشان هستم.
...شما هم جزو آنان هستید و نمی توانید بگوئید که، این خواسته برای شما نیست.
..
سوز
30 اسفند 1391 - 20 مارس 2013

هیچ نظری موجود نیست: