۱۳۹۲ شهریور ۱۵, جمعه

سایه

سایه
..
در گریز از بد زبانان، «سایه» اندر سایه زیست
با نوای ساز ِ گلها، نور تابیدن گرفتی، «سایه» کیست
زندگی زیباست را، اندر پیام ِ زنده اندیشی رساند
نور ِ تابانی به شعر پارسی ست وُ، وَز لطافت سایه ایست
شعر ِ «سایه» سایه ای زیبا بسازد، خاطر وُ اندیشه را
موج ِ تازه بایدی بر ساحل ِ اندیشه ها، پس در سکوتش چاره نیست
..
سوز

21 امرداد 1392 – 12.08.2013

۱ نظر:

ناشناس گفت...

Hello, I juѕt ѕtoρpеd by to reaԁ this
site. It seеms to be reallly interestіngand I haԁ a good time vіeωing it,
thank уοu for the helpful aгticle!

mу web-sitе :: buy proxies promo code