۱۳۹۱ اردیبهشت ۳, یکشنبه

ارتش اسرائیل: برای اقدام علیه ایران آمادگی داریم ( اقدامی نابجا )

در اخبار آمده است که :
رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل گفته که ایران را خطری "بالقوه" برای موجودیت کشور خود
می داند و تأکید کرده است که ارتش اسرائیل آمادگی حمله به مراکز اتمی ایران را دارد.
چون :
« ایران این قطعنامه ها را نپذیرفته است و بر حق خود بر غنی سازی اورانیوم و فعالیت اتمی 
زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکید می کند. » 
..
ایران می خواهد  زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی به غنی سازی ادامه دهد ، 
این نگرانی اش کجاست؟
چند وقت پیش هم که در اخبار آمده بود که روسیه کدهای موشک هائی را که به ایران داده در اختیار
اسرائیل گذاشته است . پس از موشک های ایرانی هم خطری اسرائیل را تهدید نمی کند .
پس نگرانی اعلام شده از طرف اسرائیل از چه چیزی است؟
آیا این فقط یک دلیل تراشی برای راه انداختن جنگ است؟
اسرائیل که خودش به آژانس اجازه نمی دهد از تاسیساتش بازدید شود ، چرا تاسیسات ایران را
که زیر نظر آژانس هست این قدر خطرناک جلوه می دهد؟
در اصل طبق هیچ قانون و هیچ دلیل موجهی ، اسرائیل اجازه ندارد که حتی اعلام امکان حمله به
ایران را عنوان کند.
اگر چه ممکن است خیلی از ایرانیان داخل و خارج موافق برنامه اتمی و غنی سازی در ایران نباشند ، 
اگرچه ممکن است عده زیادی از ایرانیان داخل و خارج از ایران ، از حاکمان فعلی ایران راضی نباشند ، 
ولی این دلیل نمی شود ، که به اسرائیل حق داد که به ایران حمله کند. 
چون هموطنان ایرانی ما کشته خواهند شد.
ایرانیانی که در ایران هستند ، چه موافق حاکمان باشند و چه دل ِ خوشی از حاکمان ایران نداشته
باشند ، دچار ضرر و خسارت خواهند شد
و بسیاری از ایرانیان که در ایران زندگی می کنند ، کشته و نابود خواهند شد. 
.
این قدرت در دست مردم ساکن ایران نیست که جلوی صحبت های رئیس جمهور و رهبر را بگیرند ،
ولی این مردم هستند که در صورت حمله اسرائیل و احتمالن امریکا ، کشته خواهند شد و به رهبر و
زمامداران حکومت ایران گزندی نخواهد رسید.
پس حمله به ایران به بهانه اینکه ایران دارد برای درست کردن سلاح های اتمی تلاش می کند ، 
عملی نادرست و غلط و بی جا هست. چه از طرف امریکا باشد چه از طرف اسرائیل.
..
سوز
03 اردیبهشت 131 - 22.04.2012

هیچ نظری موجود نیست: