۱۳۹۵ مهر ۵, دوشنبه

قرآن صلح ۲

قرآن صلح ۲
..
آقای دالائی لاما در یک سخنرانی می گوید که:
همه مذهب های بزرگ و اصلی یک پیام دارند:
«پیام:‌ عشق، شفقت و مهربانی، بخشش، تحمل، قناعت و خودداری از هوس.»
و این ها زمینه های مشترک هستند که می توانیم:
احترام متقابل، یادگیری ِ متقابل و تحسین متقابل را پایه گذاری کنیم.
دالائی لاما می گفت: اسلام می گوید وقتی شما خونریزی کنید دیگر مسلمان نیستید...
دالائی لاما، از اسلام اطلاع کامل ندارد و قرآن را نخوانده است و
دارد می گوید همه مذهب های قدیمی و اسلام یکی هستند.
ایشان نمی دانند که بر خلاف تمام مذهب های دیگر، اسلام،
نه احترام متقابل را قبول دارد و نه یادگیری ِ متقابل را و نه تحسین متقابل را.
اسلام می گوید: آن قدر از کافر ها را به کُشید تا به دین ِ شما روی بیاورند.
اسلام می گوید:
یهودی و مسیحی هم کافر هستند ولی نه صد در صد، پس باید برای زندگی
در میان مسلمانان، جریمه برای مسلمان نبودن را، به مسلمان ها به پردازند.
اسلام می گوید فکر نکنید آن ها که در راه خدا کشته شده اند، مرده اند،
بلکه زنده هستند و در پیش خدا به آن ها روزی داده می شود.
.
هیچ مذهب و دین بزرگ دیگری نمی گوید، به کُشید آن ها را که دین شما را قبول ندارند.
.
گویا آقای دالائی لاما، ترجمه هائی از بخش هائی از قرآن را خوانده است
که این ترجمه ها از قسمت های خوب و مورد قبول ِ جامعه بشری امروز است،‌
برای همین چنین صحبت می کند.
این هم خیلی خوب است که قسمت های، کافران را به کُشید،
در راه خدا به کُشید، را از قرآن بردارند و حذف کنند و قرآنی چاپ کنند
که این آیه های خشن در آن نباشد.
قرآنی را که آیه های خشن و دستور به کشتن نداشته باشد، می توان
با خیال راحت به دیگران نشان داد و عمل به آن را توصیه کرد.
در آغاز پیدایش اسلام، برای جلوگیری از اختلاف در نوشته ها و آیه های قرآن مجید،
آیه ها را جمع آوری کردند و چهار قرآن بدست آمد که سه قرآن دیگر را سوزاندند و
یکی را نگه داشتند  و از روی آن یک نسخه موجود کپی کردند
تا وحدت و یگانگی در گفتار قرآن برقرار باشد.
امروز هم می توان برای جلوگیری از بدنام شدن اسلام، و جلو گیری از سوء استفاده،
آیه های خشن را از قرآن مجید جدا کرد و قرآنی چاپ شود که خشن نیست.
.
دیگر عده ای سوء استفاده چی، با اشاره به آیه های کافران را به کُشید،
نمی توانند ساده لوحان را به خدمت در راه خدا تشویق و قانع کنند
که آن ها را به عنوان خدمت به خدا، برای انفجار های انتحاری
و کشتار دیگران به نام خدمت به خدا، راضی کنند.
..
سوز
۰۵ مهر ۱۳۹۵ – 26.09.2016

هیچ نظری موجود نیست: