۱۳۹۲ مهر ۸, دوشنبه

زنده گی در جمع یاران

بهشت یا جهنم

..

زندگی در جمع ِ یاران و رفیقان خوش تر است 

هم نوائی، با زبان ِ هم زبانان خوش تر است 

رفتنی، سوی ِ بهشت، اندر خیال ِ عابدان 

بی کتک، یا زور ِ ملّا و بسیجی، خوش تر است 

گر که در باغ بهشت، پیدا نباشد هم زبان 

در جهنم، آتش ِ سوزان، صدای هم زبانم خوش تر است 

..

سوز

7 مهر 1392 - 29.09.2013 

 

هیچ نظری موجود نیست: