۱۳۹۴ خرداد ۲۷, چهارشنبه

سپاس از خداوند

سپاس از خداوند
..
خدايا ترا سپاس مى گزارم براى آنچه به من ندادى و بنام بدى ها مى شناسم
دردها، مشكلات و كمبود هائى كه براى ديگران پيش آمده و من ديده ام يا شنيده ام
از اين كه چنين بدى هائى بر من نيست و يا ندارم، ترا سپاسگزارم
ترا سپاسگزارم براى توانائى هائى كه به من داده اى
مى توانم به بينم، بشنوم و براحتى حركت كنم
مى توانم از بو هاى دل انگيز لذت ببرم و لطافت ها و نرمى ها را حس كنم
مى توانم مزه هاى خوب را از خوراكى ها چشيده و حس كنم
ترا سپاس مى گزارم كه در محيطى با خطرات كم تر، زندگى مى كنم
ترا سپاس مى گزارم براى شادى هائى كه دارم، اگرچه كوچك باشند، كه
همان شادى هاى كوچك را هم، خيلى ها ندارند
بالا تر بودن از اين که هستم، برايم خوشايند است، ولى حسرت آن را
نمى خورم و چون پائين تر از وضع فعلی ام، نمى باشم، راضى هستم
خدايا، سپاس از همه نعمت هائى كه به من داده اى و شمار آن ها
بسيار است و همه را نمى توانم در يك زمان بازگو كنم
سپاس اى خداوند، سپاس
..
سوز
٢١ خرداد ١٣٩٤- 11.05.2015

هیچ نظری موجود نیست: