۱۳۹۷ مهر ۵, پنجشنبه

پائيز ۳

پائيز ۳
..
باز،  پائيز آمدست ، باشد زمان ِ برگ ريز
برگ هاى سرخ و زرد ، يا پهن و ريز
يا كه باشد قهوه اى ، رنگ مويز
مى وزد بادى دمادم ، گاه تيز
زرد ِ زرد است برگ ها، گاه ، سرخ نيز
قطره باران، گاه درشت و ، گاه ريز
بوى برگ ِ خيس، در هر دَم و هر بازدم، باشد  لذيذ
چون ، هواى ، شسته با باران، كنون باشد تميز  
روز و شب ها، شاد باد... ياران عزيز !
خنده هاتان ، پُر دوام و... ريز ، ريز
..
سوز
اول مهر ١٣٩٧-  23.09.2018

هیچ نظری موجود نیست: