۱۳۹۱ اسفند ۱۲, شنبه

فتنه

فتنه
..
من حق‌، طلبم‌، فتنه برآن نام کنی
زین روو تو برآن‌، فکر ِ یکی دام کنی
کج رفته ای یو‌، به کج تو‌، رفتار کنی
با حق طلبی‌، تو جور و بیداد کنی
از حق طلبان‌،‌ فتنه سران یاد کنی
مشتم که دهان ِ یاوه گویت به نواخت
با لرزه به تن‌، هر دَم ازآن یاد کنی
..
سوز
09 اسفند 1391 - 27.02.2013

هیچ نظری موجود نیست: