۱۳۹۲ مهر ۷, یکشنبه

سوز 2

سوز 2
..
سوز، را در سوز و ساز ِ عاشقی، لب تشنه دیدم مدتی
گلرخی لاله لب و جامی ز ِ می، نه، جای دنج و خلوتی
گر، مهیا شد زمان وُ، گلرخش آمد به گرمی در کنار
باشدا از رنج ِ دوران بر کنار وُ، از زبان ِ یاوه گویان راحتی
..
سوز
21 امرداد 1392 – 12.08.2013

هیچ نظری موجود نیست: