۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۱, جمعه

امروز هم روز خوبى ست

امروز هم روز خوبى ست
..
روز خوبى ست، چون روز را مى بينيم، و در آن نفس مى كشيم.
امروز مال ما هست، روزى كه در آن نفس نكشيم، ديگر، آن روز مال ما نيست.
امروز فرصت داریم با لبخند و مهربانى با ديگران صحبت كنيم.
امروز هم مى توانيم از خوردن قهوه اى خوش بو، و خوش نما، لذت ببريم.
بوى نان تازه را حس كنيم و به ديگران هم از آن نان بدهيم.
به ديگرى كمك كنيم و با اين كمك، وجود خود را مفيد سازيم.
به روزمان، با مفيد بودن... ارزش ِ بيشترى بدهيم.
..
سوز
١٠- ارديبهشت ١٣٩٤ - 30.04.2015

هیچ نظری موجود نیست: