۱۳۹۳ آذر ۲۲, شنبه

زندگی به سبک مذهبی

زندگی به سبک مذهبی
..
این فدائیان مذهب و روش های هزار سال قدیمی چه اصراری دارند که
بقیه مردم را به زور به آن روش ها پابند سازند؟
بطور یقین عده ای هستند که به این سبک و روش زندگی علاقه دارند،
یک استانی را در نظر بگیرند و بروند با هم فکرانشان در آنجا
با روش هزار سال پیش زندگی کنند.
تلفن همراه و موبایل و ماشین های بنز و /ب ام و/ را رها کنند و سوار
استر و الاغ و بشوند و بارهایشان را با شتر، اینور و آنور به برند.
مردم را به حال خودشان بگذارند و با همفکرانشان در آن منطقه زندگی
کنند، کسی به آنها کاری ندارد، حالشان را بکنند و دعا شان را بکنند.
.
اما موضوع آنطور نیست که مذهبی های افراطی نشان می دهند، آنها
می خواهند فکر مردم را، به حالت آن زمان ها و هزار سال پیش نگهدارند
تا بتوانند از زحمت و کارکرد و اموال مردم، حق امام و خمس و زکوة و وقف...
را بگیرند و زندگی خودشان را به رفاه و آسایش و بدون کار کردن سپری کنند
و از همه امکانات مدرن استفاده کنند، از تلویزیون دیجیتال و تلفن همراه
و فرستنده تلویزیون برای تبلیغاتشان استفاده می کنند، و ماشین های
سواری آخرین مدل روز و ماشین های ظرفشوئی و لباسشوئی شان
در داخل خانه آخرین مدل ساخت بلاد کفر می باشد،
که مردم را از آن کافران می ترسانند.
به عنوان راهنمایان بهشت و نمایندگان خدا،
با نشان دادن رویای بهشت و حوریان و با تعاریفی رنگ و لعاب دار از آن دنیا
و با پولی که از این راه از مردم گرفته اند، با زن و فرزند سوار هواپیمای
ساخت کافران می شوند و به بلاد کفر می روند و از مغازه های آن ها
خرید می کنند و برای ناراحتی یا بیماری هائی که دارند پیش دکتر های کافر
می روند. برای این استفاده ها که خودشان از آن بهره مند می شوند
صحبتی از کافران و بلاد کفر نیست.
راهنمایان بهشت و نمایندگان خدا، فقط برای مردم ساده، آنچنان از
کافران صحبت می کنند که مردم حتا در فکر خود از نزدیک شدن به آنها
به ترسند و محل استفاده از همه امکانات را برای <این ها> خالی بگذارند.
..
سوز
05 دی 1389 – 26.12.2010

هیچ نظری موجود نیست: