۱۳۹۵ اسفند ۲۸, شنبه

نوروز سال ۱۳۹۶

نوروز سال ۱۳۹۶
..
نوروز فرخنده و سال نو در همه جای جهان خجسته باد...
خجسته بر ایرانیان، ایران دوستان و پارسی زبانان
و همه مردم نیک اندیش و نیک رفتار و نیک کردار
و مردمی که بفکر یاری رساندن به دیگرانی هستند
که در راه خوب احتیاج به کمک دارند.  
...
سلامت و شاد باشید و امیدوار
سال نو ایرانی در همه جای جهان در یک لحظه آغاز می شود
و نه چندین بار و در هر کشوری که دوازده شب می شود.
سال نو ایرانی سالی جهانی است و برای تمام کره زمین است.
..
سوز
۲۸ اسفند ۱۳۹۵ – 18.03.2017

هیچ نظری موجود نیست: