۱۳۹۵ مهر ۱۰, شنبه

پائيز رنگ و وارنگ

پائيز رنگ و وارنگ
..
زيباتر از پائيز، خود ِ پائيز است.
رنگ هاى زيباى برگ ها و درختان،
خنك و نمناك بودن هوا، آميخته با بوى برگ ها
اشتياق نفس كشيدن را بيشتر مى كند
هر چه با اشتياق تر، هواى پائيز را   
تنفس مى كنيم باز هم  مشتاق تر مى شويم
كه بيشتر و عميق تر، هواى دل انگيز پائيز را
تنفس كنيم و روحمان را شاد گردانيم
به  هر سو كه نگاه مى گردد
رنگى از سبز تيره و روشن،
زرد كم رنگ تا نارنجى و سرخ  و پر رنگ
از قهوه اى كم رنك تا پر رنگ
ازبرگ هاى چسب ديوارى كه ديوار را پوشانده
تا درختان جنگل كه از دور به آن نگاه مى كنى
همه رنگارنگ و دل انگيز  و خوشايند است.
روز و شب شاد و دل انگيز
فكر و دل، از مهر لبريز
از كج انديش بايدا، پرهيز، پرهيز
خنده از جان باشدا، لبريز، لبريز
..
سوز
١٠ مهر١٣٩٥-  01.10.2016

هیچ نظری موجود نیست: