۱۳۹۸ تیر ۲۲, شنبه

روزگاری او هم نگاری بودست

روزگاری او هم نگاری بودست
..
روزگاری دل ِ من، بند ِ سر ِ زلف ِ نگاری، بودست
در بند ِ نگاه ِ دلبر و، چشم ِ نگاری بودست
هر جام که پُر کرده و با عشوه و ناز، دستم داد
از گوشه ی چشم، منتظر ِ خنده، خماری بودست
.
آن نگار ِ دل نشین رفت، زنی گوژپشت، گشت
سال ِ من رفت ز ِ هفتاد و، پی ِ دل می گشت
تا که دل، در پی ِ ناز ِ رُخکی، وا بدهد
آن که ناز کرد به من، بود زنی هشت در هشت**
..
سوز
۲۲ تیرماه ۱۳۹۸ -  13.07.2019
** ۶۴ ساله

هیچ نظری موجود نیست: