۱۳۹۱ اسفند ۱۸, جمعه

مقام زن

تقدیم به زنان به مناسبت روز جهانی زن
مقام زن
..
افراد کمی، ز ِ نام ِ زن‌، ترس دارند
هر جا که زن است‌، برآن حصار می دارند
در بطن ِ زنی، وجودشان پا به گرفت
با چنگ و دهان‌، به سینه اند، شیر خوارند
.
با دست ِ زنان، خوراک آمد به دهان
در بچه گی است‌، قدم قدم‌، دست ِ زنان
با عشق ِ زنان، تلاش دارند شب و روز
تا با نگهی‌، قرار گیرد‌، تن و جان
.
بر راحتی یو‌، رفت و شدی بی پروا
چون، خانه یه خاله، گفته بودی آقا
با همسر ِ خود که در تلاش است شب و روز
آسوده و امن‌، به خوان نشستی آقا
.
چون مادر ِ ماست‌، مقام ِ زن، بالا هست
هان، دختر ِ ما، مادری از فردا هست
پس خواهر ِ ما‌، عمه شدی بر فرزند
از هر دو طرف‌، محبتی والا هست
.
بر نصف ِ جهان‌، جسم ِ زنان جای گرفت
آن نصف ِ دگر‌، ز ِ قلب ِ مردان بگرفت
گر‌‌، دو نیمه از نصف ِ جهان جمع کنی
بینی که زن است که کل ِ دنیا بگرفت
..
سوز

18.اسفند 1391 - 08.03.2013

هیچ نظری موجود نیست: