۱۳۸۹ خرداد ۱, شنبه

به زرتشت درود

به زرتشت درود
..
به زرتشت ِ پاک ، زاده از خاک ایران درود  
بگفتا یکی ست راه ، راه ِ راستی ، درود
به پاکان ، که رَه سوی نیکی نمایند درود
به نیکی ، که ره سوی راستی نماید درود
به کردار و پندار و گفتار ِ نیکش درود
که بر پاکی از راه ِ انسان بداده سرود
به کوشش به نیکی و خوبی شده  رهنمود
به رادمردان، به یاری رسانان نیکان،  درود
به مردان جان داده در راه ِ نیکی درود
..
سوز
‫‫۱۰ فروردین ۱۳۸۹ -
30.03.2010  

هیچ نظری موجود نیست: