۱۳۹۵ بهمن ۱, جمعه

سبزه های هفت سین را بکاریم

سبزه های هفت سین را بکاریم
..
سبزه های هفت سین را که با خود به صحرا ها و جا های خوش آب و هوا می بریم، در

کنار نهر ها و جوی ها و رود خانه ها و جا هائی که امکان رشد گیاه وجود دارد، بکاریم.
اگر این عدس ها و گندم ها و... در بیرون و در هوای آزاد بودند، یخ می زدند و به هدر
می رفتند، با پرورش آن در محیط داخل خانه، به سبز شدن آن مطمئن می شویم و در
روز «سیزده بدر» آن سبزه را با خود به صحرا برده و می کاریم که برای پرنده گان و
حیوانات، دانه و برگ و ساقه های این گیاهان، خوراکی مناسب خواهد شد.
سبزه های هفت سین را عاقبت به خیر کنیم.
با خود بیلچه های باغبانی همراه ببریم و از فرزندان بخواهیم و به آن ها نشان دهیم
که با کاشتن ِ سبزه های عدس و گندم و ارزن... در کنار آب، به رشد ِ سریع ِ گیاهان
خوراکی کمک می کنید و حیوانات و پرنده های وحشی، بعد ها می توانند از این محصول
استفاده کنند.
با کاشتن سبزه های هفت سین در کنار آب روان ها، به رشد گیاهان کمک می شود،
خوراک برای پرنده گان و چرنده گان مهیا می شود. بچه ها و مردم یاد می گیرند که
برای حفظ طبیعت در فکر و تلاش باشند.
آمار می گوید که سالانه با فرض سبز کردن برای هر خانوار صد گرم گندم،
حدود ۲۳۰۰ تن گندم به هدر می رود.
این چند هزار تُن عدس و گندم سبزه شده را پس از سیزده بدر، در زمین های قابل
رشد گیاه بکاریم که چندین برابر بیشتر، عدس و گندم برای حیات وحش تولید شود.
اگر به فرض یک سوم از این سبزه های هفت سین، سبزتر شود و محصول بدهد، خیلی
بیش از آنچه که کاشته شده است، محصول به دست می دهد،  
که خود یک پیشرفت است و هدر دادن نیست.
این کار کوچک، یعنی کاشتن سبزه های هفت سین در صحرا ها و کنار آب ها و مزرعه ها
و باغ ها، یک سنت بسیار نیکو می شود برای کمک به طبیعت و حیوانات و پرندگان.
برای کمک به نگهداری و رشد و حفظ طبیعت کوشا باشیم.
..
سوز
اول بهمن ۱۳۹۵ – 20.01.2017
-----------     
#سیزده_بدر ، #سبزه، #هفت_سین، عید نوروز ، حیات وحش، پرنده گان، چرنده گان،
گندم، عدس، ارزن، شاهی یا تره تیزک،
در این ایام حدود 23 میلیون خانوار جمعیت  ایران عزیز تهیه سبزه عید  مشغول می
باشند بنا بر این باشد که هر خانوار ایرانی حدود 100 گرم گندم مصرف کند می شود
به عبارتی 2300000000 گرم  یعنی 2300000 کیلو گرم  معادل 2300 تن  .
اگر قیمت هر کیلو گندم 1500 تومان میشود 3450 میلیون تومان .
... به جای سبزه گندم می توان از دانه های سبزی استفاده کرد که
بعد از سیزده قابل استفاده باشد.
..............  
          
که اگر هر یک از 24 میلیون و 766 هزار خانوار ایرانی حدود 300 گرم گندم برای سبزه سفره هفت‌سین
خریداری کنند، در واقع بیش از 7400 تن گندم به سبزه و بعد از 13…
..................            
وی با بیان اینکه هر خانوار ایرانی برای سبزه عید 200 تا 300 گرم بذر گندم یا دیگر حبوبات
می‌کارد و هر کیلو بذر حبوبات هم برای تبدیل شدن به سبزه نیاز به 1500 لیتر آب دارد، گفت:
با این حساب سالیانه چهار تا شش میلیارد لیتر آب برای کاشت سبزه عید هدر می‌دهیم.
.............                                  .............................             

هیچ نظری موجود نیست: