۱۳۸۹ مهر ۱, پنجشنبه

خزان


خزان
..
زردی یه برگ ِ خزان، فرش گشت، روی زمین هم دیدنی است
بوی باران، نم ز  ِ برگ های خزان، بوئیدنی است
خش خش ِ برگ های خشک، روی زمین، راه رفتنی است
برگ ها سرخ، قهوه ای، زرد از درخت ِ نیمه لخت، یاد ماندنی است
..
سوز
اول مهر 1389 - 22.09.2010


هیچ نظری موجود نیست: